Χαιρετισμός Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην διαδικτυακή ενημερωτική Ημερίδα για το Πρόγραμμα LIFE

Αγαπητοί εκπρόσωποι του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο,

Αγαπητοί Προσκεκλημένοι,

Φίλες και Φίλοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην Ενημερωτική Ημερίδα του Προγράμματος LIFE, που διοργανώνει το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος. Ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα LIFE, το Τμήμα Περιβάλλοντος καταβάλλει σημαντική προσπάθεια για την έγκαιρη και στοχευμένη πληροφόρηση και υποστήριξη όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, με στόχο την αύξηση της απορρόφησης πόρων από το εν λόγω Πρόγραμμα. Στόχος της σημερινής εκδήλωσης είναι η ενημέρωση δικαιούχων και πιθανών αιτητών για το Νέο Πρόγραμμα LIFE και τη φετινή πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Το Πρόγραμμα LIFE αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1992, αφού χρηματοδοτεί έργα με προστιθέμενη αξία για τα κράτη-μέλη και δράσεις που συμβάλλουν στην εφαρμογή, στον εκσυγχρονισμό και στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής και νομοθεσίας. Παράλληλα, προσφέρει στα κράτη-μέλη την ευκαιρία και τα μέσα για ανάπτυξη και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και γνώσεων και παρέχει τη δυνατότητα για βελτιώσεις μέσω στοχευόμενων αλλαγών. Η χρηματική στήριξη που παραχωρείται μέσω του Προγράμματος LIFE θεωρείται ως καθοριστική, αφού με αυτό τον τρόπο υποστηρίζονται δραστηριότητες που συμβάλλουν στην προστασία και διατήρηση του φυσικού μας κεφαλαίου, στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και σε πράσινες θέσεις εργασίας.

Η χώρα μας συμμετέχει στο Πρόγραμμα από την έναρξή του το 1992, τόσο μέσα από αμιγώς κυπριακά όσο και μέσα από διακρατικά έργα, και έχει σημειώσει σημαντικές επιτυχίες στους τομείς της προστασίας και διαχείρισης απειλούμενων ειδών και οικοτόπων, της προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης, της ανάπτυξης τεχνολογιών για τη μείωση της ρύπανσης, της διαχείρισης των απορριμμάτων, της εφαρμογής δράσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, της διαχείρισης των φυσικών μας πόρων και της περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κύπριων πολιτών. Είχα και προσωπικά την τύχη να συμμετάσχω σε έργα που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Πρoγράμματος LIFE και μπορώ να επιβεβαιώσω και μέσα από την εμπειρία μου τη μεγάλη συμβολή του Προγράμματος στην εφαρμογή των περιβαλλοντικών πολιτικών στον τόπο μας.

Φίλες και Φίλοι,

Κλείνοντας, συγχαίρω τους διοργανωτές και όλους τους συμμετέχοντες στο πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο σημερινό σεμινάριο και εύχομαι όπως αυτό αποτελέσει ευκαιρία και έναυσμα για δημιουργία περαιτέρω συνεργασιών και υποβολή πρόσθετων προτάσεων, οδηγώντας τη χώρα μας σε ακόμα περισσότερες επιτυχείς δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος και προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης.

Σας ευχαριστώ.