Χαιρετισμός του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστα Καδή, στην Ημερίδα «Ενημερώσου και μπες κι εσύ στον κύκλο…» στην αίθουσα διαλέξεων του Υπουργείου Οικονομικών

Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ, στην ημερίδα «Ενημερώσου και μπες κι εσύ μαζί με μας στον κύκλο…», που διοργανώνεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων. Πρόκειται για μια αξιέπαινη πρωτοβουλία προβολής, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε σχέση με τη διαχείριση των αποβλήτων. Μια πρωτοβουλία που παρακινεί το κοινό και του δίνει την ευκαιρία να συμβάλει ενεργά στην κοινή προσπάθεια για αειφόρο ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, υιοθετούνται μέτρα και δράσεις για πρόληψη, μείωση, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση και ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων. Αυτή την περίοδο καταβάλλουμε μια ευρύτερη προσπάθεια ως Υπουργείο, αξιοποιώντας και την εμπειρογνωμοσύνη ειδικών για το θέμα επιστημόνων, για να αναπτύξουμε πολιτικές που προωθούν την κυκλική οικονομία, μια οικονομία δηλαδή μέσα από την οποία εκμηδενίζονται ή περιορίζονται στο ελάχιστο τα απόβλητα, αφού το απόβλητο μιας διαδικασίας μπορεί να αποτελέσει πρώτη ύλη για μια άλλη διαδικασία. Θέλουμε να ανατρέψουμε την αντίληψη ότι τα απόβλητα αποτελούν πρόβλημα, θέλουμε να τα εντάξουμε και πάλι στον κύκλο, με σκοπό την αξιοποίησή τους ως πόρο, δίνοντας τους αξία και ζωή.

Η σωστή και αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής αυτής, προϋποθέτει, κυρίως, την ισότιμη συμμετοχή του συνόλου των ενδιαφερομένων αλλά και όλων των κοινωνικών ομάδων. Βασικό ρόλο στην εφαρμογή των μέτρων και δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος διαδραματίζουν οι Τοπικές Αρχές και οι μη κυβερνητικοί φορείς. Στόχος όλων μας είναι η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η συμμετοχή των πολιτών, διότι η συμβολή του καθενός είναι σημαντική.

«Τίποτα δεν πάει χαμένο», είναι η νέα πρόκληση και η σύγχρονη πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή είναι και δική μας πρόκληση! Για να πετύχουμε ένα καλύτερο αύριο, πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας αλλά και τις συνήθειές μας. Μπαίνουμε, λοιπόν, όλοι μαζί στον κύκλο, δίνοντάς του δύναμη να κινηθεί προς όφελος όλων μας, των παιδιών μας και του περιβάλλοντος.

Όραμα μας είναι η συνεχής ενίσχυση του κύκλου και της δυναμικής του, με απώτερο σκοπό την προληπτική προστασία του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα, ώστε η αναπτυξιακή πορεία της κοινωνίας μας να ενσωματώσει τις περιβαλλοντικές παραμέτρους, για μια πραγματικά αειφόρο και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων. Η επιδίωξη για αειφόρο ανάπτυξη έχει ως κύριο στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών της ανθρώπινης κοινωνίας, διατηρώντας τις ισορροπίες στο φυσικό κεφάλαιο του πλανήτη.

Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω όλους εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ, καταθέτοντας τη συνεισφορά σας για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και το Τμήμα Περιβάλλοντος για τη διοργάνωση τη σημερινής εκδήλωσης, η οποία δίνει την ευκαιρία σε ομιλητές και συμμετέχοντες να ξεναγηθούν στον κύκλο της αειφορίας.