Χαιρετισμός του Υπουργού Γεωργίας κ. Κώστα Καδή σε ημερίδα του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω την ημερίδα με τίτλο «Νερό, διαχείριση και προστασία», που διοργανώνει το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού. Η καθιέρωση και ο εορτασμός της ημέρας αυτής στις 22 Μαρτίου κάθε έτους, σκοπό έχει να μας θυμίζει την αξία του νερού ως βασικού συστατικού της ζωής, ως στοιχείου πολιτισμού, ως δείκτη ανάπτυξης και προόδου, αλλά και ως παράγοντα διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος. Εκδηλώσεις όπως η σημερινή είναι πολύ σημαντικές, αφού βοηθούν όλους να κατανοήσουν ότι το νερό είναι κοινή περιουσία των σημερινών και πολύτιμη κληρονομιά των μελλοντικών γενιών και ότι η ασφαλής πρόσβαση σε αυτό είναι πανανθρώπινο δικαίωμα.

Για την Κύπρο, ο σημερινός εορτασμός έχει ιδιαίτερα ξεχωριστή σημασία, αφού η χώρα μας ταλαιπωρείται από συχνές περιόδους ανομβρίας. Η κλιματική αλλαγή προκάλεσε ήδη σημαντική μείωση στη βροχόπτωση και ,κατά συνέπεια, στους φυσικούς υδατικούς μας πόρους. Παράλληλα, η αύξηση του πληθυσμού, η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας καθώς και η σημαντική αύξηση του τουριστικού ρεύματος, δημιουργούν περισσότερες ανάγκες, οι οποίες θα πρέπει να τύχουν ορθής διαχείρισης. Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και η Κυβέρνηση θέτουν το υδατικό στις πιο ψηλές τους προτεραιότητες, ώστε ο κάθε πολίτης και επισκέπτης αυτού του τόπου να έχουν ασφαλή πρόσβαση σε καλής ποιότητας νερό.

Είναι διαρκής και διαχρονική η προσπάθεια του κράτους για δημιουργία σημαντικής υποδομής, με σκοπό τη συλλογή και ορθολογική αξιοποίηση του νερού. Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται ασφαλώς και σήμερα, ώστε να μπορούμε να ικανοποιούμε πλήρως τις ανάγκες σε πόσιμο νερό, αλλά και σε νερό άρδευσης. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην αξιοποίηση των νερών της βροχής ,αλλά και στην ενίσχυση του υδατικού ισοζυγίου με μη συμβατικούς πόρους νερού, όπως η αφαλάτωση και η επαναχρησιμοποίηση, προωθώντας παράλληλα μέτρα για τη διαφύλαξη της αειφορίας των φυσικών υδατικών σωμάτων και του περιβάλλοντος.

Δυστυχώς, οι προβλέψεις δεν είναι καθόλου ευοίωνες και προδιαγράφουν περαιτέρω μείωση της βροχόπτωσης με παράλληλη αύξηση των αναγκών. Η διαφορά της προσφοράς με τη ζήτηση θα μεγαλώνει διαρκώς και ,επομένως, θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Ως Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, είμαστε σήμερα στη διαδικασία υιοθέτησης μιας νέας στρατηγικής, η οποία αναμένεται να κατατεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου τις επόμενες μέρες. Η αναθεωρημένη αυτή στρατηγική αναγνωρίζει την ανάγκη για οικονομική βιωσιμότητα, στοχεύει στη δίκαιη πρόσβαση στους υδάτινους πόρους και προωθεί τη διαχείριση της ζήτησης με τρόπο που να διασφαλίζει ,παράλληλα, την ποιότητα του νερού και του περιβάλλοντος. Τα μέτρα που θα ληφθούν στο πλαίσιο αυτό θα είναι άμεσα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, με χρονικό ορίζοντα το 2030.

Όλα ,όμως, τα προαναφερθέντα, δεν έχουν καμία αξία χωρίς την ευαισθητοποίηση και υπεύθυνη στάση των ίδιων των πολιτών, αλλά και χωρίς τη συνεργασία και τη συνεχή προσπάθεια των οργανισμών που διαχειρίζονται το νερό. Ο ρόλος των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας, των Συμβουλίων Αποχέτευσης και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι καθοριστικός για την επιτυχία των στόχων μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους για τη μέχρι τώρα συνεργασία, προσδοκώντας στη συνέχιση και στην περαιτέρω βελτίωσή της, ώστε να φθάσουμε ακόμη πιο κοντά στον στόχο, που δεν είναι άλλος από τη διαφύλαξη του δικαιώματος όλων στην πρόσβαση σε αρκετό νερό καλής ποιότητας, αλλά και στην προστασία των φυσικών υδατικών σωμάτων και του περιβάλλοντος.

Κλείνοντας, επιθυμώ να συγχαρώ το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού για τη διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης, τους εισηγητές των πολύ ενδιαφέροντων θεμάτων που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια, όπως και όλους εσάς για την εδώ παρουσία σας.