Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος: Θέματα που αφορούν στον τομέα του περιβάλλοντος είναι πρώτιστης σημασίας για την Κυβέρνηση

Συνεχίζοντας τον κύκλο επαφών του με Υπηρεσίες και Τμήματα του Υπουργείου του, ο Υπουργός Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής επισκέφθηκε χθες το Τμήμα Περιβάλλοντος, όπου ενημερώθηκε για οργανωτικά θέματα και για τους στόχους και τις επιδιώξεις
του. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις κυριότερες προκλήσεις που καλείται το Τμήμα να αντιμετωπίσει όπως η κλιματική αλλαγή, ο έλεγχος της ρύπανσης, η διαχείριση αποβλήτων και η προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας. Επίσης, ο κ. Υπουργός αντάλλαξε απόψεις με τους συμμετέχοντες, για το θέμα της παρακολούθησης και του ελέγχου των περιβαλλοντικών αδειών
που εκδίδονται καθώς και για την ανάγκη εκσυγχρονισμού και εφαρμογής της οδηγίας για τις Περιβαλλοντικές Μελέτες.
Απευθυνόμενος στο προσωπικό, ο κ. Υπουργός τόνισε ότι τα θέματα που αφορούν στον τομέα του περιβάλλοντος είναι πρώτιστης σημασίας, τόσο για τον ίδιο, όσο και για το Υπουργείο και την Κυβέρνηση, υποδεικνύοντας πως το Τμήμα Περιβάλλοντος θα έχει συνεχή στήριξη για την εφαρμογή και υιοθέτηση διαδικασιών που θα καταστήσουν το έργο του πιο αποδοτικό και
αποτελεσματικό. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη προβολής του πολυδιάστατου έργου που επιτελείται, σε μια προσπάθεια καλύτερης ενημέρωσης της κοινωνίας.