Χαιρετισμός Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την έναρξη του έργου «Διαλογή στην Πηγή στην Ορεινή Κύπρο»

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση σας καλωσορίζω στη σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη του έργου «Διαλογή στην Πηγή στην Ορεινή Κύπρο». Το έργο υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και το Γραφείο του Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, φορείς τους οποίους ευχαριστώ θερμά για τη στήριξη και την ενεργή συμμετοχή τους.

Βασικός στόχος του έργου είναι η μείωση της παραγωγής σύμμεικτων αποβλήτων και η ανεξαρτητοποίηση των ορεινών και ημιορεινών περιοχών του νησιού μας από την ανάγκη μεταφοράς αποβλήτων προς τα αστικά κέντρα. Το έργο περιλαμβάνει μέτρα για καθιέρωση διαλογής ανακυκλώσιμων αποβλήτων στην πηγή, καθώς και δράσεις χωριστής συλλογής και αξιοποίησης οργανικών/βιολογικών αποβλήτων κοντά στην πηγή παραγωγής τους. Με τη στήριξη όλων, το έργο αναμένεται να συνεισφέρει στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, στη μείωση των αποβλήτων, στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στη διαφύλαξη των φυσικών μας περιοχών από την ανεξέλεγκτη απόθεση κάθε λογής αποβλήτων.

Για την επιτυχή υλοποίηση του έργου, σημαντική κρίνεται η ενημέρωση και  ευαισθητοποίηση του κοινού, των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τα οφέλη  της σωστής διαχείρισης αποβλήτων. Όσα μέτρα και αν ληφθούν και όσες δράσεις και αν προγραμματιστούν, δεν θα έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα εάν δεν αλλάξουν ο τρόπος σκέψης μας και οι καθημερινές μας συνήθειες σε σχέση με τη διαχείριση αποβλήτων.

Φίλες και φίλοι,

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη διαχείριση αποβλήτων, στο πλαίσιο της  μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία, θέτει ως προτεραιότητα την πρόληψη και μείωση της δημιουργίας αποβλήτων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της ανάκτησης, με τελικό στόχο τη σταδιακή κατάργηση της υγειονομικής ταφής και, κατ’ επέκταση, τη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Το έργο «Διαλογή στην Πηγή στην Ορεινή Κύπρο» κινείται προς αυτή ακριβώς την κατεύθυνση και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Προγράμματος «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α». Ο προϋπολογισμός του έργου, το οποίο είναι συμβατό με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα συμβάλει στην επίτευξη των κοινοτικών και εθνικών στόχων για τη διαχείριση αποβλήτων, ανέρχεται στο ενάμισι εκατομμύριο ευρώ. Το έργο προβλέπεται να δράσει συμπληρωματικά με το Σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετώ», το οποίο αναμένεται να εφαρμοστεί σύντομα, σε παγκύπρια βάση.

Κλείνοντας, προτρέπω τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους κατοίκους και τους επισκέπτες των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της πατρίδας μας, να αγκαλιάσουν και να στηρίξουν το έργο. Με τη συμβολή όλων, η ποιότητα ζωής στις περιοχές αυτές θα αναβαθμιστεί, καθιστώντας τες πόλο έλξης τόσο για νέους μονίμους κατοίκους όσο και για νέους επισκέπτες. Συγχαίρω, λοιπόν, για άλλη μια φορά, και ευχαριστώ θερμά όλους τους φορείς που συνέβαλαν στο σχεδιασμό και στην έναρξη υλοποίησης του σημαντικού αυτού έργου.