Χαιρετισμός Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στο 3o Παγκύπριο Συνέδριο Γεωργίας

Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ για να απευθύνω χαιρετισμό στο 3ο  Παγκύπριο Συνέδριο Γεωργίας. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που τείνει να καθιερωθεί πια ως θεσμός και που καταπιάνεται με ζητήματα που απασχολούν τον γεωργικό τομέα. Αν ρίξει κάποιος μια ματιά στο θεματολόγιο του φετινού Συνεδρίου, θα αντιληφθεί αμέσως γιατί η συμμετοχή σε αυτό παρουσιάζει αυξανόμενο ενδιαφέρον.

Ως Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στηρίζουμε με κάθε τρόπο δράσεις όπως η σημερινή, αφού συμβάλλουν στην επίτευξη του στρατηγικού μας στόχου για  περαιτέρω πρόοδο του αγροτικού μας τομέα. Η ανάπτυξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας και η αύξηση της συνεισφοράς τους στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, σε συνδυασμό με την αειφόρο διαχείριση των φυσικών μας πόρων, μπορούν να συμβάλουν προς την κατεύθυνση της αναζωογόνησης της υπαίθρου και της βελτίωσης της καθημερινότητας του αγρότη. Μέσα στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης είναι η στήριξη της παραγωγής των αγροτικών προϊόντων καθώς και ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων που τα παράγουν, θέματα που θα απασχολήσουν και το σημερινό Συνέδριο.

Προς επίτευξη των στόχων μας, θέτουμε σε εφαρμογή όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Με το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, αναμένεται να έχουν διοχετευθεί στον αγροτικό μας κόσμο συνολικά πέραν των 530 εκ. ευρώ, αφού η Κυβέρνηση αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Παράλληλα, επεκτείνουμε τις δράσεις αναδιοργάνωσης και βελτίωσης της λειτουργίας του αγροτικού μας τομέα, ώστε ο κύπριος αγρότης να αποκομίζει τη μέγιστη δυνατή ωφέλεια. Μεταξύ άλλων, προωθούμε νομοθετικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων που λειτουργούν εις βάρος του παραγωγού αλλά και του καταναλωτή, όπως και νομοσχέδιο που θα συμβάλει στην βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών προς όφελος των αγροτών. Σημαντικό επίσης εγχείρημα είναι και η μεταρρύθμιση του τομέα της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργική παραγωγή, ένα πρόβλημα που απασχολούσε έντονα τον αγροτικό κόσμο και το οποίο απαιτούσε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Επιπρόσθετα, και μετά από Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, υιοθετούμε αναθεωρημένη στρατηγική για ολιστική αντιμετώπιση του υδατικού προβλήματος της πατρίδας μας, με λήψη μέτρων που οδηγούν στην όσο το δυνατό μεγαλύτερη απεξάρτηση από τις κλιματικές συνθήκες, με αναμενόμενα συνεπακόλουθα οφέλη για τον κλάδο της γεωργοκτηνοτροφίας.

Δίνουμε επίσης ιδιαίτερη σημασία και στην παραγωγή προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία. Με ειδικό νομοσχέδιο που ετοιμάσαμε, επιδιώκουμε να διακρίνονται τα αγροτικά μας προϊόντα για την ταυτότητα και τη μοναδικότητά τους και να προωθούνται τόσο στις αγορές του εξωτερικού όσο και στην τουριστική βιομηχανία του τόπου μας. Η συμβολή των κυπριακών αγροτικών προϊόντων στην προσπάθεια εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου, είναι καθοριστικής σημασίας. Οι τομείς δραστηριότητας του Υπουργείου μας και του Υφυπουργείου Τουρισμού περιλαμβάνουν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, κυρίως ως προς τη στρατηγική αξιοποίησης και προώθησης των αγροτικών προϊόντων και γενικότερα της κυπριακής υπαίθρου. Έχουν ήδη τεθεί οι βάσεις για ανάπτυξη συνεργασίας για την ανάδειξη, την πιστοποίηση και κατοχύρωση μιας σειράς από τοπικά προϊόντα, τα οποία μπορούν πιο εύκολα να αξιοποιηθούν και στην τουριστική βιομηχανία, καθώς επίσης και για την ανάπτυξη της στρατηγικής γαστρονομίας στον τόπο μας.

Για τη διατήρηση της δυναμικής προόδου της γεωργικής δραστηριότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου, καθοριστικός αναμένεται να είναι ο ρόλος της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας και τη μετάβαση από ένα σύστημα συμμόρφωσης σε κανόνες, σε ένα σύστημα αποτίμησης επιδόσεων. Στο επίκεντρο των συζητήσεων είναι οι πτυχές που συνδέονται με την επίτευξη πιο φιλόδοξων στόχων σε σχέση με το κλίμα και το περιβάλλον. Εμείς στηρίζουμε την προοπτική αυτή, με ανάλογη όμως οικονομική στήριξη των αγροτών μας. Στηρίζουμε επίσης τη διατήρηση του ύψους του Προϋπολογισμού για την περίοδο 2021-2027 στα ίδια τουλάχιστον επίπεδα με αυτά της παρούσας προγραμματικής περιόδου. Συμμετέχουμε ενεργά στις διάφορες συναντήσεις και προσπαθούμε να συμβάλουμε στην κοινή προσπάθεια για διαμόρφωση μιας ευέλικτης και αποτελεσματικής Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το κάθε κράτος μέλος.

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι έχουν ήδη τεθεί οι βάσεις για εκσυγχρονισμό και ανασυγκρότηση του αγροτικού μας τομέα και προχωρούμε με τις καλύτερες προοπτικές για το μέλλον. Κατά τη διάρκεια του σημερινού Συνεδρίου και μέσα από τις διάφορες εισηγήσεις που θα κατατεθούν, είμαι σίγουρος ότι θα διαφανούν οι ευοίωνες αυτές προοπτικές, μέσα από την προσπάθεια υλοποίησης μέτρων και δράσεων που θα εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους στόχους μας. Ευχαριστώ και συγχαίρω θερμά τους διοργανωτές, τους ομιλητές και όλους όσοι στηρίζουν τη σημαντική αυτή προσπάθεια και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου.