Χαιρετισμός Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστα Καδή στην Τελετή Απονομής της Γαλάζιας Σημαίας 2019, στη Λάρνακα

Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκληση του Δημάρχου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρνακας, του Εθνικού Κριτή της Γαλάζιας Σημαίας και του Οργανισμού CYMEPA για να παραστώ και να χαιρετίσω την παγκύπρια τελετή βράβευσης των παραλιών με τη Γαλάζια Σημαία.

Η «Γαλάζια Σημαία» αποτελεί διεθνή θεσμό που προωθεί την περιβαλλοντική συνείδηση. Πρόκειται για το πλέον αναγνωρίσιμο και διαδεδομένο οικολογικό σύμβολο ποιότητας στον κόσμο που επιβραβεύει τις οργανωμένες ακτές και απονέμεται με αυστηρά κριτήρια. Μέσα από τον θεσμό αυτό, βραβεύονται παραλίες οι οποίες επιτυγχάνουν υψηλούς ποιοτικούς περιβαλλοντικούς στόχους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βράβευση μιας ακτής με τη «Γαλάζια Σημαία» είναι η «εξαιρετική» ποιότητα των υδάτων της. Επιπρόσθετα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση είναι, μεταξύ άλλων, η ασφάλεια των λουομένων, η πληροφόρηση των επισκεπτών, η καθαριότητα και η οργάνωση της ακτής και του παράκτιου χώρου, η προστασία του φυσικού πλούτου και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Κατά την περσινή κολυμ βητική περίοδο, 65 από τις 112 παραλίες των περιοχών νερών κολύμβησης που έτυχαν παρακολούθησης σε όλη την παράκτια ζώνη της ελεύθερης Κύπρου πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια, με αποτέλεσμα να βραβεύονται σήμερα με τη «Γαλάζια Σημαία», κάτι που αποτελεί ένα πολύ σημαντικό και ξεχωριστό επίτευγμα. Μια από τις παραλίες αυτές είναι και η παραλία των Φοινικούδων, στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελευταίας Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αναμένεται να δοθεί επίσημα στη δημοσιότητα σύντομα, η Κύπρος είναι συμμορφωμένη με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές της οδηγίας για τη θαλάσσια στρατηγική. Η απονομή της «Γαλάζιας Σημαίας» σκοπό έχει τη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ της διασφάλισης της ικανοποίησης των τουριστικών απαιτήσεων από τη μια και της προστασίας του περιβάλλοντος από την άλλη. Αναμφίβολα, η καλή ποιότητα των νερών κολύμβησης διασφαλίζει την υγεία των λουομένων και αποτελεί πόλο έλξης ξένων επισκεπτών.

Στον θεσμό της «Γαλάζιας Σημαίας», πρωτεργάτης και πρόεδρος του Εθνικού Κριτή είναι η Κυπριακή Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος CYMEPA, ένα αυτόνομο και μη κερδοσκοπικό ίδρυμα, που από το 1992 συμβάλλει με τις δράσεις του στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της ρύπανσης των θαλασσών και στην ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα ασφάλειας και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, μέσω του Τμήματος Περιβάλλοντος, συντονίζει και έχει τη γενική ευθύνη για την εφαρμογή του «Περί της Διαχείρισης της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης Νόμου του 2008», σε συνεργασία με την Υγειονομική Υπηρεσία και το Γενικό Χημείο του Κράτους, που είναι τα αρμόδια τμήματα για την παρακολούθηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες για την πολύτιμη συνεισφορά τους στην εφαρμογή της σχετικής Νομοθεσίας και για την άριστη συνεργασία τους με τη CYMEPA, καθώς και τα μέλη του Εθνικού Κριτή της Γαλάζιας Σημαίας, τις Τοπικές Αρχές και τους πολίτες για την πολύ σημαντική συμβολή τους στην επιτυχία του θεσμού. Είμαι βέβαιος ότι η όλη προσπάθεια είναι καθοριστική για την ευαισθητοπoίηση σε σχέση με την περιβαλλοντική αξία της θάλασσας, η οποία συνδέεται με την ποιότητα ζωής των πολιτών αλλά και συνδράμει ουσιαστικά στην οικονομία και στην ανάπτυξη του τόπου μας.