Έκτακτη Συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδάτων Αναγκαία η αναθεώρηση της υφιστάμενης στρατηγικής για τη Διαχείριση των Υδάτων και την Αντιμετώπιση της Ανομβρίας

Πραγματοποιήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2019 έκτακτη Συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδάτων (Σ.Ε.Δ.Υ.), με θέμα την αναθεωρημένη Στρατηγική Μελέτη για τη Διαχείριση των Υδάτων και την Αντιμετώπιση της Ανομβρίας. Στη Συνεδρία παρέστη ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, ο οποίος επεσήμανε τη μεγάλη σημασία που έχει για την ασφάλεια της κοινωνίας και την αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας, η διαμόρφωση στρατηγικών και η λήψη μέτρων ετοιμότητας, προσαρμογής και αντιμετώπισης της λειψυδρίας, ενόψει των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε στον τομέα των υδάτων.

Στη συνάντηση τονίστηκε ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων, με συγκράτηση της ζήτησης και παράλληλα την αύξηση των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού για κάλυψη των αναγκών, έτσι ώστε να διασφαλίζονται επαρκείς ποσότητες και καλής ποιότητας νερού, τόσο για τις επόμενες γενιές όσο και για το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό κρίθηκε αναγκαία η αναθεώρηση της υφιστάμενης στρατηγικής για τη διευκόλυνση της προσαρμογής στα νέα δεδομένα και για την προσθήκη νέων βραχυπρόθεσμων μέτρων για άμεση εφαρμογή εντός του 2019, μεσοπρόθεσμων μέτρων για την τριετία 2020 – 2022 και μακροπρόθεσμων μέτρων για την επταετία 2023 – 2030.

Η αναθεωρημένη Στρατηγική Μελέτη για τη Διαχείριση των Υδάτων και την Αντιμετώπιση της Ανομβρίας αναμένεται να υποβληθεί σύντομα στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.