Χαιρετισμός του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στο 2ο Παγκύπριο Επιστημονικό Συνέδριο της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος, στην Αθηένου

Με χαρά αποδέχθηκα την πρόσκληση να χαιρετίσω το 2ο Παγκύπριο Επιστημονικό Συνέδριο της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος, που διοργανώνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας. Το Συνέδριο έχει ως στόχο την προβολή του ρόλου της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος και την παρουσίαση της κοινωνικοοικονομικής πτυχής του γαλακτοκομικού τομέα, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η ορθολογική διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η ευημερία των ζώων.

Η κυπριακή γεωργία, εντασσόμενη σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Ως Υπουργείο, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών, με αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων και των ευκαιριών που παρουσιάζονται. Μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στοχεύουμε στην ποιοτική παραγωγή, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών μας προϊόντων, στην καινοτόμο και βιώσιμη διαχείριση των πόρων και στη στήριξη των αγροτικών μας περιοχών.

Ειδικότερα όσον αφορά στον τομέα του γάλακτος και κατ’ επέκταση της τυροκομίας, ειδική αναφορά πρέπει να γίνει για το χαλλούμι και την κατακόρυφη αύξηση στις πωλήσεις του. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι οι πωλήσεις για το 2018 αναμένεται να ξεπεράσουν τα 200 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με 156 εκατομμύρια το 2017, ενώ οι ποσότητες εξαγωγών αναμένεται να ξεπεράσουν τις 26 χιλιάδες τόνους. Διαφάνηκε μάλιστα ότι τα σύνορα της Ευρώπης, της Αμερικής και της Αυστραλίας δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν την πορεία αυτή και το εθνικό μας προϊόν, όπως επικράτησε να ονομάζεται, έχει πλέον περάσει και στην τεράστια αγορά της Κίνας με την πρόσφατη υπογραφή του πρωτοκόλλου εξαγωγών των γαλακτοκομικών προϊόντων μεταξύ των δύο χωρών. Το ΥΓΑΑΠ, σε συνεργασία και συνεννόηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από αυτή τη δυναμική. Με αυτά και μόνο τα δεδομένα, γίνεται νομίζω σαφής η αξία Συνεδρίων όπως το σημερινό αλλά κυρίως η σημαντικότητα του ρόλου και του έργου της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος Κύπρου.

Πρόκειται για μια οκταμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από επιλεγμένα μέλη του προσωπικού της δημόσιας υπηρεσίας, εκπροσώπους οργανώσεων και εμπλεκόμενων στον γαλακτοκομικό τομέα φορέων καθώς και πρόσωπα που είναι γνώστες της γαλακτοπαραγωγής στη χώρα μας. Πρόεδρος της έχει οριστεί η Διευθύντρια του Τμήματος Γεωργίας. Η Επιτροπή ενεργεί ως εκπρόσωπος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος (IDF) και μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων του Υπουργείου, ως ο συνδετικός κρίκος της Κύπρου με τον διεθνή γαλακτοκομικό τομέα. Η Διεθνής Ομοσπονδία Γάλακτος, μια ανεξάρτητη οντότητα χωρίς κερδοσκοπικά κίνητρα, εκπροσωπεί τον γαλακτοκομικό τομέα στο σύνολό του σε διεθνές επίπεδο, διαχέοντας επιστημονική γνώση και εμπειρία για στήριξη της ανάπτυξης και προώθηση της ποιότητας του γάλακτος και των προϊόντων του. Η Κύπρος αποτελεί μέλος της Ομοσπονδίας από το 1995.

Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ τους διοργανωτές του Συνεδρίου οι οποίοι έχουν εργαστεί με συνέπεια για να συνθέσουν ένα επιστημονικό πρόγραμμα υψηλής ποιότητας με καταξιωμένους ομιλητές και ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου.