Χαιρετισμός του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ημερίδα που διοργανώνει το Δημοκρατικό Κόμμα σε συνεργασία με την Παναγροτική Ένωση Κύπρου με θέμα την αγροτική πολιτική, στο Αμφιθέατρο Κεντρικών Γραφείων ΔΗΚΟ

Με μεγάλη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκληση να παρευρεθώ και να απευθύνω χαιρετισμό στην ημερίδα που διοργανώνει το Δημοκρατικό Κόμμα σε συνεργασία με την Παναγροτική Ένωση Κύπρου, με πολύ ενδιαφέροντα θέματα που απασχολούν τον αγροτικό μας κόσμο.

Από το 1942 που ιδρύθηκε, η «Παναγροτική Ένωση Κύπρου» έχει αδιαμφισβήτητα έντονη δράση στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των αγροτών μας. Πέραν όμως αυτού, η ΠΕΚ υπήρξε διαχρονικά θεματοφύλακας των δικαίων του λαού μας, λαμβάνοντας μέρος στον αγώνα για την αποτίναξη του αγγλικού ζυγού και λειτουργώντας ως προπύργιο ελευθερίας κατά τα τραγικά γεγονότα του 1974. Το 1976, η ΠΕΚ πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Δημοκρατικού Κόμματος, ενώ σήμερα συνεχίζει να συμμετέχει ενεργά στα γεωργικά δρώμενα του τόπου και να διεκδικεί δυναμικά την περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου του αγροτικού κόσμου.

Η κυπριακή γεωργία, μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Βρισκόμαστε μακριά από τα κέντρα των διεθνών αγορών, οι γεωργοί μας καλλιεργούν μικρά τεμάχια γης, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται όλο και πιο αισθητές, ενώ οι συνθήκες ζωής στην ύπαιθρο έχουν πολλές ιδιαιτερότητες. Παρόλα αυτά, η οικονομική κρίση που επηρέασε τη χώρα μας, αύξησε το ενδιαφέρον για τον πρωτογενή τομέα παραγωγής και έχει οδηγήσει αρκετούς νέους να δραστηριοποιηθούν στους κλάδους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Τα τελευταία στατιστικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι η καθοδική πορεία του τομέα κατά την τριετία 2012-2014 έχει οριστικά ανακοπεί και από το 2015 σημειώνει άνοδο, συμβαδίζοντας με την πορεία της ευρύτερης οικονομίας του τόπου μας. Η πορεία αυτή δεν είναι τυχαία αλλά το αποτέλεσμα μιας σειράς πολιτικών και μέτρων που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια, προς την κατεύθυνση της ανάκαμψης της αγροτικής οικονομίας και της ενίσχυσης της θέσης του αγρότη σε αυτήν.

Κάθε καλόπιστος κριτής, μπορεί νομίζω να διαπιστώσει τη φιλοαγροτική πολιτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση. Βέβαια, οι ανάγκες του αγροτικού κόσμου είναι συνεχόμενες και τα αιτήματα του δικαιολογημένα. Όπως πολύ καλά γνωρίζουν οι φίλοι της ΠΕΚ, βρισκόμαστε, πάντα σε συνεργασία με το ευρύτερο αγροτικό κίνημα, στο στάδιο σχεδιασμού και υλοποίησης επιπρόσθετων πολιτικών και μέτρων, που θα βελτιώσουν ακόμα περισσότερο τις συνθήκες δραστηριοποίησης των αγροτών μας και θα δώσουν κίνητρα σε αυτούς για περαιτέρω ενίσχυση, τόσο της δικής τους θέσης όσο και της οικονομίας του τόπου μας. Από τα μέτρα αυτά ξεχωρίζουν:
– Η απεξάρτηση της άρδευσης από τις καιρικές συνθήκες, με την αύξηση της επαναχρησιμοποίησης του νερού, τη δημιουργία νέων μονάδων αφαλάτωσης, την παροχή κινήτρων για κατασκευή ιδιωτικών μονάδων αφαλάτωσης από ομάδες γεωργών, τον περιορισμό στις απώλειες των δικτύων και άλλα στοχευμένα μέτρα.
– Η ενδυνάμωση της θέσης του αγρότη στην αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης τροφίμων και η βελτίωση του γεωργικού εισοδήματος, μέσα από την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών που κατά γενική ομολογία παρατηρούνται στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών και διατροφικών προϊόντων. Ήδη έχει ετοιμαστεί το σχετικό νομοσχέδιο και ευελπιστούμε ότι σύντομα θα είμαστε σε θέση να το καταθέσουμε στη Βουλή για έγκριση.
– Η μεταρρύθμιση του θεσμού της γεωργικής ασφάλισης με τη δημιουργία ειδικού Ταμείου Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής. Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της Γεωργίας, η οποία αναμένεται να διαμορφώσει ένα σύστημα ασφάλισης δίκαιο και καθολικό, που θα αντιμετωπίζει όλους τους κινδύνους που επηρεάζουν σήμερα τη γεωργική παραγωγή και θα αποζημιώνει σε σύντομο χρονικό διάστημα τους αγρότες μας.
– Η μεταρρύθμιση της ζημιογόνας Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου, που βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και η μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών, ώστε να λειτουργεί αναβαθμισμένα και ορθολογικά και να ωριμάσει τις συνθήκες ανάληψης της εμπορίας των πατατών μας από τους ίδιους τους παραγωγούς μας.
– Η βελτίωση της σήμανσης των κυπριακών γεωργικών προϊόντων, με τη σύσταση νομοθεσίας για καθιέρωση του κυπριακού σήματος για τα αγροδιατροφικά μας προϊόντα.

Βέβαια, για να επιτευχθούν τα πιο πάνω, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η συνεργασία με τους ίδιους τους αγρότες και τους φορείς που τους εκπροσωπούν. Ο συνεχής και ειλικρινής διάλογος για όλα τα δύσκολα και σοβαρά θέματα που αφορούν στον αγροτικό κόσμο, αποτελεί αφετηρία για την επιτυχή αντιμετώπιση και την ορθολογική διαχείρισή τους. Ήδη, μέσα από τον διάλογο, καταφέραμε να βρούμε συγκλίσεις σε ζητήματα για τα οποία υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις. Αδιάσειστη απόδειξη αποτελεί η συναίνεση που επιτεύχθηκε, παρά τις επιμέρους αντίθετες απόψεις, μεταξύ όλων των αγροτικών οργανώσεων, των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων και της Κυβέρνησης για τις προωθούμενες αναδιαρθρώσεις. Θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμηση και τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου για τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το ΔΗΚΟ και η ΠΕΚ στην επιτυχή έκβαση του διαλόγου για την πλήρη αναδιάρθρωση των θεσμών προς όφελος των αγροτών μας, αλλά και τη σημαντική συνεισφορά τους, ειδικά στη διαμόρφωση του νέου θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση κινδύνων, το οποίο έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση και άμεση εφαρμογή. Ανάλογη διαβούλευση και συναίνεση επιτεύχθηκε και σε σχέση με την βελτίωση του Μητρώου Αγροτών, που και αυτό σήμερα βρίσκεται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ευχή όλων μας είναι όπως το πνεύμα αυτό της σωστής και εποικοδομητικής συνεργασίας συνεχιστεί για επίτευξη του κοινού μας στόχου για αποτελεσματικότερη στήριξη του κύπριου αγρότη.

Προτού εγκαταλείψω το βήμα, θα ήθελα να συγχαρώ τόσο το Δημοκρατικό Κόμμα όσο και την Παναγροτική Ένωση Κύπρου για τη διοργάνωση της ημερίδας αυτής και να ανακοινώσω την πρόθεση μας για νέα προκήρυξη του επενδυτικού μέτρου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης με ιδιαίτερη στόχευση στις ορεινές μας περιοχές και στα ενεργητικά συστήματα προστασίας της γεωργικής παραγωγής αλλά και την τομεακή στόχευση για ενδυνάμωση του ισοζυγίου παραγωγής αιγοπρόβειου γάλακτος. Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες σας.