Χαιρετισμός Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην Τελετή Απονομής των Βραβείων «Business4Climate»

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση βρίσκομαι απόψε εδώ, για να απευθύνω χαιρετισμό στην τελετή απονομής των βραβείων «Business4Climate/ Επιχειρώ για το κλίμα» σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή και στο Δίκτυο Ενεργειακής Απόδοσης στην Κύπρο.

Τα βραβεία «Business4Climate» λειτουργούν ως επιπρόσθετο κίνητρο για ανάληψη δράσεων μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, η οποία δεν αποτελεί πλέον απλά μια θεωρία ή μια πρόβλεψη για το μέλλον, αλλά μια πραγματικότητα. Δυστυχώς, οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι εδώ και έχουν ήδη αρχίσει να μας επηρεάζουν. Οι χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής θεωρούνται περισσότερο ευάλωτες στις επιπτώσεις αυτές και εκτιμάται ότι, αν δεν ληφθούν δραστικά μέτρα, η κλιματική αλλαγή θα επιφέρει ιδιαίτερα αρνητικές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Η χώρα μας, στο ανώτατο επίπεδο του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας, ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία, σε συνεργασία με γειτονικά κράτη, ενός Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προέρχονται από την κλιματική αλλαγή.

Η Συμφωνία του Παρισιού αποτελεί ιστορικό ορόσημο για την ενίσχυση της συλλογικής δράσης σε παγκόσμιο επίπεδο και την επιτάχυνση της μετάβασης σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ανθεκτική στις αλλαγές του κλίματος. Τον πυρήνα της Συμφωνίας αποτελεί μια δεσμευτική διάταξη, σύμφωνα με την οποία κάθε συμβαλλόμενο μέρος οφείλει να καταρτίσει και να τηρήσει όσο το δυνατόν πιο φιλόδοξες μειώσεις εκπομπών. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι κάθε κράτους, θα πρέπει να εφαρμοστούν εγχώρια μέτρα, στα οποία καθίσταται σαφές ότι πρέπει να συμβάλει και ο ιδιωτικός τομέας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, γνωστοποίησαν τη δέσμευσή τους για την από κοινού επίτευξη του στόχου μείωσης των εγχώριων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% για το σύνολο της οικονομίας έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Όσον αφορά στην Κύπρο, ο εθνικός στόχος μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030 καθορίστηκε στο 24%, σε σχέση με το 2005. Η επίτευξη του σημαντικού αυτού στόχου και η συνεισφορά από όλους τους τομείς της οικονομίας αποτελεί σημαντική πρόκληση. Η Κύπρος, μέσα από την εφαρμογή πολιτικών για μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, θα απεξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εισαγωγή ορυκτών καυσίμων, θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα μεταβεί σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Επίσης, μέσα από το νέο πακέτο «κλίμα και ενέργεια» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αξιοποιηθούν όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υποστηρίζουν την υλοποίηση των σχετικών πολιτικών και μέτρων, στο πλαίσιο των οποίων αναμένεται ιδιαίτερη συνεισφορά από τον ιδιωτικό τομέα.

Η πρωτοβουλία Business4Climate, αποτελεί παράδειγμα ουσιαστικής συμβολής του ιδιωτικού τομέα προς την κατεύθυνση αυτή. Το Υπουργείο μας στηρίζει την σημαντική αυτή πρωτοβουλία και έχει ήδη συμπεριλάβει στις προτάσεις του Προϋπολογισμού του για το 2020, ποσό το οποίο θα επιτρέπει τη συνέχισή της. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο σχεδιασμού μέτρων για επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για το Κλίμα και την Ενέργεια, έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο η Πρότασή μας για τη δημιουργία Σχεδίου Χορηγιών. Το Σχέδιο, που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το 2020, σκοπό έχει τη μείωση των αεριών του θερμοκηπίου, με δικαιούχους επιχειρήσεις που διαχειρίζονται θερμοκηπιακά φθοριούχα αέρια και απόβλητα για την παραγωγή βιοκαυσίμων, καθώς και επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία Business4Climate.

Κλείνοντας, επιθυμώ να συγχαρώ και να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτή την πρωτοβουλία, την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων, το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου, την Υπηρεσία Ενέργειας, το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Περιβαλλοντικό Γραφείο της Αυστρίας. Θερμά συγχαρητήρια απευθύνω, επίσης, σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία Business4Climate και ιδιαίτερα σε αυτές που βραβεύονται απόψε.