Χαιρετισμός του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστα Καδή, στη Διαβούλευση για την ετοιμασία του νομοθετήματος «Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων Νόμος του 2018», στο κτήριο Διοίκησης Ελληνικής Τράπεζας

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση βρίσκομαι σήμερα εδώ, για να χαιρετίσω την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης για την ετοιμασία ενός πολύ σημαντικού νομοθετήματος. Πρόκειται για τον Νόμο που θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων.

Η πρωτοβουλία του Υπουργείου να αντιμετωπίσει δραστικά τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές στον ευρύτερο γεωργικό τομέα στην Κύπρο, άρχισε τον περασμένο Μάιο. Στο πλαίσιο αυτό, το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών διεξήγαγε με επιτυχία έρευνα και διερεύνησε συστηματικά την εμφάνιση πρακτικών όπως η μεγάλη περίοδος αποπληρωμής του παραγωγού, οι ακυρώσεις παραγγελιών της τελευταίας στιγμής και οι μονομερείς τροποποιήσεις συμβάσεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία παρουσιάσαμε στις αρχές του Οκτώβρη στο πλαίσιο της Παγκύπριας Αγροτικής Έκθεσης, έχουν ληφθεί υπόψη στη διαμόρφωση του Νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση όλων των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών που διαπιστώθηκε ότι εφαρμόζονται στην αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων στην Κύπρο. Το Νομοσχέδιο αυτό, το οποίο θα παρουσιαστεί στη συνέχεια, βρίσκεται από τις 12 Νοεμβρίου του 2018 σε δημόσια διαβούλευση.
Οι Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές πλήττουν κατά κανόνα τον πιο αδύνατο συμμετέχοντα στην αγροδιατροφική αλυσίδα, που δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον παραγωγό, επιφέροντας απώλεια εισοδήματος, υψηλό κόστος και δυσχέρειες στον προγραμματισμό της παραγωγής. Το πρόβλημα όμως δεν αφορά αποκλειστικά στον γεωργικό τομέα, αλλά σε όλους τους τομείς της οικονομίας και επηρεάζει όλα ανεξαιρέτως τα νοικοκυριά, με κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Η σοβαρότητα του προβλήματος αποδεικνύεται και από την προσπάθεια που καταβάλλεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για νομική ρύθμισή του, με την έκδοση σχετικής Οδηγίας. Στο παρόν στάδιο η πρόταση Οδηγίας βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεων και, συγκεκριμένα, βρίσκεται στο στάδιο του τριμερούς διαλόγου μεταξύ των τριών θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το Νομοσχέδιο, το οποίο θα παρουσιαστεί στη συνέχεια, εναρμονίζεται με τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές της πρότασης της προαναφερθείσας Οδηγίας για ρύθμιση του θέματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά περιλαμβάνει και πρόνοιες οι οποίες σκοπό έχουν να αντιμετωπίσουν τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές που εφαρμόζονται ειδικά στην Κύπρο, σύμφωνα και με την επιστημονική έρευνα που διενήργησε το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών.

Γίνεται αντιληπτό λοιπόν ότι η πρωτοβουλία του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, θέτει την Κύπρο πιο μπροστά από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, με ξεκάθαρο στόχο την άρση των συνεπειών των πρακτικών αυτών στα εισοδήματα και στα οφέλη τόσο των γεωργών όσο και των καταναλωτών μας.

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι ο απώτερός μας στόχος είναι η καθιέρωση στον τόπο μας μιας αλυσίδας εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων με δίκαιες εμπορικές συναλλαγές, η οποία θα λειτουργεί αποτελεσματικά και αποδοτικά για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και γενικότερα για τον κύπριο πολίτη.