Κλείσιμο ανεξέλεγκτων χώρων ταφής αποβλήτων Βατί και Κοτσιάτη

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος πληροφορεί το κοινό και τους επαγγελματικούς φορείς εκμετάλλευσης ότι οι ανεξέλεγκτοι χώροι ταφής αποβλήτων στο Βατί και στον Κοτσιάτη, που δέχονται ποσότητες στερεών υλικών αποβλήτων τους τελευταίους μήνες, κλείνουν οριστικά στις 28 Φεβρουαρίου 2019.

Το οριστικό κλείσιμο των ανεξέλεγκτων χώρων ταφής αποβλήτων στο Βατί και στον Κοτσιάτη εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης περιβαλλοντικής πολιτικής της κυβέρνησης για μείωση της ανεξέλεγκτης ταφής των αποβλήτων και της ορθολογικής διαχείρισής τους και αποτελεί υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου για τη διαχείριση των αποβλήτων.

Σημειώνεται ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος προέβη σε διαβουλεύσεις με τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις οργανώσεις των ενδιαφερομένων επαγγελματιών πριν την οριστικοποίηση της απόφασης αυτής και βρέθηκαν λύσεις για την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων αυτών σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις.

Η πρόσβαση των δύο χωματερών θα παραμείνει οριστικά κλειστή και προτρέπεται το κοινό και οι επαγγελματίες να μην προσεγγίζουν τους χώρους μετά τις 28.2.2019. Οποιαδήποτε απόρριψη αποβλήτων σε αυτούς απαγορεύεται και θα υπόκειται στις πρόνοιες της νομοθεσίας με αυστηρές ποινές.