Χαιρετισμός του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστα Καδή κατά την έναρξη της εκστρατείας διαφώτισης για την προστασία της μέλισσας και των άλλων επικονιαστών

Με ικανοποίηση χαιρετίζω την έναρξη της εκστρατείας διαφώτισης για την προστασία της μέλισσας και των άλλων επικονιαστών, η οποία πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Παγκύπριου Συνδέσμου Μελισσοκόμων και της Παγκύπριας Κίνησης Επαγγελματιών Μελισσοκόμων. Αναγνωρίζουμε την ανεκτίμητη αξία τόσο της μέλισσας όσο και των άλλων επικονιαστών στη διατήρηση της ζωής, γι΄ αυτό και ως Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στηρίζουμε κάθε προσπάθεια προστασίας τους. Σε μεγάλο βαθμό στους επικονιαστές οφείλεται η αναπαραγωγή των φυτών και των λουλουδιών καθώς και η παραγωγή των καρπών. Μάλιστα, υπολογίζεται ότι 30% περίπου της παγκόσμιας αγροτικής παραγωγής εξαρτάται από τις υπηρεσίες των επικονιαστών.

Είναι πολλά τα έντομα που διαδραματίζουν ρόλο επικονιαστών, ωστόσο αποδίδεται ιδιαίτερα μεγάλη σημασία στη μέλισσα, η οποία αναμφιβόλως θεωρείται ως ο κυριότερος εξ αυτών. Η μέλισσα προσφέρει επικονίαση στο 85% περίπου των καλλιεργειών που βρίσκονται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβάλλοντας έτσι καθοριστικά στην παραγωγή γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, απαραίτητων για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών του ανθρώπου. Ανυπολόγιστη είναι παράλληλα και η προσφορά της στη διατήρηση του οικοσυστήματος και της βιοποικιλότητας, μέσω της επικονίασης της αυτοφυούς βλάστησης.

Ως Υπουργείο, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης. Αναγνωρίζοντας ότι η προσπάθεια αυτή ενισχύεται και από τη φυσική δραστηριότητα της μέλισσας, έχουμε προ πολλού θέσει στις προτεραιότητές μας τον καταρτισμό σχεδίων δράσης, που αποσκοπούν στον περιορισμό των δηλητηριάσεων μελισσοσμηνών κατά την εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η αύξηση που έχει σημειωθεί στον αριθμό των μελισσιών κατά την τελευταία αναθεώρηση του Μητρώου Μελισσοκόμων, καθώς και η ελαχιστοποίηση των απωλειών μελισσιών από τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καταδεικνύουν ότι το έργο που επιτελείται αποδίδει και κινείται στη σωστή κατεύθυνση.

Επιπλέον, επιδιώκουμε την ενεργό συμμετοχή του μελισσοκομικού κλάδου σε όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα, εθνικά, ευρωπαϊκά και συγχρηματοδοτούμενα, με σκοπό την ενίσχυση του μελισσοκομικού επαγγέλματος. Αξίζει να αναφερθεί ότι μέσω των Εθνικών Προγραμμάτων Μελισσοκομίας, έχουν παραχωρηθεί, από το 2005 μέχρι σήμερα, συνολικές επιδοτήσεις πέραν των δύο εκατομμυρίων ευρώ.
Παράλληλα, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, εφαρμόζεται για τρίτη συνεχή χρονιά το αγροπεριβαλλοντικό μέτρο «Διαχείριση των μελισσοσμηνών με σκοπό τη διατήρηση αρμονικής συνύπαρξης με εντομοφάγα πτηνά». Πρόκειται για ένα καθεστώς πενταετούς διάρκειας, με τη συνολική ενίσχυση να ανέρχεται στα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Επίσης, μέσω ειδικού σχεδίου, μειώνεται το κόστος του πετρελαίου κίνησης που απαιτείται για την άσκηση της νομαδικής μελισσοκομίας, ένα επιπρόσθετο μέτρο στήριξης, με ετήσιο προϋπολογισμό 100 χιλιάδες ευρώ.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα πρώτα να συγχαρώ τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Μελισσοκόμων και την Παγκύπρια Κίνηση Επαγγελματιών Μελισσοκόμων για τη δράση τους, η οποία συμπληρώνει με τον καλύτερο τρόπο τις προσπάθειες του κράτους για προστασία της μέλισσας και ενίσχυση της μελισσοκομίας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι σε συνεργασία με σας, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την εφαρμογή των στρατηγικών στόχων που έχουμε θέσει. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην εκστρατεία που έχετε αναλάβει.