Χαιρετισμός Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην Επιστημονική Ημερίδα με τίτλο «Καλλιεργώντας τη βιοποικιλότητα στη μεσογειακή γεωργία: δυναμικά συστήματα σπόρων και εθνική διαχείριση της βιοποικιλότητας των καλλιεργειών», στην Αίθουσα Διαλέξεων Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, στη Λευκωσία

Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω την ημερίδα με τίτλο «Καλλιεργώντας τη βιοποικιλότητα στη μεσογειακή γεωργία: δυναμικά συστήματα σπόρων και εθνική διαχείριση της βιοποικιλότητας των καλλιεργειών»,η οποία διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου«DIVERSIFOOD», που χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την έρευνα και την καινοτομίαΟρίζοντας 2020. ΤοDIVERSIFOODσυντονίζεται από το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών της Γαλλίας και σε αυτό συμμετέχουν 21 σημαντικοί ερευνητικοί φορείς από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.Στο έργο συμμετέχει και η Κύπρος, μέσω του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών.

Το DIVERSIFOOD αποτελεί υπόδειγμα συνεργασίας μεταξύ πολλών φορέων στην αγροδιατροφική αλυσίδα. Βασικός στόχος του, όπως φαίνεται και από το χαρακτηριστικό του ακρωνύμιο,είναι η επανένταξη της βιοποικιλότητας στα γεωργικά συστήματα καλλιέργειας, ώστε να ενισχυθεί η παραγωγικότητα, η ανθεκτικότητα και ιδιαίτερα η ποιότητα των προϊόντων. Η δικτύωση μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, για ενίσχυση της ποιότητας των τοπικών συστημάτων παραγωγής τροφής, είναι ένας επίσης σημαντικός στόχος του Προγράμματος.

Για την επίτευξη του κεντρικού στόχου, το έργοεπικεντρώνεται σε τρία βασικά επίπεδα: πρώτον, στη βελτίωση των φυτών, μέσα από την ένταξητης γενετικής ποικιλομορφίας στις νέες ποικιλίες, δεύτερον,στην καλλιέργειαμέσα στα χωράφια, και τρίτον,στην αξιοποίηση και ανάδειξη τελικών ποιοτικών προϊόντων, με υψηλή διατροφική αξία.
Για την επίτευξη των επί μέρους στόχων του έργου, ακολουθείται μια σειρά καινοτόμων ερευνητικών δραστηριοτήτων, όπως «συμμετοχική βελτίωση» στο χωράφι, σε συνεργασία με ενδιαφερόμενους γεωργούς, και ανάπτυξη νέων, πολύ αποτελεσματικών μεθόδων επιτόπιας διατήρησης και περαιτέρω βελτίωσης των παραδοσιακών ποικιλιών.

Στο DIVERSIFOOD εμπλέκονται φορείς από διάφορα επίπεδα της κοινωνίας των πολιτών, ώστε τα αποτελέσματα του προγράμματος να είναι άμεσα προσβάσιμα και αξιοποιήσιμα. Παράλληλα, λαμβάνονται παρατηρήσεις και ανταλλάσσονται βασικές πληροφορίες με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Πρόκειται για τη γνωστή προσέγγιση «multi-actor», στην οποία δίνεται μεγάλη έμφαση από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραδείγματα φορέων που συμμετέχουν στο έργο είναι ο μεγάλος Μη Κυβερνητικός Οργανισμός «Κιβωτός του Νώε» της Αυστρίας, ο οποίος αριθμεί περίπου 17 χιλιάδες μέλη από την Κεντρική Ευρώπη, και άλλοι παρόμοιοι οργανισμοί ή οργανώσεις σε Ιταλία, Γαλλία, Ελβετία, Ουγγαρία, καθώς και οι «Σποροφύλακες Κύπρου», που συμμετέχουν και στη διοργάνωση της ημερίδαςαυτής.

Όλα τα πιο πάνω,συνάδουν με τους στόχους του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Τα αποτελέσματα και η τεχνογνωσία που αναπτύσσονται μέσω του έργου αυτού, συμβάλλουν στην υλοποίηση των υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως αυτές προκύπτουν
από την επικύρωση των Διεθνών Συμβάσεων και από την εφαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την περασμένη εβδομάδα, η εκπομπή FUTURIS του γνωστού πανευρωπαϊκού καναλιού EuroNews, επισκέφθηκε την Κύπρο και έκανε ένα τιμητικό αφιέρωμα στην κυπριακή συμμετοχή του DIVERSIFOOD, με βιντεοσκοπήσεις των πειραματικών αγρών και των εργαστηρίων του Ινστιτούτου
Γεωργικών Ερευνών, όπου διεξάγονται τα σχετικά πειράματα. Το κανάλι, πήρε επίσης συνεντεύξεις από τους ερευνητές του Ινστιτούτου. Το αφιέρωμα αυτό θα μεταδοθεί ταυτόχρονα σε πολλές χώρες και θα μεταφραστεί σε δώδεκα γλώσσες.

Καταλήγοντας, θα ήθελα να συγχαρώ το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα καθώς και γενικότερα για τη διεθνώς καινοτόμο ερευνητική του δραστηριότητα και να ευχηθώ καλή συνέχεια στο δύσκολο και σημαντικό έργο που επιτελεί.