Χαιρετισμός Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που παρευρίσκομαι στην Εκδήλωση με θέμα «νερό … σταγόνες ζωής», που πραγματοποιείται για ένατη συνεχή χρονιά, στα πλαίσια των εκδηλώσεων που διοργανώνει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, αφενός για να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα Νερού και αφετέρου για να ευαισθητοποιήσει μικρούς και μεγάλους για το υδατικό θέμα και την ανάγκη για εξοικονόμηση νερού.

Η Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό καθιερώθηκε στη συνδιάσκεψη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο Ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας το 1992. Τη σχετική απόφαση πήρε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 22 Δεκεμβρίου του 1992, που όρισε την 22α Μαρτίου ως την Παγκόσμια Ημέρα Νερού.

Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού ειδικά για το 2017 είναι «Φύση και Νερό». Το νερό αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο φυσικό πόρο για την κοινωνική και οικονομική επιβίωση και ανάπτυξη κάθε χώρας. Η αειφόρος διαχείριση των υδατικών πόρων και η εξισορρόπηση των διάφορων αναγκών για
νερό, είναι ζητήματα ζωτικής σημασίας, ιδιαίτερα για τη χώρα μας που ταλανίζεται
από μακρές περιόδους λειψυδρίας.

Η κλιματική αλλαγή, η λειψυδρία, η ξηρασία και οι αιφνίδιες πλημμύρες έχουν ως άμεση επίπτωση την όξυνση του υδατικού μας προβλήματος και επιβάλλουν την ανάγκη για ορθολογική χρήση του νερού και την εφαρμογή στρατηγικής για ολοκληρωμένη και αειφόρο διαχείριση των υδάτινων πόρων.
Ως εκ τούτου, η διαχείριση και εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες πολιτικής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.Για την προώθηση και εφαρμογή της πολιτικής αυτής καταρτίζεται Σχέδιο Δράσης που θα εδράζεται σε τρεις άξονες:την ορθολογική και αειφόρο διαχείριση των υδάτινων πόρων, τη σταδιακή ένταξη του ανακυκλωμένου νερού για ενίσχυση του υδατικού ισοζυγίου για ανάπτυξη της γεωργίας και του περιβάλλοντος και την 2 εφαρμογή νέων τεχνολογιών και καινοτομιών, ώστε να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία των στόχων που τίθενται.

Πρωταρχικός μας στόχος είναι η πλήρης ικανοποίηση των αναγκών του πληθυσμού σε πόσιμο νερό καλής ποιότητας, καθώς και η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση και άλλων μη συμβατικών πηγών νερού, όπως είναι το ανακυκλωμένο νερό, με στόχο την ενίσχυση του υδατικού ισοζυγίου. Η
Κύπρος πρωτοπορεί στο θέμα της επαναχρησιμοποίησης του ανακυκλωμένου νερού, στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχεδόν ολόκληρη η ποσότητα του νερού που προέρχεται από τα επεξεργασμένα λύματα χρησιμοποιείται για άρδευση και εμπλουτισμό των υδροφόρων στρωμάτων.

Παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει άλματα προς την κατεύθυνση της αειφόρου διαχείρισης των υδάτων, η καλλιέργεια υδατικής συνείδησης σε παιδιά, πολίτες και οργανωμένα σύνολα αποτελεί βασικό μας μέλημα και προτεραιότητα, για να αντιμετωπίσουμε τις μελλοντικές προκλήσεις.

Η σημερινή Εκδήλωση κινείται ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση. Συγχαίρω θερμά το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων που είχε την πρωτοβουλία της διοργάνωσης της Εκδήλωσης, καθώς επίσης το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το ΡΙΚ, που στηρίζουν την προσπάθεια αυτή.