Χαιρετισμός του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στη 2η Επιστημονική Διημερίδα Χοιροτροφίας, στο Ξενοδοχείο Mediterranean, Λεμεσός

Φίλες και φίλοι,

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που αποδέχτηκα την πρόσκληση να παρευρεθώ και να χαιρετίσω τη 2η ΕπιστημονικήΔιημερίδα Χοιροτροφίας που οργανώνουν οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου που ασχολούνται με τη διατροφή και την υγεία των ζώων. Η χοιροτροφία αποτελεί ένα εξαιρετικά δυναμικό τομέα της κυπριακής γεωργίας
και ως εκ τούτου η στήριξη και ενδυνάμωσή του αποτελεί πρώτιστης σημασίας αναγκαιότητα.

Μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον η χοιροτροφία στην Κύπρο βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλές προκλήσεις. Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας αυτό υπόψη, δραστηριοποιείται πολύπλευρα και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για αντιμετώπιση των προκλήσεων και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα ευρύτερα και της χοιροτροφίας ειδικότερα.

Σε σχέση με τους άλλους κλάδους της κτηνοτροφίας, η σύγχρονη χοιροτροφία χαρακτηρίζεται από μεγάλου βαθμού εντατικότητα και εκτεταμένη εφαρμογή καινοτομίας και σύγχρονης τεχνολογίας.

Το χοιρινό κρέας που αποτελεί το κύριο προϊόν των κτηνοτροφικών μονάδων, αποτελεί σήμερα την κύρια προτίμηση των κύπριων καταναλωτών σε κρέας και κρεατοπαρασκευάσματα. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Τμήματος Γεωργίας, σε παγκύπρια βάση δραστηριοποιούνται 65 χοιροτροφικές μονάδες, οι οποίες καλύπτουν κατά 90% τις ανάγκες της Κύπρου σε χοίρειο κρέας.
Παρόλα αυτά, ο τομέας της χοιροτροφίας αντιμετωπίζει προκλήσεις όπως το αυξημένο κόστος ζωοτροφών, το ενεργειακό κόστος, οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί, η τυποποίηση και εμπορία. Οι προκλήσεις αυτές έχουν εντοπιστεί από το Υπουργείο και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για αντιμετώπισή τους.

Κύριο μέλημά μας είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και η ενδυνάμωση του αγροτικού τομέα.

Προς την κατεύθυνση αυτή κινούνται και τα διάφορα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, το οποίο είναι σε εφαρμογή. Τα μέτρα αυτά δίνουν τη δυνατότητα στους κύπριους παραγωγούς να επωφεληθούν είτε με τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων, είτε με τη δημιουργία ομάδων παραγωγών που σκοπό έχουν τη μείωση του κόστους παραγωγής, τον καλύτερο προγραμματισμό αλλά και την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς
τους. Με τη δημιουργία του Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, που αποτελούσε πάγιο αίτημα των αγροτικών οργανώσεων, έχουμε πλέον στα χέρια μας ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την επίλυση διαχρονικών προβλημάτων που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο.

Κλείνοντας τον σύντομο αυτό χαιρετισμό, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά για την πρόσκλησή σας να παρευρεθώ σήμερα εδώ μαζί σας, να ευχηθώ κάθε επιτυχία στο σημαντικό αυτό έργο που καλείστε να επιτελέσετε και να κηρύξω την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου σας. Να είστε σίγουροι ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, θα είναι δίπλα σας και θα στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο τις μελλοντικές σας προσπάθειες, έχοντας
ως κοινό στόχο την πρόοδο των χοιροτρόφων της Κύπρου.