Χαιρετισμός του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στη Γιορτή του Κερασιού, στην Πλατανιστάσα

Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω απόψε τη Γιορτή του Κερασιού, η οποία διοργανώνεται για 39η συνεχόμενη χρονιά από το σωματείο Αχιλλέας Πλατανιστάσας. Η Πλατανιστάσα, ένα πολύ γραφικό χωριό, διαθέτει κατάλληλο κλίμα και γόνιμα εδάφη, ιδανικά για την καλλιέργεια διάφορων φρουτόδεντρων, ανάμεσα στα οποία και η κερασιά. Πρόκειται για μια σημαντική καλλιέργεια, που με τις κατάλληλες συνθήκες μπορεί να αποτελέσει σημαντική πηγή εισοδήματος, συμβάλλοντας έτσι στη συγκράτηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο.

Είναι γενικά παραδεκτό ότι μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, η κυπριακή γεωργία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλές προκλήσεις. Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, δραστηριοποιείται πολύπλευρα και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα, ο οποίος, παρά το γεγονός ότι αντιπροσωπεύει ένα μικρό ποσοστό του ΑΕΠ, ασκεί σημαντική επίδραση στους άλλους τομείς της οικονομίας, πολλαπλασιάζοντας έτσι την αξία του. Η οικονομική κρίση, κατέδειξε την ανθεκτικότητα του τομέα καθώς και την πρόσθετη αξία του, ακριβώς λόγω του ότι γύρω από τη γεωργική παραγωγή οικοδομείται ένας μεγάλος αριθμός θέσεων εργασίας.

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 είναι το βασικό εργαλείο για τη στήριξη της γεωργίας και την άσκηση της αγροτικής πολιτικής. Αποτελείται από μια σειρά μέτρων, τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, στη διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων, στην επίτευξη ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Το Πρόγραμμα, έχει ήδη ενεργοποιηθεί σε μεγάλο ποσοστό, με τις προκηρύξεις μέτρων και την έναρξη υλοποίησης έργων συνολικού προϋπολογισμού 243 εκατομμυρίων ευρώ. Τον περασμένο Νοέμβριο, εγκρίθηκαν μέσα από το Πρόγραμμα, 228 αιτήσεις για επενδύσεις στον γεωργικό τομέα, που αντιστοιχούν σε ποσό ενίσχυσης 43 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, 233 νέοι σε ηλικία συμπατριώτες μας, εκ των οποίων οι 157 στην περιφέρεια Τροόδους, εγκρίθηκαν ως νέοι γεωργοί και αναμένεται να λάβουν ενισχύσεις που πλησιάζουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Βρισκόμαστε, δηλαδή, σε μια περίοδο που πραγματοποιούνται σημαντικές επενδύσεις στον γεωργικό τομέα, κυρίως από νέους ανθρώπους. Μέσω του Προγράμματος, αναμένεται ακόμα να ενισχυθούν πέραν των 150 επιχειρήσεων και πέραν των χιλίων γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση της αγροτικής μας οικονομίας, για να καταστήσουμε τα προϊόντα μας πιο ποιοτικά και με καλύτερες προοπτικές εμπορίας, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό το εισόδημα του αγρότη.

Η Κυβέρνηση, θα συνεχίσει να εφαρμόζει τη φιλοαγροτική της πολιτική και να στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο τον κόσμο της υπαίθρου. Προς την κατεύθυνση αυτή, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης των Ορεινών Κοινοτήτων του Τροόδους, που αποτελεί μια συντονισμένη προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας ώστε οι κοινότητες αυτές να συγκροτηθούν ως ενιαία αναπτυξιακή οντότητα και να αναδειχθούν σε ελκυστικό τόπο διαβίωσης και δραστηριοποίησης. Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της Στρατηγικής και κατόπιν εισήγησης των μελετητών, η Κυβέρνηση έχει υιοθετήσει την «αρχή της ορεινότητας», η οποία εκφράζει τις ιδιαίτερες χωρικές και αναπτυξιακές συνθήκες και δυσκολίες των ορεινών περιοχών αλλά και την ανάγκη σχεδιασμού ειδικών πολιτικών για την ανάπτυξή τους. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι με βάση την «αρχή της ορεινότητας» αλλά και τις διακηρυγμένες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η στήριξη των ορεινών περιοχών από το κράτος δεν απαιτείται μόνο λόγω των δυσμενών συνθηκών ή των δυσκολιών που παρουσιάζονται, αλλά και γιατί αυτές συνεισφέρουν ουσιαστικά στη βελτίωση, προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας και στην ορθολογική διαχείριση του τοπίου.

Επανερχόμενος στα της όμορφης αποψινής γιορτής που διοργανώνεται στο ωραίο τοπίο και στο σπάνιο φυσικό περιβάλλον της Πιτσιλιάς, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια μου στο σωματείο «Αχιλλέας Πλατανιστάσας» και σε όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της. Εύχομαι σε όλους μια όμορφη και
ευχάριστη βραδιά.