Χαιρετισμός του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή, στην ημερίδα με θέμα «Διατροφική ασφάλεια και ποιότητα φρούτων και λαχανικών»

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση βρίσκομαι σήμερα εδώ για να χαιρετίσω την ημερίδα για τη διατροφική ασφάλεια και ποιότητα των φρούτων και των λαχανικών, που διοργανώνει το Τμήμα Γεωργίας.
Η πρωτοβουλία του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για την ασφάλεια και ποιότητα των αγροδιατροφικών προϊόντων, άρχισε με τη σύσταση της επιτροπής ταχείας ενημέρωσης των κρατικών υπηρεσιών που εμπλέκονται στον έλεγχο και στην παρακολούθηση της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων στον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Στην επιτροπή συμμετέχουν το Τμήμα Γεωργίας, το Κρατικό Χημείο και οι Υγειονομικές Υπηρεσίες. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να αντιμετωπίζονται άμεσα και αποτελεσματικά οι περιπτώσεις εντοπισμού υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων πέραν των επιτρεπόμενων ορίων, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η ποιότητα των γεωργικών προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά.
Το πρόβλημα των υπολειμμάτων που προκύπτει από τη μη ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων εκτείνεται σε όλη την Ευρώπη και αφορά όλους τους ευρωπαίους πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει αυστηρότατες νομοθεσίες σε ό,τι αφορά στην αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και στην κατάρτιση και εκπαίδευση των παραγωγών. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες έχουν μεταφερθεί στο εθνικό μας δίκαιο και προνοούν την ετοιμασία και υλοποίηση σειράς δράσεων, μέσω του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, για την ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Στο πιο πάνω πλαίσιο:
– έχουν ήδη καταρτιστεί 25 περίπου χιλιάδες άτομα στην ασφαλή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων
– έχουν εκδοθεί συστάσεις και πραγματοποιούνται αυστηρότατοι έλεγχοι στο επίπεδο του παραγωγού
– έχει τεθεί σε λειτουργία το πρότυπο εργαστήριο ελέγχου και βαθμονόμησης ψεκαστήρων
– έχουν απαγορευθεί οι αεροψεκασμοί
– έχουν τεθεί περιορισμοί σε ό,τι αφορά στις χρήσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε ευαίσθητες περιοχές όπως πάρκα, νοσοκομεία, σχολεία γηροκομεία κ.ά.
– υπάρχει συνεχής παρακολούθηση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων που χρησιμοποιούνται για ύδρευση και άρδευση, για ανίχνευση δραστικών ουσιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Προς την κατεύθυνση της ασφάλειας στην κατανάλωση γεωργικών προϊόντων κινείται και η νέα νομοθεσία που ετοιμάζεται για να διέπει τις διαδικασίες εφαρμογής εμπορικών προδιαγραφών, δηλαδή ποιοτικών προτύπων φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Η νέα αυτή νομοθεσία, στοχεύει στη βελτίωση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, με σκοπό την ιχνηλασιμότητα των φρέσκων φρούτων και λαχανικών καθ’ όλη τη διατροφική αλυσίδα, από τον παραγωγό μέχρι και τον καταναλωτή.
Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της περαιτέρω θωράκισης της διατροφικής αλυσίδας, βρίσκεται σε συνεχή επαγρύπνηση και επιδιώκει συνεργασία με όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Η ασφάλεια της γεωργικής μας παραγωγής είναι υπόθεση όλων μας και, με την ευκαιρία της σημερινής ημερίδας, απευθυνόμαστε σε όλους τους εμπλεκομένους για ενίσχυση της συνεργασίας αυτής. Απώτερος στόχος είναι η διασφάλιση της προστασίας του καταναλωτή, του φυσικού περιβάλλοντος και της αγροτικής οικονομίας του τόπου μας.
Κλείνοντας, επιθυμώ να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της ημερίδας, τους εισηγητές των επί μέρους θεμάτων καθώς και όλους εσάς για την εδώ παρουσία σας. Εύχομαι να ακολουθήσει μια εποικοδομητική συζήτηση.