Χαιρετισμός Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή, στην παρουσίαση του προσχεδίου της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα στην Κύπρο

Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω την εκδήλωση αυτή, για την παρουσίαση του προσχεδίου της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα στην Κύπρο. Η Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα στην Κύπρο αποτελεί υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόσο ως χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και ως συμβαλλόμενου μέλους της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα.

Η πρώτη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε το 1992 στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, είχε ως αποτέλεσμα την υπογραφή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα. Η Σύμβαση αυτή στοχεύει στη διατήρηση και την αειφόρο χρήση της βιοποικιλότητας, καθώς και στον ισότιμο και δίκαιο καταμερισμό των ωφελειών που προκύπτουν από τη χρησιμοποίηση των γενετικών πόρων. Τα συμβαλλόμενα μέρη καλούνται να αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές, σχέδια ή προγράμματα, για την επίτευξη των στόχων της Σύμβασης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει ενεργό ρόλο για την τήρηση των δεσμεύσεων για τη βιοποικιλότητα, διεθνώς. Το 2011 εγκρίθηκε η Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Βιοποικιλότητα, η οποία καθόριζε δεκαετές σχέδιο δράσης. Η Στρατηγική προέβλεπε την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους μέχρι το 2020, καθώς και την αποκατάστασή τους στο μέτρο του εφικτού. Το μακροπρόθεσμο όραμα της Ένωσης για το 2050 συνοψίζεται στην οικονομική αποτίμηση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών που παρέχουν τα οικοσυστήματα, καθώς και στην προστασία και αποκατάσταση τους.

Μόλις πρόσφατα ολοκληρώθηκε η Παγκόσμια Αξιολόγηση για τη Βιοποικιλότητα και τις Οικοσυστημικές Υπηρεσίες, η οποία καταδεικνύει ότι η απώλεια των οικοσυστημάτων, των ειδών και της βιοποικιλότητας συνεχίζεται με ανησυχητικό ρυθμό, επιβεβαιώνοντας την αναντιστοιχία που υπάρχει μεταξύ δεσμεύσεων και δράσεων από τη μια και αποτελεσμάτων από την άλλη. Αυτό λαμβάνεται υπόψη κατά τις συζητήσεις για τη διαμόρφωση της νέας Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και του νέου παγκόσμιου πλαισίου για τη Βιοποικιλότητα.

Η Κύπρος, πέρα από τις συμβατικές της υποχρεώσεις που έχει ως μέλος της ΕΕ και του ΟΗΕ για προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας, έχει ιδιαίτερους λόγους για την ανάπτυξη και εφαρμογή της δικής της σχετικής Στρατηγικής. Η χώρα μας, χαρακτηρίζεται από τον πλούσιο βιολογικό της πλούτο, ο οποίος αντικατοπτρίζεται στην μεγάλη ποικιλία ειδών και οικοτόπων που φιλοξενεί. Έχει μάλιστα το αποκλειστικό προνόμιο να φιλοξενεί είδη και οικοτόπους που εμφανίζονται αποκλειστικά στην επικράτειά της, αποτελώντας μοναδικά στοιχεία της παγκόσμιας φυσικής κληρονομιάς.

Ως Πολιτεία αλλά και ως κοινωνία, έχουμε την ηθική και συμβατική υποχρέωση να διαφυλάξουμε τη βιοποικιλότητα του τόπου μας. Τον στόχο αυτό, φιλοδοξεί να επιτύχει η Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα στην Κύπρο, προσχέδιο της οποίας παρουσιάζεται σήμερα. Η μελέτη για τη Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα της Κύπρου είχε ήδη συνταχθεί από το 2012, με συντονιστή τη Μονάδα Διατήρησης της Φύσης του Πανεπιστημίου Frederick. Είχα την τιμή να είμαι ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας εκείνης, στην οποία συμμετείχαν επιστήμονες από Πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού και ΜΚΟ. Το 2018 ακολούθησε η επικαιροποίηση της Στρατηγικής. Η σημερινή παρουσίαση αποτελεί την κορύφωση αυτών των προσπαθειών και οι εισηγήσεις που θα προκύψουν μέσα από τη δημόσια διαβούλευση θα οδηγήσουν στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου για τη Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα στην Κύπρο κατά την επόμενη δεκαετία.

Η αλλαγή στον τρόπο ζωής μας είναι απαραίτητη, ώστε η διατήρηση της βιοποικιλότητας να καταστεί ένας από τους κυρίαρχους παράγοντες στις επιλογές μας. Η Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα στην Κύπρο αποτελεί ένα σημαντικότατο εργαλείο για να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή και να διασφαλίσουμε ένα περιβάλλον που αρμόζει στην αξιοπρέπεια και τις ευαισθησίες τόσο της δικής μας, όσο και των μελλοντικών γενεών.

Κλείνοντας, επιθυμώ να εκφράσω τα συγχαρητήρια μου αλλά και τις πιο θερμές μου ευχαριστίες  σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, στους οργανισμούς και στα άτομα που συμμετείχαν τόσο στη διαμόρφωση της αρχικής μελέτης για τη Στρατηγική όσο και στην επικαιροποίηση της. Η συλλογική προσπάθεια που καταβλήθηκε χαρακτηρίζεται ως πολύ σημαντική για τον στόχο της διαφύλαξης της βιοποικιλότητας στον τόπο μας και η σημερινή παρουσίαση των αποτελεσμάτων της προσπάθειας αυτής αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.