Χαιρετισμός του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στην Τελετή Απονομής του σήματος GREEN OFFICES, στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκληση να παραστώ και να χαιρετίσω τη σημερινή τελετή απονομής του οικολογικού σήματος Green Offices στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

Μέσα από τον θεσμό του οικολογικού σήματος Green Offices, πρωτεργάτης του
οποίου είναι ο Οργανισμός CYMEPA, βραβεύονται οργανισμοί των οποίων τα
κτήρια και γραφεία επιτυγχάνουν υψηλούς ποιοτικούς περιβαλλοντικούς
στόχους που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας και νερού, τη διαχείριση απορριμμάτων και τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων προσωπικής καθαριότητας και απορρυπαντικών.

Με αυτά τα δεδομένα, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών καθίσταται το πρώτο Τμήμα της Δημόσιας Υπηρεσίας που αποκτά τη σημαντική πιστοποίηση περιβαλλοντικής ποιότητας Green Office.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στη Διεύθυνση και στο προσωπικό του
Γραφείου, για τη σημαντική αυτή διάκριση. Μέσα από την εφαρμογή προγράμματος περιβαλλοντικής διαχείρισης στον εργασιακό τους χώρο έχουν πετύχει εξοικονόμηση ενέργειας και ανακύκλωση χαρτιού, πλαστικών προϊόντων και μπαταρίας.

Οι Λειτουργοί του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, δεν έμειναν απλοί παρατηρητές απέναντι στην αλόγιστη σπατάλη φυσικών πόρων και στην ανεξέλεγκτη παραγωγή αποβλήτων.

Ευαισθητοποιήθηκαν, ανέλαβαν δράση και αποτελούν ένα απτό παράδειγμα αλλαγής συνηθειών και κουλτούρας, που είναι και το ζητούμενο στη συνολική προσπάθεια για διατήρηση, προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος.

Προτρέπω συνεπώς το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, ως πρωτοπόρο πλέον Τμήμα της Δημόσιας Υπηρεσίας στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, να μοιραστεί με τα υπόλοιπα κρατικά Τμήματα και Υπηρεσίες τις καλές πρακτικές που εφαρμόζει, ώστε να εμπνευστούν όλοι από τη δράση του και να συμβάλουν ενεργά στις προσπάθειες για αειφόρο ανάπτυξη.

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έχει ως όραμα την ενίσχυση της προληπτικής προστασίας του περιβάλλοντος με όλα τα διαθέσιμα μέσα. Το όραμα αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την πλήρη ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών παραμέτρων σε όλους του τομείς της ζωής μας. Η υλοποίηση μιας τέτοιας πολιτικής προϋποθέτει την ισότιμη συμμετοχή όλων, για να
είναι αποτελεσματική.

Η ανάληψη πρωτοβουλίας και δράσης από το «πράσινο» πλέον Γραφείο Τύπου και
Πληροφοριών, αποτελεί ένα επιτυχημένο βήμα προς την επίτευξη του στόχου αυτού. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσετε να εφαρμόζετε το περιβαλλοντικό σας πρόγραμμα με την ίδια αφοσίωση και δέσμευση και ότι θα διατηρήσετε την πιστοποίηση που σας απονέμεται σήμερα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τη CYMEPA για την ενεργό δράση της, με την οποία προωθεί την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών στη Δημόσια Υπηρεσία αλλά και ευρύτερα, καθώς και την Επίτροπο Περιβάλλοντος που έχει θέσει τον θεσμό υπό την αιγίδα της.

Σας διαβεβαιώνω ότι θα έχετε τη συνεχή και αμέριστη στήριξη του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σε όλες τις σχετικές σας πρωτοβουλίες.