Χαιρετισμός του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στη «2η Δασολογική Ημερίδα: Η έρευνα ως εργαλείο διαχείρισης των δασών»

Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκληση της Παγκύπριας Ένωσης Δασολόγων να χαιρετίσω τη 2η Δασολογική Ημερίδα, με θέμα «Η έρευνα ως εργαλείο διαχείρισης των δασών». Η σημερινή διοργάνωση αποτελεί συνέχεια της 1ης Δασολογικής Ημερίδας που πραγματοποιήθηκε το 2017 και εδραιώνει τον στόχο που έχει θέσει η Ένωση Δασολόγων, να καταστεί η εκδήλωση αυτή ένας σημαντικός θεσμός για τη δασολογική επιστήμη στον τόπο μας.

Δράσεις όπως η σημερινή, δίνουν την ευκαιρία σε φορείς και άτομα που ασχολούνται με θέματα εφαρμοσμένης έρευνας να προβάλουν τα αποτελέσματα ερευνητικών εργασιών που σχετίζονται άμεσα με την κυπριακή δασοπονία. Συνήθως, τα αποτελέσματα αυτά εντοπίζονται σε άρθρα εγνωσμένων περιοδικών ή σε παραδοτέα επιτυχημένων ερευνητικών έργων. Το ζητούμενο όμως, είναι να διαχυθεί η γνώση αυτή στις επιστημονικές και επαγγελματικές ομάδες που ασχολούνται με την προστασία και τη διαχείριση των πλούσιων οικοσυστημάτων της πατρίδας μας.

Η διεξαγωγή ημερίδων υψηλού επιστημονικού επιπέδου, συμβάλλει στην ανάδειξη των προοπτικών για υλοποίηση πρωτότυπων και καινοτόμων ερευνητικών εργασιών, σε θέματα που αφορούν στις διάφορες κατευθύνσεις της δασολογικής επιστήμης στη χώρα μας.

Η Παγκύπρια Ένωση Δασολόγων, που φέτος συμπλήρωσε 30 χρόνια παρουσίας, έχει από την ίδρυσή της θέσει ως στόχο την ενίσχυση της δασολογικής επιστήμης στον τόπο μας. Στο πλαίσιο του στόχου αυτού και πέραν των δυο Δασολογικών Ημερίδων, διοργάνωσε κατά καιρούς με επιτυχία σειρά άλλων εξειδικευμένων διαλέξεων και σεμιναρίων. Παράδειγμα στοχευμένης και επίκαιρης δράσης αποτέλεσε η διοργάνωση διήμερου εργαστηρίου το 2009, με θέμα «Κλιματικές Αλλαγές και Δασοπονία», κατά το οποίο επισημάνθηκε η αρνητική επίδραση της αλλαγής του κλίματος στα κυπριακά δάση.

Με τη δράση της, η Ένωση Δασολόγων, επιτυγχάνει έναν από τους βασικούς της στόχους, τη συνεχή ενημέρωση και επικαιροποίηση της γνώσης των μελών της, με μικρούς αλλά ορθά αξιοποιούμενους οικονομικούς πόρους. Η ανάγκη για εμβάθυνση και επικαιροποίηση της γνώσης σε θέματα δασών και φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί την πρόκληση του αιώνα που διανύουμε, κατά τον οποίο καλούμαστε όλοι να διαχειριστούμε σοβαρά περιβαλλοντικά ζητήματα και να υλοποιήσουμε νέες στρατηγικές διατήρησης και προστασίας του φυσικού μας πλούτου. Για τον λόγο αυτό, ως το αρμόδιο Υπουργείο για θέματα προστασίας και διαχείρισης της φύσης και των δασών, υποστηρίζουμε δράσεις και προγράμματα που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και στη διάδοση της γνώσης που πηγάζει μέσα από την έρευνα.

Η Κύπρος φιλοξενεί μια μοναδική βιοποικιλότητα σε επίπεδο ειδών και οικοτόπων. Ο φυσικός πλούτος του τόπου μας αποτελεί σημαντικό κομμάτι της κληρονομιάς που πρέπει να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Εκδηλώσεις όπως η σημερινή, συμβάλλουν τα μέγιστα προς την κατεύθυνση αυτή. Απευθύνω, λοιπόν, τα θερμά μου συγχαρητήρια στην Παγκύπρια Ένωση Δασολόγων για τη σημερινή διοργάνωση και ευχαριστώ, εκ μέρους της Πολιτείας, τα μέλη της για τις προσπάθειες που καταβάλλουν για διάδοση της γνώσης γύρω από το φυσικό περιβάλλον και τα δάση της Κύπρου. Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της 2ης Δασολογικής Ημερίδας, τα επιστημονικά αποτελέσματα της οποίας αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον.