Χαιρετισμός του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στα εγκαίνια του Πράσινου Σημείου Στροβόλου

Με ιδιαίτερη χαρά παρευρίσκομαι σήμερα εδώ, για την τέλεση των εγκαινίων του Πράσινου Σημείου Στροβόλου.

Η λειτουργία του Πράσινου Σημείου που εγκαινιάζουμε σήμερα, αλλά και ευρύτερα η δημιουργία δικτύου Πράσινων Σημείων στον τόπο μας, αποτελεί μέρος της ευρύτερης μας στρατηγικής για την ορθολογική διαχείριση αποβλήτων. Μιας στρατηγικής, η οποία αναγνωρίζει την επιτακτική ανάγκη για τη μείωση της παραγωγής των αποβλήτων, την προώθηση της χωριστής συλλογής τους, την επαναχρησιμοποίησή τους, την ανακύκλωση αλλά και τον περιορισμό της ταφής τους. Η επίτευξη των στόχων αυτών απαιτεί αποτελεσματικό σχεδιασμό σε βάθος χρόνου, με κύριο μέλημα τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας και κατ’ επέκταση την επίτευξη των ποσοτικών στόχων που απαιτούν οι νέες ευρωπαϊκές οδηγίες για τη διαχείριση των αποβλήτων.

Μέσα στη νέα στρατηγική διαχείρισης αποβλήτων που έχουμε ετοιμάσει, καθορίζονται και δράσεις για προώθηση της χωριστής συλλογής, μια από τις οποίες είναι και η κατασκευή και λειτουργία του δικτύου των Πράσινων Σημείων. Σκοπός του δικτύου είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών, οι οποίοι μπορούν να παραδίδουν χωριστά στα σημεία αυτά ειδικά ρεύματα αποβλήτων όπως ογκώδη έπιπλα, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, πράσινα απόβλητα, απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις και γενικά απόβλητα που δεν συλλέγονται σε εβδομαδιαία βάση από τις τοπικές αρχές.

Ο σχεδιασμός του δικτύου Πράσινων Σημείων περιλάμβανε αρχικά 37 σημεία σε όλη την Κύπρο και τέσσερις κινητές μονάδες, με προοπτική την προσθήκη περισσότερων στο μέλλον. Το δίκτυο περιλαμβάνει αυτή τη στιγμή 23 Πράσινα Σημεία και τέσσερις κινητές μονάδες, μία σε κάθε Επαρχία. Στην επαρχία Λευκωσίας έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν οκτώ Πράσινα Σημεία, ενώ προγραμματίζεται η πύκνωση του δικτύου με νέα. Σήμερα, εγκαινιάζουμε το Πράσινο Σημείο Στροβόλου και προτρέπουμε τον κάθε πολίτη της ευρύτερης περιοχής να συμμετάσχει ενεργά στην προσπάθεια αξιοποίησης της νέας αυτής υποδομής. Αναμένουμε ότι τα Πράσινα Σημεία θα συμβάλουν στη συγκέντρωση και χωριστή συλλογή μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων, τα οποία πιθανότατα θα τύγχαναν ανεξέλεγκτης απόρριψης ή ταφής, ενώ αποτελούν πλέον αξιοποιήσιμους πόρους.

Το Υπουργείο μας έχει γίνει, κατά καιρούς, αποδέκτης επιστολών από διάφορες αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για δημιουργία Πράσινου Σημείου στα δικά τους όρια. Ευελπιστούμε ότι με τη συνεργασία κράτους, τοπικών αρχών και Συμβουλίων Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων, το δίκτυο των Πράσινων Σημείων θα μπορέσει να επεκταθεί ώστε να εξυπηρετείται μεγαλύτερος αριθμός πολιτών. Σημειώνεται ότι αρκετοί Δήμοι και αρκετές Κοινότητες έχουν προχωρήσει με δική τους πρωτοβουλία στη δημιουργία Πράσινων Σημείων, κάτι που ασφαλώς επικροτείται από το κράτος, το οποίο εξετάζει τη δυνατότητα ενίσχυσης των πρωτοβουλιών αυτών.

Κλείνοντας, καλώ όλους να συμβάλουν στην ομαλή λειτουργία των Πράσινων Σημείων χρησιμοποιώντας τα και ενισχύοντας, με τον τρόπο αυτό, την ευρύτερη προσπάθεια του κράτους για χωριστή συλλογή των αποβλήτων. Καλή συνέχεια στις εργασίες του Πράσινου Σημείου Στροβόλου.