Χαιρετισμός Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην παρουσίαση του πιλοτικού προγράμματος του Δήμου Αραδίππου για μηδενική παραγωγή οικιακών αποβλήτων

Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ, στην παρουσίαση του σχεδίου για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Αραδίππου, στη βάση ενός πιλοτικού προγράμματος που έχει ως στόχο τη μηδενική παραγωγή οικιακών αποβλήτων. Πρόκειται για μια αξιέπαινη πρωτοβουλία και δράση, που ο Δήμος Αραδίππου θα εφαρμόσει σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Ο στόχος της σταθερής μείωσης της παραγωγής αποβλήτων, έχει τεθεί ως προτεραιότητα από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη διαχείριση των αποβλήτων. Πρωτοβουλίες σαν και αυτή που παρουσιάζεται απόψε, ενισχύουν το έργο του Υπουργείου προς την κατεύθυνση αυτή. Η μηδενική παραγωγή αποβλήτων είναι μέρος των ευρωπαϊκών οδηγιών και θα συμβάλει στην προσπάθεια για μετάβαση της χώρας μας από το μοντέλο της γραμμικής στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας. Επιτακτική, βέβαια, είναι και η ανάγκη για περαιτέρω προώθηση της χωριστής συλλογής, της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης αλλά και του περιορισμού της ταφής των αποβλήτων.

Η μεγάλη πρόκληση που τίθεται ενώπιον του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, είναι ο σχεδιασμός στοχευμένων στρατηγικών και δράσεων για την ορθολογική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων, διασφαλίζοντας τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κύπρος εντάσσεται στις χώρες με τη μεγαλύτερη κατά κεφαλή παραγωγή απορριμμάτων στην Ευρώπη. Έτσι, η ενδυνάμωση του ρόλου και των ευθυνών της τοπικής αυτοδιοίκησης στο θέμα της ορθολογικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων, κρίνεται τώρα ως ιδιαίτερα σημαντική.

Προς τον σκοπό αυτό, έχουν ετοιμαστεί και βρίσκονται στο στάδιο της διαβούλευσης Κανονισμοί, βάσει των οποίων οι Τοπικές Αρχές θα πρέπει να εφαρμόσουν συστήματα χωριστής συλλογής των δημοτικών αποβλήτων και διαλογής τους στην πηγή. Με τον τρόπο αυτό, δίνονται αρμοδιότητες στις τοπικές αρχές και καθορίζεται το πλαίσιο στο οποίο θα μπορούν να δραστηριοποιούνται, μέσω και της προώθησης των προγραμμάτων «Πληρώνω όσο Πετώ».

Παράλληλα, και προκειμένου να ενισχυθούν τεχνοοικονομικά οι τοπικές αρχές για εφαρμογή των πιο πάνω, προβλέπεται Σχέδιο χορηγιών με στόχο την στήριξη των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ετοιμασία και υλοποίηση των δικών τους σχεδίων δράσης για τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων. Το Σχέδιο αναμένεται να εγκριθεί ενδεικτικά για το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων ευρώ, με ετήσια δαπάνη τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ, για πέντε έτη.

Κλείνοντας, καλώ όλους τους πολίτες να συμμετέχουν σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία του Δήμου Αραδίππου, ώστε να αποτελέσει έναυσμα και για άλλες Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας τους στόχους που έχουν τεθεί μέσα από τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων. Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος θα παραμείνει κοντά σε όλους για συνεργασία και ενίσχυση των προσπαθειών αυτών, αναμένοντας βέβαια και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων από το συγκεκριμένο πιλοτικό πρόγραμμα. Θερμά συγχαρητήρια στους εμπνευστές του προγράμματος αυτού αλλά και σε όσους θα συμβάλουν με οποιονδήποτε τρόπο στην υλοποίησή του.