Υπουργική Συνάντηση για ανάδειξη του «Διεθνούς Έτους Φυτοϋγείας 2020» θα διοργανώσει η Κύπρος

Υπουργική Συνάντηση των χωρών που ανήκουν στο πρόγραμμα «Euro-Mediterranean Partnership» θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, στο πλαίσιο ανακήρυξης του έτους 2020 ως Διεθνούς Έτους Υγείας των Φυτών, από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών και τη Γραμματεία της Διεθνούς Σύμβασης Φυτοπροστασίας. 

Με σημερινή έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, η Κύπρος θα αναλάβει, ως κράτος μέλος του Οργανισμού, τη διοργάνωση της εν λόγω Υπουργικής Συνάντησης, με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της υγείας των φυτών, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την ευαισθητοποίηση του κοινού στον τομέα αυτό.  Η εν λόγω Υπουργική Συνάντηση στοχεύει, παράλληλα, στον προγραμματισμό και υλοποίηση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δράσεων μεταξύ των αρμόδιων αρχών φυτοπροστασίας των χωρών που θα συμμετέχουν σε αυτή, για ανάδειξη της σημασίας της υγείας των φυτών και φυτικών προϊόντων στο έδαφός τους.

Οι χώρες που ανήκουν στο «Euro – Mediterranean Partnership» και αναμένεται να συμμετάσχουν στην Υπουργική Συνάντηση στην Κύπρο είναι οι εξής: Αλγερία, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Λιβύη, Μαρόκο, Παλαιστίνη, Συρία, Τυνησία και Τουρκία.