Χαιρετισμός Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την παρουσίαση του «Μέτρου 21: Στήριξη σε γεωργούς που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού»

Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή διάσκεψη τύπου, μέσα από την οποία θα σας παρουσιάσουμε τα νέα μέτρα στήριξης του αγροτικού τομέα για αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid-19.

Όπως θα έχετε διαπιστώσει, η Κυβέρνηση, με μια σειρά από μέτρα και παρεμβάσεις, επιδιώκει τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων που έχουν πληγεί περισσότερο από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας Covid 19. Ένας από τους τομείς που έχει πληγεί ιδιαίτερα είναι και ο αγροτικός τομέας.

Ο περιορισμός της λειτουργίας χώρων εστίασης, οι ακυρώσεις πτήσεων, η δραματική μείωση στις αφίξεις τουριστών και ευρύτερα η μείωση της τουριστικής δραστηριότητας, ήταν κάποιες από τις εξελίξεις που περιόρισαν τη ζήτηση αγροτικών προϊόντων και είχαν άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στους αγρότες μας, οι οποίοι είδαν τα εισοδήματά τους να μειώνονται.

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, δεν θα μπορούσε να μην ανταποκριθεί στην ανάγκη για στήριξη του αγροτικού μας κόσμου σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Έτσι, από τον περασμένο Μάρτιο κιόλας, προώθησε μια σειρά από στοχευμένα σχέδια με σκοπό τη στήριξη του αγροτικού τομέα και την ανάκαμψη του εισοδήματος των αγροτών. Μέχρι σήμερα εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο συνολικά 27 οριζόντια και εξειδικευμένα μέτρα, που καλύπτονται από προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Θέλω να τονίσω ότι η διαμόρφωση των μέτρων αυτών, έγινε μέσα από μια ευρεία διαβούλευση με τις αγροτικές οργανώσεις, τις οποίες ευχαριστώ για τη γόνιμη συνεργασία που είχαμε για τον σκοπό αυτό, αλλά και με τους ίδιους τους αγρότες, κατά τις επισκέψεις που πραγματοποιήσαμε σε ολόκληρη την Κύπρο κατά τους τελευταίους μήνες.

Μέρος των σχεδίων αυτών χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους – πρόκειται δηλαδή για Σχέδια Κρατικών Ενισχύσεων – ενώ άλλα θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Στο πιο πάνω πλαίσιο, αξιοποιούμε το Μέτρο 21 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο αφορά στήριξη αγροτών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, και ανακοινώνουμε σήμερα ενισχύσεις σε κλάδους του αγροτικού τομέα που πλήγηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ως ακολούθως:

    • Μόνιμες καλλιέργειες, σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 400 μέτρων (€2.2 εκ.)
    • Λαχανικά, αρωματικά φυτά και φράουλα (€650.000)
    • Αμπελουργία, οινοποιήσιμες, επιτραπέζιες και παραδοσιακές ποικιλίες (€500.000)
    • Καλλιέργειες καρπουζιών (€250.000)
    • Ελαιοκαλλιέργεια, σε περιοχές με υψόμετρο κάτω των 400 μέτρων (€50.000)

Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει η προκήρυξη άλλων δύο μέτρων για ενίσχυση της χοιροτροφίας (€750.000) και του οινοποιητικού τομέα (€166.000).

Για να φτάσουμε στη σημερινή ανακοίνωση των ενισχύσεων των πιο πάνω κλάδων, θα έπρεπε να ακολουθηθούν μια σειρά από διαδικασίες, τις οποίες υλοποιήσαμε μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα, την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για στήριξη των συγκεκριμένων αγροτών, θα έπρεπε να ακολουθήσει η διαμόρφωση των σχετικών σχεδίων από το Τμήμα Γεωργίας και η έγκρισή τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι τη διαδικασία υλοποίησης των μέτρων αναλαμβάνει ο ΚΟΑΠ – ο Βοηθός Επίτροπος θα μας παρουσιάσει τον μηχανισμό που έχει στηθεί για το σκοπό αυτό.

Οι αιτήσεις, η προθεσμία υποβολής των οποίων λήγει στις 17 Νοεμβρίου, μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά από όλους τους δικαιούχους, με πολύ απλή διαδικασία.

Σε μια προσπάθεια επικέντρωσης στους γεωργούς που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία, καθώς και για σκοπούς δικαιότερης κατανομής και διαφάνειας ως προς τις ενισχύσεις που θα παραχωρηθούν, επιλέγηκε η μέθοδος της διασύνδεσης του ποσού ενίσχυσης με την έκταση της εκμετάλλευσης. Ως αποτέλεσμα, καταβάλλεται μεγαλύτερη ενίσχυση στους γεωργούς με μεγαλύτερη καλλιεργήσιμη έκταση.

Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες σε όλους τους εμπλεκόμενους: στο Τμήμα Γεωργίας, για τον σχεδιασμό των προνοιών και την προώθηση τόσο του συγκεκριμένου Μέτρου όσο και όλων των μέτρων στήριξης του αγροτικού τομέα, στον ΚΟΑΠ για την καθοριστική συνεισφορά του στην υλοποίηση των μέτρων του ΠΑΑ, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έγκριση του θεσμικού πλαισίου του Μέτρου και στις Αγροτικές Οργανώσεις για την εποικοδομητική συνεργασία.

Θέλω να διαβεβαιώσω τον αγροτικό μας κόσμο ότι, παρακολουθούμε συνεχώς την κατάσταση και τις επιπτώσεις των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας στους αγρότες μας, και θα συνεχίσουμε τις υποστηρικτικές παρεμβάσεις μας, ώστε να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα. Άλλωστε, ένα από τα μαθήματα που πήραμε λόγω της πανδημίας, ήταν και το πόσο σημαντικός είναι ο αγροτικός τομέας στη διασφάλιση της επάρκειας και ποιότητας τροφίμων σε περιόδους κρίσεων.