Χαιρετισμός Υπουργού, Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην τελετή βράβευσης της Cyta με το «National Energy Globe Award Cyprus 2019»

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση χαιρετίζω την  εκδήλωση για τη βράβευση της Cyta από την Πρεσβεία της Αυστρίας με το «National Energy Globe Award Cyprus 2019». Τα Βραβεία «Energy Globe», που σκοπό  έχουν την παρουσίαση και βράβευση επιτυχημένων καλών πρακτικών σε θέματα αειφορίας, απονεμήθηκαν για πρώτη φορά το 1999 στην Αυστρία και συγκαταλέγονται σήμερα στα πιο σημαντικά περιβαλλοντικά βραβεία παγκοσμίως.

H Cyta είναι ο εθνικός νικητής των  βραβείων αυτών, για το επίτευγμα της «Zero Waste to Landfill», αφού είναι ο πρώτος και μοναδικός φορέας στην Κύπρο που έχει επαληθευτεί ως οργανισμός με μηδενικά απόβλητα στις χωματερές, λαμβάνοντας και τη σχετική πιστοποίηση από την εξειδικευμένη εταιρεία επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων ΤUV Cyprus. Τα απόβλητα της Cyta, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, χαρτί, πλαστικό, καλώδια, μπαταρίες και οργανικά, ανακυκλώθηκαν ή επαναχρησιμοποιήθηκαν στο εξαιρετικά ψηλό ποσοστό του 97,3% για το 2018.

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος  ενθαρρύνει και στηρίζει δράσεις όπως αυτή που βραβεύεται σήμερα εδώ, αφού εναρμονίζονται πλήρως με τις πολιτικές που προωθούμε αυτή την περίοδο για την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων. Στα μέτρα που προωθούνται μέσω των πολιτικών αυτών, περιλαμβάνονται η βελτίωση της λειτουργίας και η επέκταση του δικτύου των Πράσινων Σημείων, η εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων και οργανικών αποβλήτων, η ανάδειξη της νομικής ευθύνης του παραγωγού σε επιπρόσθετες ροές αποβλήτων, εφαρμογή ενός αποτελεσματικού εγγυοδοτικού συστήματος για συγκεκριμένες κατηγορίες συσκευασιών μιας χρήσης και άλλες δράσεις για τη μείωση της κατανάλωσης προϊόντων μιας χρήσης. Επιπρόσθετα, προωθείται ο καθορισμός των υποχρεώσεων των τοπικών αρχών για τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων, με κανονισμούς που προβλέπουν την εκπόνηση τοπικών σχεδίων δράσης για την πρόληψη της δημιουργίας και τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων, την εγκαθίδρυση παγκύπριου προγράμματος διαλογής στην πηγή και χωριστής συλλογής και την εφαρμογή ενιαίου Συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετώ».

Ειδικά για τις επιχειρήσεις, στο παρόν στάδιο προβλέπεται η τεχνική υποστήριξη και η οικονομική ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων, μέσω κονδυλίων από διαρθρωτικά ενωσιακά ταμεία. Εδώ, είναι σημαντικό να τονιστεί ο ρόλος των ιδιωτικών επιχειρήσεων στην αποδοτική αξιοποίηση αποβλήτων ως πόρων, ώστε να υπάρξει ομαλή μετάβαση από το μοντέλο της γραμμικής στο μοντέλο κυκλικής οικονομίας. Η δραστηριοποίηση του ιδιωτικού τομέα σε νέες επενδύσεις στον τομέα διαχείρισης των αποβλήτων, είναι πλέον ανοδική, τονώνοντας έτσι την οικονομία και παρέχοντας πρόσθετες επιχειρηματικές ευκαιρίες και θέσεις εργασίας.

Οργανισμοί όπως η CYTA, που με απλές πρακτικές έχουν καταφέρει να προωθήσουν τη μείωση της εκτροπής αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής, είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Συγχαρητήρια αξίζουν και στην φίλη χώρα της Αυστρίας και στους εδώ εκπροσώπους της, για την καθιέρωση και προώθηση των βραβείων «Energy Globe». Οι βραβευμένες δράσεις της CΥΤΑ για τη μείωση και την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, θα πρέπει να αναγνωριστούν ως παράδειγμα προς μίμηση και από άλλους οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Όπως έχει λεχθεί και προηγουμένως, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, θα ενθαρρύνει και θα στηρίζει με όλους τους δυνατούς τρόπους παρόμοιες δράσεις και πρωτοβουλίες.