Χαιρετισμός του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην εναρκτήρια εκδήλωση για την «Εβδομάδα του Δέντρου 2019» στο Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Δασούπολη, Λευκωσία

Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, για να συμμετάσχω στην όμορφη αυτή εκδήλωση, που σηματοδοτεί την έναρξη της Εβδομάδας του Δέντρου για το 2019. Πρωτοβουλίες όπως η σημερινή έχουν μεγάλη αξία, γιατί απευθύνονται κυρίως στις μαθήτριες και στους μαθητές μας, τη γενιά στην οποία οφείλουμε να καλλιεργήσουμε την αγάπη για τα δέντρα, να αναδείξουμε τη σημασία τους στη ζωή μας και να ευαισθητοποιήσουμε για την ανάγκη προστασίας τους.
Οι περιβαλλοντικές λειτουργίες που επιτελούν τα δέντρα, και κατ’ επέκταση τα δάση, είναι αναρίθμητες και ζωτικής σημασίας για την ποιότητα ζωής του ανθρώπου, αλλά και για την οικολογική σταθερότητα του πλανήτη μας. Στις μέρες μας, τα δέντρα και τα δάση αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη αξία και σημασία, λόγω της συνεισφοράς τους στην αντιμετώπιση μεγάλων περιβαλλοντικών προκλήσεων, όπως είναι η διαχείριση της κλιματικής αλλαγής και η προστασία της βιοποικιλότητας. Συμβάλλουν ακόμα στην κοινωνική πρόοδο και στην οικονομική ανάπτυξη του ανθρώπου, αφού του προσφέρουν εργασία και εισόδημα, ενώ παράγουν ποικιλία προϊόντων που αξιοποιούνται σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Δυστυχώς, οι αρνητικές συνέπειες της δραστηριότητας του ανθρώπου, όπως η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων, οι πυρκαγιές και η ρύπανση του περιβάλλοντος, φανερώνουν την πίεση που ασκείται πάνω στα δάση και στο φυσικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα καθημερινά να σημειώνεται σημαντική απώλεια δασικών εκτάσεων.
Στο νησί μας, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και το Τμήμα Δασών, διαχειρίζονται τα δάση στη βάση της «αρχής της αειφορίας», έτσι ώστε να διασφαλίζεται ισορροπημένα το μέγιστο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό όφελος για τις σημερινές και τις επόμενες γενιές. Ακολουθώντας σύγχρονες τάσεις και μεθόδους, το Τμήμα Δασών έθεσε στις άμεσες προτεραιότητές του την αποτελεσματική προστασία των δασών από τις πυρκαγιές, την προστασία της βιοποικιλότητας, τη βελτίωση του πρασίνου και την ανάπτυξη και αναβάθμιση δασικών χώρων αναψυχής, με ταυτόχρονη στήριξη των τοπικών κοινωνιών.
Στο πιο πάνω πλαίσιο, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, παρουσίασε τον περασμένο Νοέμβριο το Σχέδιο Αειφορικής Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα, που αποτελεί περιοχή με μεγάλη εθνική και περιφερειακή σημασία. Όραμά μας είναι το Εθνικό Δασικό Πάρκο του Ακάμα να αποτελέσει το εθνικό πρότυπο για την αποτελεσματική διαχείριση προστατευόμενων περιοχών στην Κύπρο. Επιπρόσθετα, για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, το Τμήμα Δασών, έθεσε σε εφαρμογή Σχέδιο Δράσης για βελτίωση του πρασίνου και αναβάθμιση του Εθνικού Δασικού Πάρκου της Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Ακόμα, μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014–2020, που αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη και προστασία των κυπριακών δασών και την οικονομική ενίσχυση του κύπριου αγρότη που επενδύει στη δασοπονία, διατέθηκαν άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ, με μέτρα που επικεντρώνονται κυρίως στην προστασία των δασών από τις πυρκαγιές και στην ενίσχυση του κοινωνικού και περιβαλλοντικού τους ρόλου.
Τα δάση και το πράσινο του νησιού μας δεν αποτελούν εφήμερο δικαίωμα, αλλά εθνική κληρονομιά. Όλοι εμείς, έχουμε ευθύνη να τα προστατέψουμε και να συμβάλουμε στην περαιτέρω επέκτασή τους. Μόνο έτσι οι επόμενες γενιές θα μπορέσουν να ζήσουν σε ένα υγιές περιβάλλον, που θα συμβάλει σε υψηλά επίπεδα ποιότητας ζωής.
Είμαι βέβαιος ότι η προσπάθεια για ουσιαστική καλλιέργεια της αγάπης προς το δέντρο θα στεφθεί με επιτυχία. Συγχαίρω θερμά τη Διεύθυνση, το προσωπικό και τους μαθητές του Λυκείου Δασουπόλεως, το Τμήμα Δασών και όσους άλλους συνέβαλαν στη διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης.