Χαιρετισμός Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στη βραδιά βράβευσης για τα δέκα χρόνια λειτουργίας της ΑΦΗΣ Κύπρου στις 12/11/2019

Με μεγάλη χαρά παραβρίσκομαι στην εκδήλωση βράβευσης των συνεργατών της ΑΦΗΣ Κύπρου, που στηρίζουν το έργο του Οργανισμού κατά τη διάρκεια των δέκα χρόνων της, μέχρι σήμερα, λειτουργίας του.

Ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός ΑΦΗΣ Κύπρου έλαβε έγκριση λειτουργίας από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος τον Απρίλιο του 2009 και αποτελεί το πρώτο αδειοδοτημένο συλλογικό σύστημα διαχείρισης φορητών/ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Τον Οκτώβριο του 2018, η αδειοδότηση του συστήματος ανανεώθηκε μέχρι τον Αύγουστο του 2024. Από την πρώτη μέρα λειτουργίας της, στόχος της ΑΦΗΣ Κύπρου ήταν να αποτελέσει ένα αποδοτικό και αποτελεσματικό οργανισμό διαχείρισης απόβλητων μπαταριών, ο οποίος να αναγνωρίζεται από το κοινό για τη συνεισφορά του στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στον τόπο μας. Αυτό, θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω της μαζικής συμμετοχής των υπόχρεων παραγωγών στο σύστημα και μέσω της δημιουργίας ενός δικτύου συλλογής που να εξυπηρετεί τον πολίτη και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή στην ανακύκλωση και ορθή διαχείριση των απόβλητων μπαταριών που παράγονται στην Κύπρο.

Σήμερα, δέκα χρόνια μετά, η συμβολή της ΑΦΗΣ στην προσπάθεια που καταβάλλεται για επίτευξη των εθνικών στόχων διαχείρισης των μπαταριών με ορθές περιβαλλοντικές μεθόδους κρίνεται ως πολύ σημαντική, αφού συλλέγει και προωθεί για ανακύκλωση όλα τα είδη ξηρών μπαταριών, μέχρι δύο κιλά. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις μπαταρίες, από τον Σεπτέμβριο του 2016, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτυγχάνουν ποσοστό συλλογής 45%. Η ΑΦΗΣ Κύπρου, είχε επιτύχει το 2012 ποσοστό συλλογής 11,87% και με μία σταθερά ανοδική πορεία, έχει υπερτριπλασιάσει το ποσοστό στο πολύ ελπιδοφόρο 35,76%, κατά το 2018. Μάλιστα, αν ανατρέξουμε στους πραγματικούς αριθμούς, είναι σημαντικό να επισημάνουμε την τεράστια διαφορά των έξι περίπου χιλιάδων μπαταριών που συλλέχθηκαν κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της ΑΦΗΣ σε σχέση με τις 77 χιλιάδες που συλλέχθηκαν το 2018. Αυτή η σημαντική πρόοδος είναι αποτέλεσμα των συγκροτημένων ενεργειών του Οργανισμού και της αποτελεσματικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για αύξηση της συμμετοχής του στο πρόγραμμα αυτό.

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο πρωτοβουλίες που συνάδουν με την προωθούμενη νέα στρατηγική διαχείρισης αποβλήτων και έχουν ως αποτέλεσμα την πρόληψη της δημιουργίας απορριμάτων, την ενίσχυση της χωριστής συλλογής, την αποδοτική χρήση των πόρων και την επίτευξη των ποσοτικών στόχων που έχουν τεθεί σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Κύρια επιδίωξη του Υπουργείου μας είναι η σταδιακή μετάβαση στην κυκλική οικονομία, στη βάση των πολιτικών που προωθούνται σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δράσεις που προγραμματίζονται καλύπτουν τον πλήρη κύκλο ζωής των προϊόντων, στοχεύοντας να διασφαλίσουν ότι θα αποσπάται η μέγιστη αξία και χρήση από όλες τις πρώτες ύλες, τα προϊόντα και τα απόβλητα.

Ως Υπουργείο, επιθυμούμε τη συνέχιση της αποτελεσματικής συνεργασίας με το συλλογικό σύστημα της ΑΦΗΣ Κύπρου αλλά και τους υπόχρεους εισαγωγείς γενικότερα, ώστε να ενισχυθεί η προσπάθεια που γίνεται για την ορθολογική διαχείριση των απόβλητων μπαταριών αλλά και την επίτευξη των υψηλών στόχων συλλογής που έχουν τεθεί στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Κλείνοντας, εύχομαι ακόμα μεγαλύτερη πρόοδο και περισσότερες επιτυχίες στην εξαιρετική προσπάθεια που καταβάλλεται από την ΑΦΗΣ Κύπρου και συγχαίρω θερμά όλους τους συνεργάτες του Οργανισμού που βραβεύονται εδώ απόψε.