Χαιρετισμός Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστα Καδή στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη για παρουσίαση του Συστήματος Ολιστικής Διαχείρισης Αποβλήτων που θα εφαρμοστεί στον Δήμο Αγλαντζιάς

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση συμμετέχω στη σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη για την παρουσίαση του συστήματος ολιστικής διαχείρισης αποβλήτων «Διαχωρίζω και Κερδίζω», το οποίο εφαρμόστηκε πιλοτικά από τον Δήμο Αγλαντζιάς την προηγούμενη περίοδο, και θα αρχίσει να εφαρμόζεται στο σύνολο της επικράτειας του Δήμου, με την έναρξη του νέου έτους. Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες στηρίζονται με θέρμη από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, αφού συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην υλοποίηση των στόχων που έχουμε θέσει στο πλαίσιο της νέας Στρατηγικής μας για τη Διαχείριση Αποβλήτων.

Η επέκταση της χωριστής συλλογής στην πηγή των ανακυκλώσιμων και οργανικών αποβλήτων, σε συνδυασμό με την εφαρμογή συστημάτων τύπου «Πληρώνω Όσο Πετώ» σε όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες της ελεύθερης Κύπρου, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους που έχει θέσει το Υπουργείο μας για το 2021. Το Νομοσχέδιο που ρυθμίζει την καθολική εφαρμογή της πολιτικής αυτής βρίσκεται ήδη ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων. Επιπρόσθετα, με τη συμβολή της Ένωσης Δήμων και της Ένωσης Κοινοτήτων, έχουμε ολοκληρώσει τη διαμόρφωση προσχεδίου Kανονισμών για τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων από τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι Κανονισμοί καθορίζουν τις υποχρεώσεις των τοπικών αρχών και ενδυναμώνουν τον ρόλο και τις ευθύνες τους για την εκπόνηση τοπικών σχεδίων δράσης πρόληψης της δημιουργίας και διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων, την εγκαθίδρυση συστημάτων διαλογής και χωριστής συλλογής και την εφαρμογή Συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετώ».

Φίλες και φίλοι,

Οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούν τους βασικούς μας συνεργάτες στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουμε για τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων. Το Υπουργείο και γενικότερα η Κυβέρνηση, θα στηρίξουν με κάθε τρόπο τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που είναι οι κυριότεροι φορείς υλοποίησης της ολοκληρωμένης διαχείρισης απόβλητων, ώστε να ακολουθήσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη τη χωριστή διαλογή στην πηγή και τις αρχές της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των αποβλήτων.

Προκειμένου να ενισχυθούν τεχνοοικονομικά οι τοπικές αρχές για εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων, το Υπουργείο, μέσω του Τμήματος Περιβάλλοντος, έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους είκοσι εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη, το Τμήμα Περιβάλλοντος, έχει ολοκληρώσει στο παρόν στάδιο τη διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, για τα χαρακτηριστικά του σχετικού Προγράμματος στήριξης των Τοπικών Αρχών, το οποίο, αναμένεται να συνεισφέρει στη μείωση των αποβλήτων, στην αποδοτικότερη διαχείρισή τους και στην ελάττωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Θα ήθελα να θυμίσω ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με τις Τοπικές Αρχές, ήδη υλοποιούνται προγράμματα μείωσης των δημοτικών στερεών αποβλήτων παραλιακών ξενοδοχειακών μονάδων και συναφών χώρων μαζικής παραγωγής αποβλήτων, στις επαρχίες Λάρνακας, Αμμοχώστου, Λεμεσού και Πάφου, με στόχο την εκτροπή των ποσοτήτων που παράγονται από τους μεγάλους παραγωγούς.

Φίλες και Φίλοι,

όπως γνωρίζετε, η αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων στο πλαίσιο των αρχών της κυκλικής οικονομίας, βρίσκεται στο επίκεντρο των πράσινων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οδηγούν στην αειφόρο ανάπτυξη. Για την Κύπρο, η ορθολογική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις, για την οποία απαιτούνται τομές, τόσο στο επίπεδο της κυβερνητικής πολιτικής όσο και στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι λοιπόν με πολύ μεγάλη χαρά που διαπιστώνω ότι ο Δήμος Αγλαντζιάς, έχει προχωρήσει σε τέτοιες τομές και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως πρωτοπόρος στην εφαρμογή καινοτόμων πολιτικών για την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων των δημοτών του.

Θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά και την ικανοποίησή μου για την μέχρι σήμερα επιτυχημένη πιλοτική πορεία του Προγράμματος Ολιστικής Διαχείρισης Αποβλήτων «Διαχωρίζω και Κερδίζω» του Δήμου Αγλαντζιάς και να συγχαρώ τόσο τον Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την πρωτοβουλία τους όσο και τους ίδιους τους δημότες για τη στήριξη και τα υψηλά ποσοστά συμμετοχής τους. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, που βασίζεται κυρίως στην αλλαγή της κουλτούρας και του τρόπου που διαχειριζόμαστε τα απόβλητα. Δυσκολίες και προκλήσεις υπάρχουν. Με στενή συνεργασία και συνεχή προσπάθεια όμως, θα τα καταφέρουμε. Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή για την Κύπρο μας, όπου ο κάθε δημότης καλείται να συμμετάσχει ενεργά σε αυτή την προσπάθεια. Ως Υπουργείο, θα στηρίξουμε με κάθε δυνατό τρόπο όλες τις πρωτοβουλίες και τις ενέργειες που θα συμβάλουν στην υλοποίηση των πολιτικών μας για προστασία του περιβάλλοντος και για αειφόρο ανάπτυξη.