Υπουργείο Γεωργίας: Πριν από το Πάσχα οι αποζημιώσεις προς τους αγρότες

Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη διάρκεια της σημερινής του Συνεδρίας, ενέκρινε πρόταση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ) για άμεση καταβολή της 2ης δόσης των αποζημιώσεων, για δικαιούχους γεωργούς που υπέστησαν ζημιές σε διάφορες καλλιέργειες το 2017.
Η καταβολή της 2ης δόσης αφορά αποζημιώσεις ύψους 3,2 εκατομμυρίων ευρώ στους πληγέντες καλλιεργητές σιτηρών, εσπεριδοειδών, μεσπίλων, αγκινάρων, πατατών, αμπελιών και φυλλοβόλων. Οι αποζημιώσεις θα δοθούν με βάση τις εκτιμήσεις του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης, για ζημιές που προκλήθηκαν κατά το έτος 2017 σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, εξαιτίας θεομηνιών και δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η 1η δόση είχε καταβληθεί υπό μορφή προκαταβολής στους δικαιούχους τον Δεκέμβριο του 2017.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΓΑΑΠ, κατόπιν σχετικών οδηγιών του κ. Υπουργού και σε στενή συνεργασία με τον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης, θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ούτως ώστε όλοι οι δικαιούχοι να λάβουν τις αποζημιώσεις τους πριν από τις γιορτές του Πάσχα.