Υποβολή αιτήσεων για παραχώρηση χορηγίας σε φιλοζωικές οργανώσεις – Διευκρίνιση σχετικά με τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε συνέχεια ανακοίνωσης που εξέδωσαν στις 29 Μαρτίου 2019 σχετικά με την υποβολή αιτήσεων για παραχώρηση ετήσιας χορηγίας σε φιλοζωικές οργανώσεις και καταφύγια ζώων, διευκρινίζουν τα ακόλουθα:

Κατόπιν της ψήφισης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της εξάμηνης παράτασης για την εφαρμογή των περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμων του 2017 και 2018 (Ν. 104(Ι)/2017, Ν.76(Ι)/2018), θα γίνονται αποδεκτές και αιτήσεις οι οποίες θα συνοδεύονται από καταστατικά και πιστοποιητικά εγγραφής που έχουν εκδοθεί με την προηγούμενη, καταργηθείσα, σχετική νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότιως τελευταία ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων έχει οριστεί η 31η Ιουλίου 2019.