Χαιρετισμός του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή, στη διαβούλευση για αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου» (Παρασκευή 11/10/2019)

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας καλωσορίζω στη σημερινή διαβούλευση για την αναθεώρηση της Νομοθεσίας για τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών. Με τη σημερινή διαβούλευση ολοκληρώνεται η ετοιμασία τριών νομοσχεδίων που στοχεύουν στην αναβάθμιση της θέσης του παραγωγού στην αλυσίδα εμπορίας των αγροτικών προϊόντων. Προηγήθηκαν ξεχωριστές διαβουλεύσεις για δύο άλλα σημαντικά Νομοσχέδια, αυτού που αφορά τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην εμπορία των αγροτικών προϊόντων και αυτού που αφορά την «Απονομή Κυπριακού Σήματος» στα κυπριακά προϊόντα.  Και τα τρία νομοσχέδια έχουν στο επίκεντρό τους τον κύπριο αγρότη και τα προϊόντα που παράγονται.

Υλοποιούμε έτσι, βήμα προς βήμα, την πολιτική μας για στήριξη των αγροτών μας στον τομέα της εμπορίας και προώθησης των προϊόντων τους. Ιδιαίτερα με την αναθεώρηση του Νόμου για τη Λειτουργία των Λαϊκών Αγορών, προάγεται η απευθείας διάθεση των προϊόντων από τον παραγωγό στον καταναλωτή. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζονται πολύ χαμηλότερες τιμές για τον καταναλωτή, και ταυτόχρονα δικαιότερες απολαβές για τον παραγωγό, αφού αποφεύγεται η μεσολάβηση τρίτων. Επιπρόσθετα, διατίθενται στην αγορά φρέσκα προϊόντα και αναπτύσσονται σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών.

Στο Νομοσχέδιο που τίθεται σήμερα σε διαβούλευση, περιλαμβάνονται πρόνοιες για μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, καθώς και για απλοποίηση των διαδικασιών συμμετοχής των παραγωγών και ελέγχου των Λαϊκών Αγορών, με απώτερο στόχο την αύξηση του μεριδίου εμπορίας γεωργικών προϊόντων από τις Λαϊκές Αγορές.

Προς τούτο, αγαπητοί φίλοι, ζητούμε και τη δική σας συνεισφορά, με συγκεκριμένες εισηγήσεις για την τελική διαμόρφωση του Νομοσχεδίου, καθώς και άλλες γενικότερες εισηγήσεις για την εμπορία των γεωργικών μας προϊόντων.

Σας ευχαριστώ για την εδώ παρουσία σας και εύχομαι να ακολουθήσει μια εποικοδομητική συζήτηση.