Xαιρετισμός του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή, στην εκδήλωση για το Πρόγραμμα Δενδροφυτεύσεων «ΦΥΤΕΥΩ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ» (Παρασκευή 11/10/2019))

Με μεγάλη χαρά χαιρετίζω την εκδήλωση που διοργανώνει το Τμήμα Δασών και αφορά στην ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων και γενικότερα του κοινού για τον τρόπο υλοποίησης του Προγράμματος Δενδροφυτεύσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, που πολύ εύστοχα ονομάστηκε «ΦΥΤΕΥΩ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ».

Εκφράζουμε τη μεγάλη μας χαρά και ικανοποίηση που η κοινωνία των πολιτών κινητοποιείται για να υλοποιήσει προγράμματα δεντροφυτεύσεων και να συμβάλει στο πρασίνισμα της Κύπρου. Η Κυβέρνηση, με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον περασμένο Σεπτέμβριο, αναγνώρισε την ανάγκη για έμπρακτη υποστήριξη και συντονισμό των πρωτοβουλιών πολιτών, ιδιωτικών οργανισμών, οργανωμένων συνόλων, δημόσιων φορέων και εθελοντών για δεντροφυτεύσεις,  ως μια πρόσθετη σημαντική δράση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο νησί μας.

Κυρίες και κύριοι,

Οι αυξημένες  εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα αποτελούν την κύρια αιτία για το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, οι επιπτώσεις της οποίας ταλανίζουν σήμερα τον πλανήτη μας. Η θετική συμβολή των δέντρων στην απορρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα και στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, αξιοποιείται σήμερα παγκοσμίως. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι μια εκτεταμένη παγκόσμια δενδροφύτευση θα μπορούσε μελλοντικά να οδηγήσει στην αντιστάθμιση, έως και κατά τα δύο τρίτα, των ανθρωπογενών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Η Κύπρος αναγνωρίζει τη μεγάλη σημασία των δέντρων και των δασών. Το Τμήμα Δασών καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, μέσα από τις δενδροφυτεύσεις και την προστασία των δασών.  Οι προσπάθειες αυτές αφορούν στην υλοποίηση δράσεων για προστασία και επέκταση των δασών, στην ετοιμασία ειδικών σχεδίων στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, στη μαζική παραγωγή ιθαγενών φυτών κατάλληλων για το ξηροθερμικό περιβάλλον της Κύπρου, καθώς και στη δωρεάν παραχώρηση δενδρυλλίων σε οργανωμένα σύνολα.

Εκτός από το αρμόδιο κυβερνητικό τμήμα, πολλοί δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς εξαγγέλλουν καθημερινά πρωτοβουλίες για φύτευση χιλιάδων δέντρων, θέλοντας να συμμετάσχουν ενεργά στη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη. Οι πρωτοβουλίες αυτές, παρόλο που αναδεικνύουν την ευαισθησία και την ανησυχία του κύπριου πολίτη για το περιβάλλον, σε αρκετές περιπτώσεις, δεν οδηγούν στους επιθυμητούς στόχους. Η επιτυχής εγκατάσταση δέντρων στην Κύπρο απαιτεί εμπειρογνωμοσύνη στα στάδια της επιλογής των φυτικών ειδών και της παραγωγής φυτών, στην καταλληλότητα και διαθεσιμότητα των χώρων εγκατάστασης, στον χρόνο εγκατάστασης, καθώς και στις μεθόδους εγκατάστασης και συντήρησης των φυτών.

Η προαναφερθείσα Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αναγνωρίζει και αξιοποιεί την εμπειρογνωμοσύνη του Τμήματος Δασών αλλά και την ικανότητα του να παράγει στα δασικά φυτώρια και στη συνέχεια να διαθέτει δωρεάν τα κατάλληλα δενδρύλλια, που μπορούν να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο περιβάλλον της Κύπρου.  Η Απόφαση προβλέπει τη δωρεάν διάθεση δενδρυλλίων σε οργανωμένα σύνολα και φορείς, που για τη φυτευτική περίοδο Νοεμβρίου 2019 – Φεβρουαρίου 2020 αναμένεται να φτάσουν τις 70 χιλιάδες δασικά δενδρύλλια, ενώ ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, φτάνοντας τις 300 χιλιάδες ετησίως. Στόχος μας είναι να ικανοποιήσουμε όλες τις ανάγκες των πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται και θα αναπτυχθούν. Επιπρόσθετα, για τον συντονισμό και οργάνωση της διάθεσης αλλά και της επιτυχούς εγκατάστασης των δενδρυλλίων, έχουν σχεδιαστεί διαδικασίες από το Τμήμα Δασών, που θα επεξηγηθούν σε λίγο και με λεπτομέρεια από λειτουργούς του Τμήματος.

Φίλες και φίλοι,

Η παρουσία όλων σας εδώ, στη σημερινή εκδήλωση, καταδεικνύει το πραγματικό ενδιαφέρον σας για το περιβάλλον και τον τόπο μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ θερμά για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα δεντροφυτεύσεων, αφού μέσα από τις πρωτοβουλίες σας, μπορείτε να συμβάλετε στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Διευθυντή και το προσωπικό του Τμήματος Δασών για τη διοργάνωση της ενημερωτικής αυτής εκδήλωσης, αλλά και της έμπρακτης υποστήριξης  του προς την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για προώθηση δενδροφυτεύσεων μέσα από οργανωμένες πρωτοβουλίες.

Σας ευχαριστώ.