Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος παρουσίασε τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου του για το 2022

Κατά 28% αυξημένες οι αναπτυξιακές δαπάνες του Υπουργείου το 2022

Τους έξι πυλώνες στους οποίους βασίζεται η πρόταση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ) για το 2022 και ο οποίος έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, παρουσίασε σήμερα στα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής.

«Η πρόταση του ΥΓΑΑΠ κατατίθεται σε μια περίοδο πολλαπλών προκλήσεων και στοχεύει να ευθυγραμμίσει τον προϋπολογισμό με τις πολιτικές μας προτεραιότητες, τόνισε ο Υπουργός Γεωργίας κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του προϋπολογισμού.  Σύμφωνα με τον Υπουργό, στις προτεραιότητες αυτές συγκαταλέγονται η μεταρρύθμιση και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργοκτηνοτροφικής οικονομίας, η προώθηση της πράσινης και της γαλάζιας ανάπτυξης, η προστασία του περιβάλλοντος και η προώθηση της αποδοτικότητας και βιώσιμης χρήσης των πόρων, η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η πρόληψη των κινδύνων και ιδιαίτερα του κινδύνου των δασικών πυρκαγιών, η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε σχέση με την ασφάλεια τροφίμων και τη δημόσια υγεία καθώς και η προστασία και η ευημερία των ζώων και η κτηνιατρική δημόσια υγεία. Παράλληλα, ο κ. Καδής υπογράμμισε τις προκλήσεις που διαγράφονται για τη χώρα μας με την κατοχύρωση του χαλουμιού ως προϊόντος ΠΟΠ καθώς και με την αειφορική διαχείριση του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα.

Επεσήμανε ακόμα πως στους σχεδιασμούς των πολιτικών του ΥΓΑΑΠ για την επόμενη περίοδο, λαμβάνονται υπόψη οι κεντρικές πολιτικές της Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα αυτές που έχουν άμεση σχέση με τις αρμοδιότητες του Υπουργείου, όπως η υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας, η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050, το σχέδιο δράσης για τη μηδενική ρύπανση και η πολιτική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο».

Αναφορά έκανε ο κ. Καδής και στην πανδημία του κορωνοϊού, σημειώνοντας πως «από τους πρώτους μήνες εμφάνισης της πανδημίας, στόχος της Κυβέρνησης ήταν να μετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία, εφαρμόζοντας μεταρρυθμίσεις και υλοποιώντας έργα που θα διασφαλίσουν ένα πιο αειφόρο μοντέλο ανάπτυξης. Η υλοποίηση του στόχου αυτού θα επιτευχθεί μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», είπε.

Κύρια χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού του ΥΓΑΑΠ για το 2021

Σύμφωνα με τον κ. Καδή, ο προϋπολογισμός του ΥΓΑΑΠ, περιλαμβανομένων των Τμημάτων και Υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό, ανέρχεται σε €297,9 εκατ. σε σύγκριση με €293,1 εκατ. το έτος 2021. Παρουσιάζει δηλαδή μια αύξηση €4,8 εκατ. ή 2% σε σύγκριση με το έτος 2021. Σημειώνεται πως στα πιο πάνω ποσά περιλαμβάνεται και η πρόνοια ποσού ύψους €26 εκατ. για το έτος 2022, τα οποία αφορούν τα έργα στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ).

Αντιθέτως, όπως εξήγησε στα μέλη της Επιτροπής ο Υπουργός Γεωργίας, δεν περιλαμβάνονται τα έργα που συγχρηματοδοτούνται τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους €45 εκατ. για το έτος 2022 τα οποία περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης. «Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη τα εν λόγω συγχρηματοδοτούμενα έργα, ο συνολικός Προϋπολογισμός του ΥΓΑΑΠ ανέρχεται στα €343 εκατ. σε σύγκριση με €334 εκατ. το έτος 2021», σημείωσε ο κ. Καδής.

Είπε ακόμα πως οι τακτικές δαπάνες για το έτος 2022 ανέρχονται σε €230,3 εκατ., ενώ οι αναπτυξιακές δαπάνες για το ίδιο έτος ανέρχονται σε 67,6 εκατ. οι οποίες και σημειώνουν αύξηση της τάξης του 28%.

Αναφέρθηκε, επίσης, στα έσοδα του ΥΓΑΑΠ για το έτος 2022 που προϋπολογίζονται σε €180,7 εκατ. σε σύγκριση με €140,7 εκατ. το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 28%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αναμενόμενη αύξηση των εσόδων από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου και από την ανάκτηση πληρωμών για τα στερεά απόβλητα εκ μέρους του Συμβουλίου Εκμετάλλευσης.

19 Μέτρα μέσω του ΣΑΑ

Μέσα από το ΣΑΑ, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, προβλέπεται η υλοποίηση 19 μέτρων, εκ των οποίων τα 14 αφορούν επενδυτικά έργα και σε 5 μεταρρυθμίσεις, στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας του ΥΓΑΑΠ:

    • διαχείριση υδάτινων πόρων, χρήση ανακυκλωμένου νερού και προστασία υδάτινου θαλάσσιου περιβάλλοντος,
    • διαχείριση στερεών αποβλήτων και κτηνοτροφικών αποβλήτων, μέσω δημιουργίας πράσινης υποδομής, οδεύοντας στους στόχους της κυκλικής οικονομίας,
    • δασική πυροπροστασία,
    • θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια,
    • κλιματική ουδετερότητα με τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε βιομηχανίες, επιχειρήσεις και οργανισμούς, αλλά και στη γεωργία, καθώς με τη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κυβερνητικά υδατικά έργα.

«Περαιτέρω, το ΥΓΑΑΠ, αναγνωρίζοντας τις άμεσες και έμμεσες συνέπειες που έχει επιφέρει η πανδημία του κορωνοϊού στον ευρύτερο αγροτικό τομέα, έλαβε μια σειρά από μέτρα για στήριξη και διασφάλιση της βιωσιμότητας των γεωργικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, θέσαμε ως προτεραιότητα την ενίσχυση των αγροτών και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς που ξέσπασε στις 3 Ιουλίου 2021 σε ορεινές περιοχές των επαρχιών Λάρνακας και Λεμεσού», δήλωσε ο κ. Καδής.