Υπουργοί Περιβάλλοντος της ΕΕ: Η Πράσινη Συμφωνία να τεθεί στο επίκεντρο της προσπάθειας ανάκαμψης μετά την πανδημία

Πραγματοποιήθηκε χθες και σήμερα, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), το πρώτο επί Γερμανικής Προεδρίας. Στις εργασίες του Συμβουλίου συμμετείχε, εκ μέρους της Κύπρου, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Καδής.

Κατά την πρώτη μέρα του Συμβουλίου συζητήθηκε το θέμα της πράσινης ανάκαμψης μετά την πανδημία του Covid-19 και πώς αυτή μπορεί να επιτευχθεί με επίκεντρο την Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) της ΕΕ. Στην παρέμβαση του ο Κ. Καδής σημείωσε ότι η ανάκαμψη από την πανδημία θα πρέπει να διασυνδεθεί με τους στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας και θα πρέπει να αναπτυχθούν οι κατάλληλοι μηχανισμοί χρηματοδότησης μέτρων και υποδομών που θα στηρίξουν την πορεία αυτή.

Στο Συμβούλιο, συζητήθηκε, επίσης, ο ρόλος της ψηφιακού μετασχηματισμού στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής, καθώς και ο τρόπος διασύνδεσης των δύο. Κατά τη συζήτηση, ο Υπουργός τόνισε ότι είναι απαραίτητη η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών προς την κατεύθυνση της προστασίας του κλίματος και του περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι είναι σημαντικό για ολόκληρη την ΕΕ να θεσπίσει κοινούς κανόνες και διαδικασίες, ώστε να βελτιστοποιηθεί η διαδικασία συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, για θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, η βιοποικιλότητα και η κυκλική οικονομία. Η επένδυση σε ψηφιακές λύσεις που θα υποστηρίξουν το πρασίνισμα της οικονομίας και της κοινωνίας, συνέχισε, θα αποτελούν την κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη. Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η κυκλική οικονομία, η μείωση της ρύπανσης και η προστασία της βιοποικιλότητας, μπορούν να υποστηριχθούν από ψηφιακά εργαλεία, προκειμένου να βελτιωθεί η εφαρμογή των νέων πολιτικών, κατέληξε.

Στο επίκεντρο των εργασιών της δεύτερης μέρας του Συμβουλίου βρέθηκε το θέμα της κλιματικής αλλαγής, υπό το φως της Πράσινης Συμφωνίας, και της ανάγκης αναθεώρησης του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περαιτέρω μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2030. Στην τρίτη κατά σειρά παρέμβασή του στο Συμβούλιο, ο Υπουργός ανέφερε ότι ως Κύπρος τασσόμαστε υπέρ της κλιματικής ουδετερότητας και της ετοιμασίας μακροπρόθεσμης στρατηγικής που να καλύπτει την περίοδο μέχρι το 2050. Σημείωσε, παράλληλα, ότι στην προσπάθεια πιο φιλόδοξης αναθεώρησης των κλιματικών στόχων του 2030, η αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων και των περιορισμών των κρατών μελών είναι απαραίτητη και ως εκ τούτου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα Εθνικά Σχέδια για το Κλίμα και την Ενέργεια που υπέβαλε το κάθε κράτος μέλος.