Χαιρετισμός του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στη φιλανθρωπική εκδήλωση της Κοινότητας Οδού 

Με ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης και μεταφέροντας την αμέριστη στήριξη του κράτους προς την πληγείσα από την πυρκαγιά της 3ης Ιουλίου, Κοινότητά σας, μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή, ο οποίος βρίσκεται εκτάκτως σε υπηρεσιακό ταξίδι με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Αίγυπτο. Όπως επίσης με ιδιαίτερη χαρά έγινε αποδεκτή η πρόσκληση του Κοινοτικού Συμβουλίου και του Κέντρου Νεότητας της Οδούς να τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος η αποψινή εκδήλωση.

Είναι πραγματικά αξιέπαινη η προσπάθειά σας, και ιδιαίτερα των νέων του χωριού, για τη στήριξη όσων οι επιχειρήσεις, οι δραστηριότητα και το βιός έχουν πληγεί σοβαρά από την πυρκαγιά. Η σημερινή εκδήλωση εξάλλου δεικνύει ότι η Κοινότητά σας ενωμένη μπορεί να ανταπεξέλθει των δυσκολιών και να ατενίσει με αισιοδοξία την επόμενη μέρα.

Η κινητοποίηση σύσσωμου του κρατικού μηχανισμού για τη λήψη ανακουφιστικών μέτρων στην κατεύθυνση της αποζημίωσης των πληγέντων, της αποκατάστασης των απωλειών και της κατά το δυνατόν ταχύτερης επαναδραστηριοποίησης γεωργών και επιχειρήσεων στην περιοχή, ήταν άμεση.

Ήδη από την 7η Ιουλίου 2021 αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο σειρά μέτρων αρωγής. Αυτά οριστικοποιήθηκαν με δεύτερη Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 21/7/2021, ώστε να είναι όχι μόνο αποτελεσματικά, αλλά και σύμφωνα με το ενωσιακό κεκτημένο και τη σύμφωνη γνώμη της Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έχουν δραστηριοποιηθεί άμεσα. Η καταγραφή των ζημιών έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό πέραν του 95% και κλιμάκιο λειτουργών βρίσκεται στην περιοχή για βοήθεια και καθοδήγηση. Ογδόντα πέντε επαγγελματίες γεωργοί μας και γεωργικές επιχειρήσεις που έχουν χάσει ολοσχερώς ή σε σημαντικό βαθμό τη γεωργική παραγωγή, τα υλικά μέσα και τις υποδομές τους, έτυχαν άμεσης καταβολής ποσού μέχρι και €20.000, ως ενίσχυση ήσσονος σημασίας, ώστε να ξανασταθούν στα πόδια τους, αυτοί και οι οικογένειές τους και για να ξαναρχίσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Το συνολικό καταβληθέν ποσό ανέρχεται περίπου σε €1,5 εκατομμύριο. Επιπλέον, μέσω έκτακτου ειδικού σχεδίου, βάσει του Απαλλακτικού Κανονισμού, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος θα προνοήσει για παραχώρηση αποζημιώσεων σε επαγγελματίες γεωργούς και κτηνοτρόφους για δράσεις επαναδραστηριοποίησης και αποκατάστασης. Οι δύο αυτές αποζημιώσεις θα συμψηφίζονται, με μέγιστο ποσοστό το 100% της πραγματικής ζημιάς.

Επιπρόσθετα, ενεργοποιήθηκε και το Εθνικό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων για επαναδραστηριοποίηση πληγέντων αγροτών και αποκατάσταση περιβάλλοντος σε πληγείσες από πυρκαγιές περιοχές, προκειμένου να αποζημιωθούν μη επαγγελματίες γεωργοί.

Ειδικότερα για την Οργάνωση Παραγωγών, Φρούτων και Φθαρτών Περιοχής Οδούς «Η Βασιλική Γη», στους κόλπους της οποίας δραστηριοποιούνται πολλοί, νέοι κυρίως γεωργοί, καταβλήθηκε ενίσχυση ήσσονος σημασίας συνολικού ύψους €100.000. Εναλλακτικά, όλοι ανεξάρτητα οι παραγωγοί των περιοχών που έχουν πληγεί θα έχουν την επιλογή να συμμετάσχουν στην προκήρυξη Έκτακτου Επενδυτικού Μέτρου του ΠΑΑ 14 – 20, σύντομα. Αυτό θα επιτρέπει τη δημιουργία νέων, πιο συγχρόνων γεωργοκτηνοτροφικών υποδομών.

Αφουγκραζόμενοι τα αιτήματα των παραγωγών μας, στο πλαίσιο της κυβερνητικής προσπάθειας που καταβάλλεται, και σε πνεύμα κατανόησης και αλληλεγγύης σε ό,τι αφορά στα μη αδειούχα υποστατικά, που βάσει εκτίμησης αποτελούν το 80% των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, το Υπουργείο Εσωτερικών προβαίνει σε ενέργειες που να επιτρέπουν συμμετοχή στα εξαγγελθέντα μέτρα.

Προτεραιότητα αποτελεί και η άμεση παρέμβαση για αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση. Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων με τις Τοπικές Αρχές προωθούν μέτρα αποκατάστασης των υποδομών άρδευσης που έχουν καταστραφεί, ενώ το Τμήμα Δασών, με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης προβαίνουν σε εισηγήσεις για την κατασκευή αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων προκειμένου να θωρακιστεί η περιοχή. Επίσης, το Τμήμα Περιβάλλοντος θα διευθετήσει τη συγκέντρωση και διαχείριση των αποβλήτων που θα προκύψουν από υποστατικά που έχουν καεί, με δαπάνη του κράτους. Τέλος, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μεριμνά ώστε οι πληγείσες επιχειρήσεις και εργαζόμενοι να απαλλαγούν από την καταβολή εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέχρι και τον Σεπτέμβριο 2021. Μισθοί και έξοδα διαμονής και διαβίωσης εργαζομένων έχουν καλυφθεί από το αρμόδιο Υπουργείο, ενώ παρέχονται διευκολύνσεις για επαναπατρισμό ή επέκταση συμβολαίων απασχόλησης ξένων εργατών αναλόγως της περίπτωσης.

Αγαπητές φίλες, Αγαπητοί φίλοι,

Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι, τόσο η Κυβέρνηση, όσο και το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, παρόλες τις αντιξοότητες, τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος μας, ιδιαίτερα με την πανδημία του κορωνοϊού, εκφράζει την ισχυρή βούληση όπως οι διαδικασίες είναι άμεσες και απολύτως υποστηρικτικές, ώστε να σταθούμε δίπλα σας, να φροντίσουμε οι περιοχές να επουλώσουν το ταχύτερο δυνατό τις πληγές τους και να διασφαλίσουμε με κάθε τρόπο την προστασία του περιβάλλοντος που έχει επηρεαστεί. Και αυτό γιατί είναι πεποίθησή μας πως η ύπαιθρος διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη διατήρηση της φυσιογνωμίας του τόπου και τη διατήρηση της πολιτιστικής μας ταυτότητας.

Στο σημείο αυτό, σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, δεν πρέπει να λησμονούμε την απώλεια ανθρώπινων ζωών. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των ανθρώπων αυτών και εύχομαι ποτέ ξανά να μην συμβεί παρόμοιο γεγονός.

Κλείνοντας τον σύντομο αυτό χαιρετισμό, θα ήθελα να συγχαρώ  τους διοργανωτές, τον Πρόεδρο κ. Μενέλαο Φιλίππου και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Οδούς, το Κέντρο Νεότητας του χωριού, καθώς και όλους όσους εργάστηκαν και συνέδραμαν στη διοργάνωση της όμορφης αυτής φιλανθρωπικής εκδήλωσης, στη γραφική και μοναδική πλατεία που βρισκόμαστε τώρα.

Οποιαδήποτε τέτοιου είδους αξιέπαινη πρωτοβουλία θα βρίσκει πάντοτε αρωγό και συμπαραστάτη το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, αφού αποδεικνύει την αγάπη σας για το τόπο που σας γέννησε, αλλά και τη θέλησή όλων να προσπαθήσουμε για την αναζωογόνησή του. Εύχομαι σύντομα η ζωή να επιστρέψει στην κανονικότητά της στο όμορφο χωριό σας.

(Tον χαιρετισμό απηύθυνε εκ μέρους του Υπουργού, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Ανδρέας Α. Γρηγορίου, στις 4/9/2021).