Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Λυκαβητού.