Χαιρετισμός Υπουργού στο 2⁰ Συνέδριο Γάλακτος, στο Κτήμα Μακένζυ, Λάρνακα

Με μεγάλη χαρά και προθυμία έχω αποδεχτεί την πρόσκληση να χαιρετίσω τις εργασίες του 2ου Παγκύπριου Συνεδρίου Γάλακτος. Λαμβάνοντας κανείς υπόψη την αθρόα συμμετοχή, την ουσιώδη θεματολογία αλλά και την περσινή μεγάλη επιτυχία του, το Συνέδριο αυτό εύκολα μπορεί να καταστεί θεσμός. Συγχαίρω θερμά τόσο τους διοργανωτές όσο και τους υποστηρικτές και χορηγούς του Συνεδρίου.
Το Συνέδριο έρχεται να συμπληρώσει ένα κενό που υπήρχε στον τομέα της παραγωγής γάλακτος, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια όπου παρατηρείται μια σημαντική αύξηση στην παραγωγή όλων των ειδών, αιγινού, πρόβειου και αγελαδινού. Κατά την περίοδο 2013-2016, η παραγωγή του αιγινού γάλακτος αυξήθηκε κατά 20% περίπου και του πρόβειου κατά 30%.

Στην αύξηση αυτή συνέτειναν και τα Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης τόσο της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, όσο και της παρούσας 2014-2020, με τα οποία προωθείται η ανάπτυξη της αιγοπροβατοτροφίας στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, στο Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 έχουν εγκριθεί 55 αιτήσεις για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων ή δημιουργία νέων μονάδων, η υλοποίηση των οποίων βρίσκεται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη, με το ύψος της επένδυσης να υπερβαίνει τα 26 εκ. ευρώ και το ποσό της επιδότησης να πλησιάζει τα 16 εκ. ευρώ.

Η αύξηση στην παραγωγή πρόβειου και αιγινού γάλακτος τα τελευταία χρόνια, οφείλεται, κυρίως, στην αύξηση της παραγωγικότητας και πιο συγκεκριμένα, στη συνεχή βελτίωση του γενετικού υλικού και της διαχείρισης των μονάδων. Προς την κατεύθυνση αυτή, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε και η εφαρμογή συγκεκριμένου σχεδίου από το 2014 μέχρι και το 2020 με το οποίο ενθαρρύνεται η αύξηση της παραγωγής αιγινού και πρόβειου γάλακτος και διοχέτευσης του στη
γαλακτοβιομηχανία. Το ύψος της ενίσχυσης ανά έτος ανέρχεται στα 3.7 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Ως αποτέλεσμα αυτού, σχεδόν το 94%του αιγινού και πρόβειου γάλακτος που έχει παραχθεί κατά το 2016, οδηγήθηκε στη βιομηχανία.
Είναι γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη πολύ μεγάλα περιθώρια αύξησης της παραγωγικότητας σε γάλα των αιγών και προβάτων. Προς τούτο εστιάζονται οι προσπάθειες των διάφορων υπηρεσιών του Υπουργείου. Εκείνο όμως, που θα βοηθήσει τα μέγιστα στην υλοποίηση του στόχου αυτού είναι η αναμενόμενη, αρχές του 2019,έγκριση από τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
ενός φιλόδοξου ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος, με επικεφαλής εταίρο το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών της Κύπρου και εταίρους ερευνητικά ιδρύματα από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Το συνολικό ύψος του προγράμματος ανέρχεται στα 30 εκ. ευρώ, εκ των οποίων τα 15 εκ. ευρώ θα καταβληθούν από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ τα υπόλοιπα 15 εκ. από κρατικά ταμεία.

Όσον αφορά τώρα στην αγελαδοτροφία, σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται και εδώ σημαντική αύξηση στην παραγωγή γάλακτος. Συγκεκριμένα, από το 2013 μέχρι και το 2017, παρατηρήθηκε αύξηση κατά 41%. Η συμμετοχή της αγελαδοτροφίας στα διάφορα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ιδιαίτερα σημαντική και επωφελής για τον τομέα, αρκεί να αναφερθεί ότι κατά την τελευταία προκήρυξη του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014- 2020 έχουν εγκριθεί και βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης 74 αιτήσεις για δημιουργία νέων ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων. Το συνολικό ύψος των επενδύσεων ανέρχεται στα 30 εκ. ευρώ με την επιδότηση να ξεπερνά τα 16 εκ. ευρώ.

Όπως είναι αναμενόμενο, η αύξηση στην παραγωγή και των τριών ειδών γάλακτος διοχετεύεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην παραγωγή χαλλουμιού. Σημειώνεται ότι,σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας,από το 2013 μέχρι το 2017,η παραγωγή χαλλουμιού παρουσίασε αύξηση της τάξηςτου 83%. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η αύξηση αυτή στην παραγωγή οφείλεται στις ανάλογα αυξημένες εξαγωγές του προϊόντος, με πολλαπλά οφέλη για την οικονομία του τόπου. Η
ομαλή και επιτυχής εξέλιξη της υπόθεσης «χαλλούμι», προς όφελος των παραγωγών, της οικονομίας και του τόπου γενικότερα, αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της Κυβέρνησης και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ως Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή.

Αγαπητοί φίλοι δεν θα μακρηγορήσωάλλο. Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του σημερινού Συνεδρίου.
————————————————-
Σημείωση:
Τον χαιρετισμό εκφώνησε εκ μέρους του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ο κ. Μάκης Αντωνιάδης, Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας στο Τμήμα Γεωργίας του ΥΓΑΑΠ.