Χαιρετισμός Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην εκδήλωση της Βουλής των Αντιπροσώπων για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος υπενθυμίζει σε όλους μας ότι η αντιμετώπιση των μεγάλων περιβαλλοντικών προβλημάτων και η προστασία του πλανήτη εξαρτάται από τις δικές μας αποφάσεις και ενέργειες.

Στις μέρες μας γινόμαστε μάρτυρες περιβαλλοντικής υποβάθμισης σε πολλά μέρη του πλανήτη. Μιας υποβάθμισης που μπορεί να απειλήσει ακόμα και την ίδια την επιβίωση του ανθρώπινου είδους.
Ρύπανση, κλιματική αλλαγή, απερήμωση, απώλεια βιοποικιλότητας,  ασθένειες είναι μόνο μερικές από τις συνέπειες της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και της μη βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων από τον άνθρωπο. Συνέπειες οι οποίες έρχονται στο τέλος να εκδικηθούν αυτόν που τις δημιουργεί.

Η μείωση της κατανάλωσης πλαστικών αποτελεί το φετινό θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα για την Κύπρο που είναι νησί, οι αρνητικές επιπτώσεις της αλόγιστης χρήσης πλαστικών στο θαλάσσιο περιβάλλον είναι σοβαρές και ουσιαστικές. Ας μην ξεχνάμε ότι τα πλαστικά αποτελούν τη μεγαλύτερη ποσότητα θαλάσσιων απορριμμάτων, με ενδεικτικούς χρόνους διάσπασης των μπουκαλιών να ανέρχονται στα 450 έτη, των ποτηριών στα 50 έτη και των σακουλιών στα 10-20 έτη. Αρκετές επιστημονικές έρευνες τεκμηριώνουν ότι τα θαλάσσια απορρίμματα και ιδιαίτερα τα πλαστικά, προκαλούν πολύ αρνητικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, στη βιοποικιλότητα, στην κοινωνία, στην υγεία και την οικονομία.

Επίσης, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η Μεσόγειος, επειδή είναι ημίκλειστη θάλασσα, έχει ρυθμό ανανέωσης των υδάτων τα 80-90 χρόνια και είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στα θαλάσσια απορρίμματα. Έχει επιβεβαιωθεί μάλιστα ότι, η πλειονότητα των θαλάσσιων απορριμμάτων στη Μεσόγειο, περίπου το 80 %, προέρχεται από χερσαίες πηγές. Επομένως για την αντιμετώπιση των δεδομένων αυτών, απαιτούνται συλλογικές προσπάθειες σε διεθνές, ευρωπαϊκό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Για την επίτευξη του επιθυμητού στόχου της μείωσης των αποβλήτων και τη σωστή
περιβαλλοντική διαχείρισή τους έχουμε ξεκινήσει να εργαζόμαστε συστηματικά. Ειδική επιτροπή με έμπειρους επιστήμονες συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα στη δική μου παρουσία και επεξεργάζεται συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία εναρμονίζονται με την ευρύτερη πολιτική της ΕΕ για προώθηση της κυκλικής οικονομίας. Σκοπός μας είναι να περιορίσουμε στο ελάχιστο τα απόβλητα που καταλήγουν στο περιβάλλον και να αξιοποιούμε ότι περισσεύει από ένα προϊόν ως πρώτη ύλη για ένα άλλο προϊόν.

Τα μέτρα που θα προτείνουμε είναι σημαντικό να υιοθετηθούν από τους πολίτες. Θα πρέπει όλοι να αναλογιστούμε το μερίδιο της ευθύνης μας και να υιοθετήσουμε τις πρακτικές εκείνες που οδηγούν σε μια κοινωνία συνετής κατανάλωσης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στη δημιουργία αποβλήτων αλλά και αποτελεσματικής διαχείρισής τους.
Στην Κύπρο έχουμε να διαχειριστούμε ένα πολύ πλούσιο σε ποικιλία και αξία φυσικό περιβάλλον, η σημασία του οποίου αναγνωρίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Ένα περιβάλλον για το οποίο ο καθένας από μας μπορεί και πρέπει να νιώθει περήφανος αλλά και υπεύθυνος για τη διατήρησή του.

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, θέτει υψηλά στις
προτεραιότητες του τη διατήρηση της ακεραιότητας του φυσικού περιβάλλοντος του τόπου μας και την αξιοποίηση των θετικών οικολογικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων που μπορεί να έχει η προστασία και αειφόρος διαχείρισή του.

Έχουμε ξεκινήσει μια ολοκληρωμένη προσπάθεια για τη διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικών σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς που συνήθως είναι και αλληλένδετοι, όπως την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της απερήμωσης, τον περιορισμό της ρύπανσης και την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την αειφόρο διαχείριση των φυσικών μας πόρων.

Τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών είμαι βέβαιος ότι θα φανούν σύντομα. Προς αυτή την κατεύθυνση, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα εργαστούμε σκληρά και
παράλληλα να ζητήσω και τη δική σας συνδρομή, από τη θέση που βρίσκεται ο καθένας ή η καθεμιά σας.

Ας μη λησμονούμε άλλωστε ότι το φυσικό μας περιβάλλον αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κληρονομιάς μας που οφείλουμε να το παραδώσουμε υγειές στις επόμενες γενιές.