Χαιρετισμός του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστα Καδή, στην τελετή απονομής των αδειών λειτουργίας των συλλογικών συστημάτων διαχείρισης Green Dot Cyprus και WEEE Cyprus

Με μεγάλη χαρά, σας καλωσορίζω σήμερα στην τελετή απονομής των αδειών λειτουργίας του συλλογικού συστήματος για τη διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών Green Dot Cyprus και του συλλογικού συστήματος για τη διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού  και ηλεκτρονικού εξοπλισμού  WEEE Cyprus.  Τα δύο αυτά συλλογικά συστήματα διαχείρισης έχουν ήδη συνεισφέρει με την πάροδο του χρόνου σημαντικά με τις εργασίες τους και τις προοδευτικές τους δράσεις στην ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και στην προώθηση της περιβαλλοντικής πολιτικής του κράτους, στις βάσεις των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

Με την ανανέωση των αδειών των δύο συστημάτων, εφαρμόζεται αποτελεσματικά η ευθύνη του παραγωγού, στη βάση των ευρωπαϊκών νομοθεσιών για τη διαχείριση συγκεκριμένων ρευμάτων αποβλήτων. Οι παραγωγοί, αναλαμβάνοντας το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων τα οποία παράγονται από τα προϊόντα που τοποθετούν στην αγορά, οργανώνουν συλλογικά συστήματα διαχείρισης με τα οποία παρέχουν στον πολίτη την απαραίτητη υποδομή για τη συλλογή και ανακύκλωση των αποβλήτων αυτών, ενημερώνοντας παράλληλα την κοινωνία για τις αρνητικές επιπτώσεις της μη ορθολογικής τους διαχείρισης.

Το συλλογικό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας της Green Dot Cyprus, είχε αδειοδοτηθεί για πρώτη φορά το 2006. Σήμερα προχωρούμε στην τρίτη ανανέωση της έγκρισης του συστήματος, με ισχύ μέχρι και τον Ιούνιο του 2026. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για το έτος 2019 η Green Dot έχει επιτύχει 79% ανακύκλωση στο σύνολο του βάρους των συσκευασιών για τα μέλη του συστήματος, σε σχέση με τον συνολικό στόχο του 65% που έχει τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με την ανανέωση της άδειας του συστήματος, αναμένεται η λήψη επιπρόσθετων μέτρων για ενίσχυση των επιμέρους ποσοτικών στόχων των υλικών συσκευασίας, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο αναθεώρησης των οδηγιών για τα απόβλητα, έχει θέσει υψηλότερους και πιο φιλόδοξους στόχους τόσο συνολικά όσο και ανά υλικό.

Το συλλογικό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού WEEE Cyprus είχε αδειοδοτηθεί για πρώτη φορά το 2009 και σήμερα προχωρούμε στη δεύτερη ανανέωση της άδειας αυτής, με ισχύ μέχρι και τον Ιούνιο του 2026. Το σύστημα απαριθμεί αυτή τη στιγμή 428 εταιρείες, με πέραν των 500 σημείων συλλογής και έχει συλλέξει κατά τη λειτουργία του πέραν των 20 χιλιάδων τόνων αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το ρεύμα των αποβλήτων αυτών θεωρείται δύσκολο προς διαχείριση γιατί περιέχει μεγάλη γκάμα προϊόντων και είναι το πλέον αυξανόμενο ρεύμα παραγωγής αστικών αποβλήτων στην Ευρώπη, με ρυθμό ανάπτυξης τριπλάσιο από τα υπόλοιπα απόβλητα. Επίσης, περιέχει πολύτιμα μέταλλα όπως χαλκό, χρυσό και ασήμι, αλλά και επικίνδυνα βαρέα μέταλλα για τα οποία πρέπει να διασφαλιστεί σωστή διαχείριση, ώστε να αποφευχθούν ανεπανόρθωτες επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Η ανανέωση των αδειών των δύο εταιρειών θέτει ακόμα πιο ψηλούς στόχους για τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων συσκευασιών και των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η επίτευξη των στόχων αυτών θα γίνει με την επέκταση της κάλυψης των συστημάτων συλλογής από πόρτα σε πόρτα σε όλες δημαρχούμενες περιοχές και με την αύξηση των σημείων συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων. Οι νέες άδειες στοχεύουν επίσης στην εντατικοποίηση των εκστρατειών ενημέρωσης του κοινού και στην ενίσχυση της συνεργασίας των δύο συστημάτων με τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος επενδύει στη συνέχιση της αγαστής συνεργασίας του κράτους με τα συλλογικά συστήματα διαχείρισης αποβλήτων, ευελπιστώντας ότι αυτή θα συμβάλει στην επίτευξη των ποσοτικών μας στόχων.

Με την ευκαιρία αυτή, θέλω να σημειώσω ότι, για να εφαρμόσουμε τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και να πιάσουμε τους στόχους μας, αναθεωρούμε ολιστικά το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων εντός του 2020. Συγκεκριμένα, μετά από εκτεταμένη διαβούλευση διαμορφώσαμε κανονισμούς που καθορίζουν τις υποχρεώσεις των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης για την εφαρμογή συστήματος διαλογής στην πηγή και χωριστής συλλογής αποβλήτων, καθώς και την εφαρμογή συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετώ». Με αυτό τον τρόπο θα παρασχεθούν τα απαραίτητα οικονομικά κίνητρα προς τους πολίτες για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. Παράλληλα, το Υπουργείο μας προχωρεί με την αναθεώρηση της Στρατηγικής Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων και τις τροποποιήσεις του νομοθετικού πλαισίου των αποβλήτων, στη βάση των νέων απαιτήσεων και ποσοτικών στόχων που προκύπτουν από το πακέτο κυκλικής οικονομίας της ΕΕ.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στη συνέχιση των εργασιών των δύο συστημάτων, για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Η αποτελεσματική συνεργασία του κράτους με συστήματα όπως αυτά της Green Dot και της WEEE Κύπρου, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της νέας πολιτικής διαχείρισης αποβλήτων που προωθούμε.