Former Ministers

Name From Until
Costas Kadis 01.03.2018 ΣΗΜΕΡΑ
Nicos Kouyialis 01.03.2013 28.2.2018
Sophocles Aletraris 05.09.2011 28.02.2013
Demetris Eliades 02.03.2010 05.09.2011
Michalis Polynikis 01.0320.08 02.03.2010
Photis Photiou 13.06.2006 29.02.2008
Timis Efthymiou 03.03.2003 13.0620.06
Costas Themistocleous 03.03.1998 28.02.2003
Andreas C. Mantovanis 12.11.1997 02.03.1998
Costas Petrides 02.03.1993 11.11.1997
Andreas Gavrielides 28.02.1988 01.03.1993
Nicos Pattichis 09.11.1987 27.02.1988
Andreas A. Papasolomontos 07.01.1985 05.11.1987
Demetris Christodoulou 20.04.1982 06.01.1985
Nicos Pattichis 10.09.1980 19.04.1982
Georgios Tompazos 09.03.1978 09.09.1980
Frixos C. Kolotas 17.01.1975 08.03.1978
Evagoras Lanitis 08.08.1974 14.01.1975
Odysseas A. Ioannides 16.06.1972 15.07.1974
Panayiotis Toumazis 01.07.1970 15.06.1972
Georgios Tompazos 21.04.1966 30.06.1970
Fazil Plumer 16.08.1960 23.1219.63