Χαιρετισμός Υπ. Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στη διάσκεψη τύπου του Δήμου Αγλαντζιάς για το πρόγραμμα «Διαχωρίζω και Κερδίζω»

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση συμμετέχω, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στη σημερινή διάσκεψη τύπου, για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των πρώτων μηνών πλήρους εφαρμογής του Προγράμματος Ολιστικής Διαχείρισης Αποβλήτων «Διαχωρίζω και Κερδίζω» του Δήμου Αγλαντζιάς. Με την ευκαιρία, θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τον Δήμο Αγλαντζιάς τόσο για την υλοποίηση του πρωτοπόρου συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετώ» όσο και για τη γενικότερη δράση του στα θέματα διαχείρισης αποβλήτων. Συγχαίρω, επίσης, τους δημότες της Αγλαντζιάς, για τη μεγάλη στήριξη και τα υψηλά ποσοστά συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα.

Φίλες και φίλοι,

H Κύπρος αλλάζει και μαζί της αλλάζουμε τις καθημερινές μας συνήθειες. Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, που απαιτεί την αλλαγή κουλτούρας και τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμασταν παραδοσιακά τα απόβλητά μας. Η εφαρμογή του προγράμματος «Διαχωρίζω και Κερδίζω» είναι η χειροπιαστή απόδειξη ότι το Σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετώ» με προπληρωμένη σακούλα, σύμφωνα με το οποίο ο κάθε δημότης πληρώνει ανάλογα με την ποσότητα των αποβλήτων που παράγει, μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία και στην Κύπρο.

Η ορθή διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων στο πλαίσιο των αρχών της κυκλικής οικονομίας, βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων που προωθούν τη διαλογή στην πηγή και τη χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων και οργανικών αποβλήτων, αποτελεί για τη χώρα μας μια από τις πιο σημαντικές περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Η καθολική εφαρμογή τέτοιου είδους προγραμμάτων σε όλους τους δήμους και τις κοινότητες της ελεύθερης Κύπρου, αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Προσπάθεια μας είναι οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, βασικοί φορείς της εφαρμογής συστημάτων διαλογής στην πηγή και χωριστής συλλογής αποβλήτων, να καταστούν πρωταγωνιστές στην προώθηση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού, όσο και σε επίπεδο υλοποίησης των αντίστοιχων πολιτικών. Πρόθεση μας είναι να στηρίξουμε, με κάθε τρόπο, την τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να εφαρμόσει στην πράξη τη χωριστή διαλογή στην πηγή και τις αρχές της πρόληψης, μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης αποβλήτων. Αναγνωρίζοντας λοιπόν την σημασία της πρωτοβουλίας του Δήμου Αγλαντζιάς ως πρωτοπόρυ στις κοινές μας προσπάθειες, η κυβέρνηση θα στηρίξει οικονομικά τον Δήμο για τα έξοδα που έχει μέχρι σήμερα καταβάλει.

Ευρύτερα, στο πλαίσιο της πιο πάνω προσπάθειας, το Τμήμα Περιβάλλοντος προωθεί τρεις σημαντικές δράσεις στήριξης των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, για την περίοδο 2021-27. Η πρώτη δράση, αφορά στην εφαρμογή συστημάτων διαλογής στην πηγή και χωριστής συλλογής δημοτικών στερεών αποβλήτων, μέσω της προώθησης του «Πληρώνω όσο Πετώ» σε Δήμους και Κοινότητες. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης αυτής ανέρχεται στα 25 εκατομμύρια ευρώ. Είναι με μεγάλη ικανοποίηση που ανακοινώνω ότι, την ερχόμενη εβδομάδα, το Τμήμα Περιβάλλοντος θα προχωρήσει στην πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις τοπικές αρχές για την υλοποίηση του Προγράμματος. Η δεύτερη δράση, είναι το πρόγραμμα μείωσης δημοτικών στερεών αποβλήτων παραλιακών ξενοδοχείων και άλλων χώρων μαζικής παραγωγής αποβλήτων, στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, προϋπολογισμού 7 εκατομμυρίων ευρώ. Η τρίτη σχετική δράση, στοχεύει στην πρόληψη, χωριστή συλλογή και αξιοποίηση δημοτικών αποβλήτων της ορεινής και ημιορεινής Κύπρου, με αξιοποίηση κονδυλίου ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Παράλληλα, προωθούνται συμπληρωματικά έργα, όπως είναι η πύκνωση των πράσινων σημείων και η χρηματοδότηση επενδύσεων στον τομέα επεξεργασίας των αποβλήτων που θα συλλέγονται χωριστά, έργα τα οποία θα ενισχύσουν και θα υποστηρίξουν τις τρεις προαναφερθείσες δράσεις.

Οι δράσεις, τα προγράμματα και τα έργα αυτά, αναμένεται να συμβάλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Θα συμβάλουν, επίσης, στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα βελτιώσουν σημαντικά τις επιδόσεις της Κύπρου στους τομείς της πρόληψης, μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης αποβλήτων.

Κλείνοντας, και αφού συγχαρώ ξανά τον Δήμο και τους δημότες της Αγλαντζιάς, θα ήθελα να διαβεβαιώσω και να επαναλάβω ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος θα στηρίξει με κάθε δυνατό τρόπο πρωτοβουλίες και δράσεις όπως αυτή που παρουσιάζεται εδώ, σήμερα. Προτρέπω τους πολίτες να αγκαλιάσουν την προσπάθεια αυτή και να αξιοποιήσουν τις υποδομές και τις δυνατότητες που θα τους δοθούν, ώστε να επιτευχθούν τα μέγιστα δυνατά θετικά αποτελέσματα, προς όφελος των ιδίων, της περιοχής στην οποία κατοικούν, του περιβάλλοντος και γενικότερα της πατρίδας μας.