Χαιρετισμός του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στη γιορτή της Ανθισμένης Αμυγδαλιάς, στο Λιμνάτι

Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, στη 14η γιορτή της Ανθισμένης Αμυγδαλιάς, που διοργανώνεται από το Σύμπλεγμα Κοινοτήτων της Κοιλάδας Κούρη και Ξυλούρικου.

Κύριο χαρακτηριστικό της περιοχής που βρισκόμαστε σήμερα είναι οι χιλιάδες αμυγδαλιές, οι οποίες αποτελούν μέρος του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος της κοιλάδας του ποταμού. Η αμυγδαλιά αποτελεί είδος απόλυτα εγκλιματισμένο στο περιβάλλον και τις κλιματικές συνθήκες του τόπου μας. Λόγω της ανθεκτικότητας που παρουσιάζει στην ξηρασία και στα ασβεστώδη εδάφη, καλλιεργείται στην Κύπρο σε μεγάλες εκτάσεις, οι οποίες ανέρχονται στις δυόμιση χιλιάδες εκτάρια περίπου, που αντιστοιχούν σε 300 τόνους προϊόντος και 325 χιλιάδες ευρώ αξία παραγωγής ετησίως.

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, αναγνωρίζει τη σημασία του τομέα των φυλλοβόλων οπωροφόρων δέντρων στην κυπριακή γεωργία και ιδιαίτερα τον ρόλο των καλλιεργειών αυτών για τις ορεινές και ημιορεινές μας περιοχές. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για ουσιαστική στήριξη και ενδυνάμωσή του.

Βασικό εργαλείο της αγροτικής μας πολιτικής αποτελεί το ευρισκόμενο σε πλήρη εξέλιξη Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, στο οποίο έχουν περιληφθεί μέτρα στήριξης της βιολογικής καλλιέργειας και περιβαλλοντικές δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση των καλλιεργειών παραδοσιακού τοπίου, όπως η καλλιέργεια της αμυγδαλιάς. Ο προϋπολογισμός για τα μέτρα αυτά ανέρχεται στα 9 περίπου εκατομμύρια ευρώ ανά έτος.

Επιπρόσθετα, το Υπουργείο παρέχει, μέσω του ίδιου Προγράμματος, κίνητρα για εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και για δημιουργία ομάδων παραγωγών με στόχο, μεταξύ άλλων, τη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων, με παράλληλη διαφύλαξη και βελτίωση του περιβάλλοντος.

Βασική μέριμνα της Κυβέρνησης είναι οι αγροτικές κοινότητες να παραμείνουν ζωντανές εστίες οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, που να συνδυάζουν τη γεωργία, τον τουρισμό και την προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος.

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι εκδηλώσεις όπως η σημερινή αποτελούν σημαντικές προσπάθειες στήριξης των αγροτικών μας περιοχών. Απευθύνω, λοιπόν, τα θερμά μου συγχαρητήρια, τόσο στην οργανωτική επιτροπή όσο και σε όλους τους κάτοικους των κοινοτήτων του Συμπλέγματος Κούρη – Ξυλούρικου για τη διοργάνωση της ωραίας αυτής γιορτής, στην οποία μπορεί κάποιος να γευτεί παραδοσιακά εδέσματα του τόπου μας, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα μουσική, τσιαττιστά, τραγούδια, χορούς και άλλες δραστηριότητες που αναδεικνύουν τον πλούσιο πολιτισμό μας. Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος παραμένει πάντα αρωγός σε τέτοιες δράσεις ανάδειξης της κυπριακής υπαίθρου και των παραδόσεών της.