Χαιρετισμός Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στη δημοσιογραφική διάσκεψη για τον διορισμό 118 επιθεωρητών στους Δήμους για την πάταξη της παράνομης ρίψης σκουπιδιών

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας καλωσορίζω στη σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη, η οποία επικεντρώνεται στον διορισμό 118 επιθεωρητών στους Δήμους ολόκληρης της Κύπρου για την πάταξη της παράνομης ρίψης σκουπιδιών.

Όπως γνωρίζετε, η ορθή διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων για τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων στο Υπουργείο μας, έχουμε προχωρήσει σε σειρά έργων, δράσεων και νέων πολιτικών για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, τη μείωση της οχληρίας και την προώθηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας, εκπληρώνοντας, παράλληλα, μεγάλο μέρος των υποχρεώσεων μας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι κυριότερες από τις δράσεις αυτές, συνοψίζονται στα πιο κάτω:

  • Κλείσιμο 115 χωματερών, περιλαμβανομένων και των δύο μεγάλων στον Κοτσιάτη και στο Βατί, με ταυτόχρονη έναρξη ενεργειών για αποκατάσταση τους. Από το 2018, τα μικτά δημοτικά απόβλητα της Λευκωσίας τυγχάνουν διαχείρισης από την Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων Κόσιης.
  • Εντατικοποίηση προσπαθειών, με την ενθάρρυνση και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, για δημιουργία ενός ικανοποιητικού δικτύου υποδομών και εγκαταστάσεων για τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων, των κλαδεμάτων και των απορριμμάτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις.
  • Λειτουργία 22 πράσινων σημείων και προώθηση κατασκευής άλλων 10 νέων σταθερών και 8 κινητών σημείων για καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
  • Αδειοδότηση ή έναρξη της διαδικασίας αδειοδότησης εννέα εγκαταστάσεων διαχείρισης ανάμεικτων απόβλητων κατασκευών και κατεδαφίσεων σε σκίπ και επτά εγκαταστάσεων διαχείρισης κλαδεμάτων.
  • Διαμόρφωση κανονισμών ρύθμισης της διαχείρισης των φαρμακευτικών αποβλήτων, οι οποίοι σύντομα κατατίθενται στη Βουλή για έγκριση.
  • Εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων από νοικοκυριά.
  • Προώθηση της αναβάθμισης μονάδων κομποστοποίησης και αναερόβιας χώνευσης, με χρηματοδότηση από Διαρθρωτικά Ταμεία.

Φίλες και φίλοι,

Οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούν τους βασικούς μας εταίρους στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουμε για τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, ήδη υλοποιείται πρόγραμμα μείωσης δημοτικών στερεών αποβλήτων παραλιακών ξενοδοχειακών μονάδων και συναφών χώρων μαζικής παραγωγής αποβλήτων, με τη συνδρομή των Δήμων Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου, Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας. Επιπρόσθετα, με τη συμβολή της Ένωσης Δήμων και της Ένωσης Κοινοτήτων, το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει ολοκληρώσει προσχέδιο Kανονισμών για τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων από τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι Κανονισμοί καθορίζουν τις υποχρεώσεις των τοπικών αρχών και ενδυναμώνουν το ρόλο και τις ευθύνες τους για την εκπόνηση τοπικών σχεδίων δράσης πρόληψης της δημιουργίας και διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων, την εγκαθίδρυση συστημάτων διαλογής και χωριστής συλλογής και την εφαρμογή Συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετώ».

Προκειμένου να ενισχυθούν τεχνοοικονομικά οι τοπικές αρχές για εφαρμογή των πιο πάνω δράσεων, προωθείται σχέδιο κρατικής στήριξης, για το οποίο προβλέπονται πιστώσεις της τάξης των €4 εκ. ανά έτος, για περίοδο πέντε ετών. Παράλληλα, προωθείται ξεχωριστό σχέδιο στήριξης για τη χωριστή συλλογή και αξιοποίηση των δημοτικών αποβλήτων της ορεινής και ημιορεινής Κύπρου.

Στο πιο πάνω πλαίσιο, της ενδυνάμωσης δηλαδή των Δήμων στο έργο τους για μια πιο καθαρή Κύπρο, εντάσσεται και η δράση που παρουσιάζουμε σήμερα εδώ. Μετά από αίτημα των ίδιων των Δήμων, με βάση τον περί Αποβλήτων Νόμο και με σκοπό τον τερματισμό των παράνομων απορρίψεων αποβλήτων σε χωράφια, οικόπεδα και ρυάκια, προχωρούμε σε διορισμό 118 Επιθεωρητών, από το υφιστάμενο προσωπικό των τοπικών αρχών. Οι Επιθεωρητές που διορίζονται σήμερα θα διενεργούν ελέγχους είτε μετά από καταγγελία είτε αυτόβουλα, για δημοτικά απόβλητα και απόβλητα συσκευασιών, κατασκευών, κατεδαφίσεων και ελαστικών, εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων τους.

Με τον εν λόγω διορισμό, όλοι οι Δήμοι της ελεύθερης Κύπρου θα διαθέτουν από τώρα και στο εξής ένα επιπρόσθετο, αποτελεσματικό εργαλείο για την πάταξη της ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων, αφού θα μπορούν να εκδίδουν εξώδικα πρόστιμα σε φυσικά πρόσωπα και εταιρείες που δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις τους για ορθή διαχείριση των αποβλήτων τους. Οι Επιθεωρητές που έχουν διοριστεί, θα ζητούν από τους παρανομούντες παραγωγούς ή κατόχους αποβλήτων να συλλέξουν και να μεταφέρουν τα απόβλητα στα πράσινα σημεία ή σε άλλες αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις και σε περίπτωση που δεν συμμορφώνονται θα επιβάλλονται πρόστιμα από 200 μέχρι και 1000 ευρώ, τα οποία θα διπλασιάζονται σε περίπτωση συνέχισης του αδικήματος, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις το πρόστιμο θα μπορεί να φτάνει και τις 4000 ευρώ.

Οι Επιθεωρητές έχουν τύχει εκπαίδευσης από το Τμήμα Περιβάλλοντος και θα εργάζονται κάτω από τις οδηγίες του Αρχιεπιθεωρητή, που είναι ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος, και με τη στήριξη των υπεύθυνων των επαρχιακών γραφείων του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Το εν λόγω εγχείρημα αποτελεί καινοτομία που μπορεί να καταστήσει πιο αποτελεσματικούς τους ελέγχους εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Κυρίες και κύριοι,

Η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας αποτελεί κοινό στόχο του Κράτους, των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών. Προτρέπω τους πολίτες να χρησιμοποιούν ευρέως τα πράσινα σημεία και τις εταιρίες να αναθέσουν την ανάκτηση και διάθεση των αποβλήτων τους σε αδειοδοτημένες μονάδες. Προτρέπω, επίσης, τους διοριζόμενους σήμερα επιθεωρητές, να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία που τους παρέχονται από τον Νόμο, με αίσθημα ευθύνης, αμερόληπτα αλλά και με ζήλο, για την προώθηση των κοινών μας στόχων για ένα καθαρότερο περιβάλλον και μια καλύτερη ποιότητα ζωής.