Χαιρετισμός Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή σε Επιστημονική Ημερίδα στα πλαίσια του Προγράμματος «ConservationActionsforThreatenedMediterraneanIslandFlora: exsituandinsitujointactions – CAREMEDIFLORA»

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που χαιρετίζω τη σημερινή επιστημονική ημερίδα που διοργανώνεται στα πλαίσια του ειδικού Προγράμματος «CAREMEDIFLORA», που αφορά δράσεις διατήρησης της απειλούμενης χλωρίδας νησιών της Μεσογείου.
Η περιοχή της Μεσογείου αποτελεί μια από τις σημαντικότερες και πλουσιότερες περιοχές παγκοσμίως ως προς τη βιοποικιλότητα. Ιδιαίτερα τα νησιά της Μεσογείου, θεωρούνται ως πολύ σημαντικοί χώροιφυτικής βιοποικιλότητας, αφού μεταξύ άλλων, η γεωγραφική τους απομόνωση από τις ηπειρωτικές περιοχές συμβάλει στη δημιουργία μοναδικής χλωριδικής και γενετικής παραλλακτικότητας. Η Κύπρος δεν αποτελεί εξαίρεση. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 1640 ιθαγενή είδη, εκ των οποίων 142 είναι ενδημικά. Οι κλιματικές αλλαγές, σε συνδυασμό με την αύξηση των πιέσεων στα οικοσυστήματα από ανθρώπινες δραστηριότητες,αυξάνουν τον κίνδυνο για γενετική διάβρωση ή και εξαφάνιση φυτικών ειδών. Σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου, 238 φυτά, αριθμός που αντιστοιχεί στο 14% των ιθαγενών ειδών, απειλούνται άμεσα με εξαφάνιση, ενώ άλλα 23 φυτά θεωρούνται ως ήδη εξαφανισθέντα.

Η αύξηση των πιέσεων και απειλών που δέχεται η πλούσια και μοναδική χλωρίδα της Κύπρου, επιβάλλει τη λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων προστασίας της. Είναι γι’ αυτό το λόγο που η διατήρηση της χλωριδικής βιοποικιλότητας βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Το Πρόγραμμα «CAREMEDIFLORA» συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του Υπουργείου, αφού υλοποιεί δράσεις διατήρησης σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Κύπρου, τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και εκτός τόπου, με συλλογή σπόρων και διατήρηση σε Τράπεζες Γενετικού Υλικού. Επιπρόσθετα, ενδυναμώνει τη συνεργασία μεταξύ των φορέων διατήρησης της χλωρίδας στην περιοχή της Μεσογείου και επιδιώκει την περεταίρω ευαισθητοποίηση του κοινού.

Παράλληλα, τα αποτελέσματα του Προγράμματος συμβάλλουν στην υλοποίηση των δεσμεύσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως αυτές προκύπτουν από την επικύρωση Διεθνών Συμβάσεων και πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεικτικά αναφέρω ότι οι Στόχοι 7 και 8 της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα για την περίοδο 2011 –2020, προνοούν ότι τουλάχιστον το 75% των γνωστών απειλούμενων φυτών θα πρέπει να διατηρούνται in situ και ex situ, αντίστοιχα.
Η χλωρίδα ενός τόπου αποτελεί εθνικό πλούτο και εμείς οφείλουμε να τη διαφυλάξουμε. Ερευνητικά προγράμματα όπως το «CAREMEDIFLORA» συμβάλλουν καθοριστικά σε αυτή την προσπάθεια. Θα ήθελα να συγχαρώ το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών και το Τμήμα Δασών για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα και για τη διοργάνωση της σημερινής ημερίδας,η οποία φέρνει κοντά την κοινότητα των ανθρώπων που ασχολούνται με τη διατήρηση της χλωρίδας,και να τους ευχηθώ καλή συνέχεια στο δύσκολο και σημαντικό έργο που επιτελούν.