Χαιρετισμός Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στη Γιορτή του Δέντρου στη Δρούσεια

Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να γιορτάσουμε, εδώ στην όμορφη Δρούσεια, την Εβδομάδα του Δέντρου για το 2020.  Η Εβδομάδα του Δέντρου, μεταφέρει ένα μήνυμα  διαχρονικό και σημαντικό για όλους μας, ότι το περιβάλλον και τα δάση μας αποτελούν ανεκτίμητη κληρονομιά.  Η σημερινή εκδήλωση αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία, αφού απευθύνεται και στις μαθήτριες και στους μαθητές μας, στη γενιά στην οποία οφείλουμε να καλλιεργήσουμε την αγάπη για τα δέντρα, αναδεικνύοντας τη σημασία τους στη ζωή μας.  H συμβολή των δασών είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κοινωνική πρόοδο και την οικονομική ανάπτυξη του ανθρώπου ενώ οι περιβαλλοντικές λειτουργίες που επιτελούν είναι ζωτικής σημασίας για την ποιότητα ζωής του ανθρώπου και για την οικολογική σταθερότητα του πλανήτη μας.

Στην εποχή μας, η συνεισφορά των δασών στην αντιμετώπιση μεγάλων περιβαλλοντικών προκλήσεων, όπως είναι η διαχείριση της κλιματικής αλλαγής και η προστασία της βιοποικιλότητας, κρίνεται ως καθοριστική. Δυστυχώς, οι αρνητικές συνέπειες της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων, οι πυρκαγιές και η ρύπανση του περιβάλλοντος, φανερώνουν την πίεση που ασκείται στα δάση και στο φυσικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα καθημερινά να σημειώνεται σημαντική απώλεια δασικών εκτάσεων.

Στη χώρα μας, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και το Τμήμα Δασών, διαχειρίζονται τα δάση στη βάση της «αρχής της αειφορίας», έτσι ώστε να διασφαλίζεται το μεγαλύτερο δυνατό περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό όφελος για τις σημερινές και τις επόμενες γενιές.  Ακολουθώντας σύγχρονες μεθόδους, το Τμήμα Δασών έθεσε στις άμεσες προτεραιότητές του την αποτελεσματική προστασία των δασών από τις πυρκαγιές, την προστασία της βιοποικιλότητας, τη βελτίωση του πρασίνου και την ανάπτυξη και αναβάθμιση δασικών χώρων αναψυχής, με ταυτόχρονη στήριξη των τοπικών κοινωνιών.

Η Δρούσεια, που φιλοξενεί σήμερα την όμορφη αυτή εκδήλωση, γνωρίζει καλά την αξία των δασών, αφού γειτνιάζει με το Εθνικό Δασικό Πάρκο του Ακάμα, μια περιοχή που έχει μεγάλη εθνική και περιφερειακή σημασία.  Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, εκπόνησε και παρουσίασε το Σχέδιο Αειφορικής Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2018. Το Σχέδιο, που υλοποιείται στη βάση προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος, περιλαμβάνει σημαντικές δράσεις διατήρησης και προστασίας της φύσης, λαμβάνοντας υπόψη και τον παράγοντα της προόδου και της ευημερίας των κοινοτήτων και των κατοίκων της περιοχής.  Ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του Σχεδίου αυτού πραγματοποιήθηκε με την ολοκλήρωση του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για τις στοιχειώδεις υποδομές που θα δημιουργηθούν για την εξυπηρέτηση και καλύτερη διαχείριση των επισκεπτών που φτάνουν στο Πάρκο.  Με την εφαρμογή του Σχεδίου, το Εθνικό Δασικό Πάρκο του Ακάμα μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για την αποτελεσματική διαχείριση προστατευόμενων περιοχών στην Κύπρο.

Επιπρόσθετα, για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, που προκαλείται από τις αλόγιστες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, υλοποιείται η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για δωρεάν παροχή δενδρυλλίων σε κρατικούς φορείς και σε οργανωμένα σύνολα. Μέσα από το πρόγραμμα δενδροφυτεύσεων «Φυτεύω για το Κλίμα»,  το Τμήμα Δασών έχει ήδη παράσχει εξήντα χιλιάδες δενδρύλλια σε πεντακόσιους και πλέον ενδιαφερόμενους φορείς. Ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά κατά τα επόμενα χρόνια.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να αναφερθώ και στον πολύ θετικό απολογισμό της περσινής αντιπυρικής περιόδου. Παρά τις αρχικές ανησυχίες, λόγω της αυξημένης χορτοβρίθειας και άλλων δυσμενών συνθηκών, τόσο ο αριθμός των δασικών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν κατά το 2019 όσο και η συνολική έκταση που επηρεάστηκε, παρουσίασαν σημαντική μείωση σε σχέση με τον μέσο όρο της τελευταίας εικοσαετίας.  Εκ μέρους της Πολιτείας, εκφράζω θερμές ευχαριστίες και απεριόριστη εκτίμηση, προς το προσωπικό του Τμήματος Δασών και των άλλων αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και φορέων, για το σημαντικό έργο που επιτελέστηκε προς την κατεύθυνση της προστασίας των δασών μας από τη φωτιά.

Τα δάση και το πράσινο του νησιού μας αποτελούν εθνική κληρονομιά. Έχουμε όλοι μας την ευθύνη να τα προστατεύσουμε και να συμβάλουμε στην περαιτέρω επέκτασή τους. Μόνο έτσι οι επόμενες γενιές θα μπορέσουν να ζήσουν σε ένα υγιές περιβάλλον, που θα συμβάλει σε υψηλά επίπεδα ποιότητας ζωής.  Είμαι βέβαιος ότι η προσπάθεια για ουσιαστική καλλιέργεια της αγάπης προς το δέντρο θα στεφθεί με επιτυχία.  Συγχαίρω θερμά τη Διεύθυνση και τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου και όλους όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης.