Υπογράφηκε η Σύμβαση για τον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων Άχνας – Θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας

Υπογράφηκε σήμερα, στην παρουσία του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστα Καδή, η σύμβαση κατασκευής ενός εξαιρετικά σημαντικού Έργου για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, καθώς και για την αποφυγή του κινδύνου απώλειας τόσο εθνικών όσο και κοινοτικών πόρων.  Πρόκειται για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του πολυαναμενόμενου «Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Άχνας», ο οποίος θα εξυπηρετεί τους Δήμους Δερύνειας και Σωτήρας, τις κοινότητες Ξυλοφάγου, Ξυλοτύμπου και Ορμήδεια, της Επαρχίας Λάρνακας, καθώς και τις κοινότητες Άγιος Γεώργιος Αχερίτου, Αυγόρου, Άχνα, Λιοπέτρι, Φρέναρος, της Επαρχίας Αμμοχώστου.

Ο κ. Κώστας Καδής, σε δηλώσεις του μετά την υπογραφή της Σύμβασης σημείωσε: «Το εν λόγω Έργο μας βοηθά να καλύψουμε σημαντικότατες υποχρεώσεις της χώρας μας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η Κύπρος υστερεί στο θέμα της διαχείρισης των υγρών λυμάτων.  Όμως, η κατασκευή του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων στην Άχνα αποτελεί καθοριστικό βήμα για να μπορεί η Κύπρος να επιδείξει μια σημαντική πρόοδο».  Ο Υπουργός ανέφερε, επίσης, ότι συζήτησε το θέμα αυτό και με τον αρμόδιο Επίτροπο για θέματα Περιβάλλοντος, σε συνάντηση που είχε μαζί του στις Βρυξέλλες.  «Είναι ένα θέμα που απασχολεί και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως και εμάς, και είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι είχαμε να παρουσιάσουμε σημαντική πρόοδο στον τομέα αυτό», τόνισε ο κ. Καδής.

Το κόστος Σχεδιασμού και Κατασκευής του Έργου ανέρχεται στα 24.833.365 Ευρώ και περιλαμβάνει την κατασκευή ενός Κοινού Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων, δυναμικότητας 10.644 κ.μ. ημερησίως, ο οποίος θα χωροθετηθεί εντός των ορίων της Κοινότητας Άχνας, βορειοανατολικά του φράγματος Άχνας. Η κατακύρωση της Σύμβασης για τον Σχεδιασμό και την Κατασκευή του Έργου ανατέθηκε στην Εταιρεία CYFIELD ENGINEERING AND CONTRACTING PUBLIC LTD και η διάρκεια της Σύμβασης ανέρχεται στους 22 μήνες. Τη Σύμβαση υπέγραψαν εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεων Υδάτων, Δρ. Χαράλαμπος Χατζηπάκκος και εκ μέρους του Αναδόχου, η Γενική Διευθύντρια της CYFIELD  ENGINEERING  AND  CONTRACTING  PUBLIC  LTD, κ. Δέσποινα Χρυσοχού.

Παράλληλα, υπογράφηκε η Σύμβαση μεταξύ του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων (ΣΑΚ) και της Εταιρείας CYFIELD  ENGINEERING  AND  CONTRACTING  PUBLIC  LTD για τη λειτουργία και συντήρηση του Σταθμού για περίοδο 20 ετών με συνολικό κόστος 18.863.418.64 Ευρώ καθώς και το ποσό των 610.000 Ευρώ που αφορά σε αγορά εξοπλισμού.  Την εν λόγω Σύμβαση υπέγραψε εκ μέρους του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων (ΣΑΚ), ο Δήμαρχος Δερύνειας και Πρόεδρος του ΣΑΚ, κ. Άντρος Καραγιάννης, και εκ μέρους της CYFIELD  ENGINEERING  AND  CONTRACTING  PUBLIC  LTD, η Γενική Διευθύντρια, κ. Δέσποινα Χρυσοχού.

Με την ολοκλήρωσή του, το Έργο αναμένεται να συμβάλει καταλυτικά στην προστασία του περιβάλλοντος και των υπόγειων πόρων, την προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.  Η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων και της λάσπης από τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή καθώς και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, συγκαταλέγονται επίσης στα σημαντικά οφέλη του Έργου.

Το Αποχετευτικό Σύστημα Συμπλέγματος Κοκκινοχωρίων, ξεκίνησε να υλοποιείται την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, όταν υλοποιήθηκε η κατασκευή των δικτύων συλλογής λυμάτων στους Δήμους Δερύνειας και Σωτήρας και σε οκτώ κοινότητες του Συμπλέγματος Κοκκινοχωρίων (περίπου 313 χιλιόμετρα), με δαπάνη περίπου 44 εκ. Ευρώ. Η υλοποίηση του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων εντάχθηκε ως έργο «γέφυρα» την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Υδάτινων Πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα».

Η υλοποίηση του πιο πάνω Έργου θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο εναρμόνισης της Κύπρου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, που απαιτεί την κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών συστημάτων σε κοινότητες με ισοδύναμο πληθυσμό μεγαλύτερο από 2.000 (σύνολο μόνιμου, εποχιακού και τουριστικού πληθυσμού). Ο Δικαιούχος του Έργου είναι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, ο Ενδιάμεσος Φορέας είναι η Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Μεταφορών, Συγκοινωνιών και Έργων και Ιδιοκτήτης του Έργου είναι το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων.