Χαιρετισμός του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στο 15ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΚΑ, στο Πολιτιστικό Κέντρο Λυμπιών

Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκληση της Ένωσης Κυπρίων Αγροτών, γνωστής σε όλους ως ΕΚΑ, για να παρευρεθώ στο 15o Παγκύπριο Συνέδριό της και να απευθύνω χαιρετισμό σε αυτό. Με την ευκαιρία του Συνεδρίου, εκφράζω την απεριόριστη εκτίμησή μου προς την ηγεσία και τα μέλη της ΕΚΑ, που από της ιδρύσεώς της ως ΕΑΚ τον Οκτώβριο του 1946 μέχρι και σήμερα, διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στα κοινά της πατρίδας μας και δικαιολογημένα έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του αγροτικού κόσμου. Η ΕΚΑ, ξεχωρίζει διαχρονικά για τους συνεχόμενους αγώνες της για υπεράσπιση των δίκαιων συμφερόντων του αγρότη, του λαού μας και της πατρίδας μας και για ανάπτυξη του γεωργικού τομέα στην Κύπρο.

Ο αγροτικός τομέας στον τόπο μας βρίσκεται σήμερα ενώπιον πολλών προκλήσεων. Η οικονομική κρίση που έχει επηρεάσει τη χώρα μας, αύξησε το ενδιαφέρον για τον πρωτογενή τομέα παραγωγής και έχει οδηγήσει αρκετούς νέους να δραστηριοποιηθούν στους κλάδους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Στόχος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος είναι η περαιτέρω πρόοδος, ώστε ο τομέας να αποτελέσει ξανά παράγοντα επανασύστασης του κοινωνικού και οικονομικού ιστού της υπαίθρου. Η ανάπτυξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας σε σωστή επιστημονική και επαγγελματική βάση και η αύξηση της συνεισφοράς τους στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, σε συνδυασμό με την αειφόρο διαχείριση των φυσικών μας πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος, θα συμβάλουν προς την κατεύθυνση της αναζωογόνησης της υπαίθρου και της βελτίωσης της καθημερινότητας του αγρότη.

Βέβαια, για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η συνεργασία με τους ίδιους τους αγρότες και τους φορείς που τους εκπροσωπούν. Ο συνεχής και ειλικρινής διάλογος για όλα τα δύσκολα και σοβαρά θέματα που αφορούν στον αγροτικό κόσμο, αποτελεί αφετηρία για την επιτυχή αντιμετώπιση και την ορθολογική διαχείρισή τους. Ήδη, μέσα από τον διάλογο αυτό, καταφέραμε να βρούμε συγκλίσεις σε ζητήματα για τα οποία υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις. Η συναίνεση που επιτεύχθηκε μεταξύ όλων των αγροτικών οργανώσεων, των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων και της Κυβέρνησης για τις αναδιαρθρώσεις του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών και της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου, μαρτυρούν του λόγου το αληθές. Ακόμα μεγαλύτερη απόδειξη, αποτελεί η καθολική σχεδόν συμπόρευση του αγροτικού κινήματος και άλλων οργανωμένων ομάδων αγροτών για την υπό εξέλιξη μεταρρύθμιση του θεσμού της γεωργικής ασφάλισης στην Κύπρο. Οφείλω να επισημάνω τον καταλυτικό ρόλο που είχε η ΕΚΑ στην επιτυχή έκβαση του διαλόγου για την πλήρη αναδιάρθρωση του θεσμού προς όφελος των αγροτών μας αλλά και τη σημαντική συνεισφορά της στη διαμόρφωση του νέου θεσμικού πλαισίου, το οποίο σύντομα θα κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση και άμεση εφαρμογή. Ανάλογη διαβούλευση και συναίνεση επιτεύχθηκε και σε σχέση με την βελτίωση του Μητρώου Αγροτών, που σήμερα βρίσκεται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Πέραν των πιο πάνω, πρόσφατα έχουμε ετοιμάσει ένα επίσης πολύ σημαντικό νομοσχέδιο, μέσω του οποίου, για πρώτη φορά στην Κύπρο, θα ρυθμίζονται οι Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές που λειτουργούν εις βάρος του παραγωγού αλλά και του καταναλωτή, στην αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων. Οι καθυστερημένες πληρωμές από εμπόρους, μεσάζοντες και υπεραγορές, τα τιμολόγια χωρίς τιμές, οι ακυρώσεις παραγγελιών της τελευταίας στιγμής και άλλες χρησιμοποιούμενες σήμερα αθέμιτες πρακτικές, θα τιμωρούνται πλέον βάσει του νόμου, για να μην θυματοποιούνται πια οι αγρότες μας.

Μέσα στη «χάρτα των κυπρίων αγροτών» που μόλις πρόσφατα η ΕΚΑ έχει δημιουργήσει, καταγράφοντας τις θέσεις και τις απόψεις αγροτών σε όλα τα μήκη και πλάτη του νησιού μας για τις κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κλάδος, περιλαμβάνονται όλα τα θέματα στα οποία έχω μόλις αναφερθεί. Περιλαμβάνονται ακόμα, μεταξύ άλλων, το υδατικό πρόβλημα και αρκετά παρεμφερή με αυτό ζητήματα, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην αγροτική παραγωγή και η θέση του κύπριου αγρότη στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι, μέσα από συνεχή διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις θέσεις των αγροτικών οργανώσεων, η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έχουν ήδη τροχιοδρομήσει πολιτικές και δράσεις που θα συμβάλουν καθοριστικά στην ορθολογική αντιμετώπιση όλων των πιο πάνω προκλήσεων. Ιδιαίτερα για το υδατικό, και εν μέσω της ευτυχούς για όλους συγκυρίας της συνεχιζόμενης πολυομβρίας, αναμένεται εντός των αμέσως επόμενων εβδομάδων να κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο η αναθεωρημένη στρατηγική για ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος, με υιοθέτηση μέτρων που οδηγούν στην όσο το δυνατό μεγαλύτερη απεξάρτηση από τις κλιματικές συνθήκες, τη στήριξη του αγροτικού κόσμου και την αποφυγή λαθών του παρελθόντος.

Κλείνοντας, εύχομαι στην Ένωση Κυπρίων Αγροτών, στην ηγεσία, στα στελέχη και στα μέλη της, βασικούς μας εταίρους στον διάλογο και σύμμαχους μας στον κοινό αγώνα, κάθε επιτυχία στο έργο τους, γιατί αυτό απαιτεί το δίκαιο και το συμφέρον αυτών που όλοι υπηρετούμε, των ανθρώπων του μόχθου, των ανθρώπων της υπαίθρου.

CategoriesUncategorized