Χαιρετισμός του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στην Τελετή Απονομής των Γαλάζιων Σημαιών 2018, στα Δημοτικά Μπάνια Πάφου

Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκληση του Εθνικού Κριτή της Γαλάζιας Σημαίας και του Οργανισμού CYMEPA για να παραστώ και να χαιρετίσω τη σημερινή παγκύπρια τελετή βράβευσης παραλιών.

Η Γαλάζια Σημαία είναι ένας διεθνής θεσμός και αποτελεί το  πλέον αναγνωρίσιμο οικολογικό σύμβολο ποιότητας στον κόσμο που επιβραβεύει τις οργανωμένες ακτές και απονέμεται με αυστηρά κριτήρια. Μέσα από τον θεσμό αυτό, πρωτεργάτης του οποίου είναι ο Οργανισμός CYMEPA με στενό συνεργάτη το Τμήμα Περιβάλλοντος, βραβεύονται παραλίες οι οποίες επιτυγχάνουν υψηλούς ποιοτικούς περιβαλλοντικούς στόχους. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βράβευση μίας ακτής με τη «Γαλάζια Σημαία», είναι η «εξαιρετική» ποιότητα υδάτων σε αυτήν.

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, μέσω του Τμήματος Περιβάλλοντος, συντονίζει και έχει τη γενική ευθύνη για την εφαρμογή του περί της Διαχείρισης της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης Νόμου, σε συνεργασία με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Η απονομή της «Γαλάζιας Σημαίας» αποτελεί ουσιαστικά ένα επιτυχημένο βήμα στην προσπάθεια αντιμετώπισης μιας μεγάλης πρόκλησης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αφού σκοπό έχει τη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ της διασφάλισης της ικανοποίησης των τουριστικών απαιτήσεων από τη μια και της προστασίας του περιβάλλοντος από την άλλη. Αναμφίβολα, η καλή ποιότητα των νερών κολύμβησης διασφαλίζει την υγεία των λουομένων και αποτελεί πόλο έλξης
ξένων επισκεπτών.

Για την κολυμβητική περίοδο του 2017, η οποία είχε διάρκεια από 1η Μαΐου μέχρι 31η Οκτωβρίου, έτυχαν παρακολούθησης 113 περιοχές νερών κολύμβησης σε όλη την παράκτια ζώνη της ελεύθερης Κύπρου σε μηνιαία τουλάχιστον βάση, ενώ πραγματοποιήθηκε και δειγματοληψία πριν από την έναρξη της κολυμβητικής περιόδου.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου που δημοσιεύτηκαν στην τελευταία ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης για το 2017, δείχνουν ότι η Κύπρος είναι συμμορφωμένη με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές της οδηγίας. Όπως προκύπτει από την Έκθεση, το 85% των σημείων κολύμβησης σε όλη την Ευρώπη πληρούν τα υψηλότερα και αυστηρότερα «εξαιρετικά» ποιοτικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ύδατα, ενώ η Κύπρος κατατάσσεται τρίτη, μετά το Λουξεμβούργο και τη Μάλτα, ακολουθούμενη από την Ελλάδα στην 4η θέση.

Συγκεκριμένα, στην Κύπρο ελέγχθηκαν 113 παράκτια ύδατα κολύμβησης, από τα οποία λήφθηκαν 991 δείγματα. Ένα ποσοστό 98% από τα δείγματα αυτά ήταν «καλής ή άριστης ποιότητας». Στην ουσία, δεν υπήρχαν τοποθεσίες που δεν πληρούσαν τα κριτήρια, παρά μόνο δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις που δεν μπορούσαν να ταξινομηθούν. Σημαντικό επίτευγμα της Κύπρου είναι ότι σε
62 παραλίες από τις 113 των περιοχών νερών κολύμβησης, πέραν από την εξαιρετική ποιότητα των νερών, πληρούνται 32 επιπρόσθετα κριτήρια, με αποτέλεσμα να βραβεύονται με Γαλάζια Σημαία.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Τμήμα Περιβάλλοντος, τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και το Κρατικό Χημείο για την πολύτιμη συνεισφορά τους στην εφαρμογή της Νομοθεσίας και την συνεργασία με τη CYMEPA, καθώς και τα μέλη του Εθνικού Κριτή της Γαλάζιας Σημαίας, τις Τοπικές Αρχές και τους πολίτες για την πολύ σημαντική συμβολή τους στην επιτυχία του θεσμού.

Είμαι βέβαιος ότι η όλη προσπάθεια είναι καθοριστική για την προστασία και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής αξίας της θάλασσας, η οποία προσδίδει στην ποιότητα ζωής των πολιτών αλλά και συνδράμει ουσιαστικά στην οικονομία και στην ανάπτυξη του τόπου μας.